(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Výbor pro zdravotnictví, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1158/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro zdravotnictví poslanec Vlastimil Válek a informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedo. Já si dovolím přečíst stručně usnesení zdravotního výboru, kdy zdravotní výbor hlasováním rozhodl o tom, že doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby přerušila projednávání vládního zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o znění některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 1158, do ukončení projednávání tohoto návrhu zástupci všech politických stran.

Druhý bod byl ten, navrhujeme - nebo navrhuje zdravotní výbor Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona,

III. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona,

IV. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby své jednání o návrhu zákona ukončila nejpozději do čtvrtka 18. února 2021 do 19.00, V. zmocňuje zpravodaje výboru poslance - já to zkrátím - Vlastimila Válka, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny - což jsem učinil, a

VI. zmocňuje zpravodaje výboru poslance prof. MUDr. Vlastimila Válka atd., aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR popřípadě provedl příslušné legislativně technické úpravy.

To je celé usnesení, pro které hlasovala většina zdravotního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan zpravodaj a nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. Takže já svolám poslance do jednacího sálu, protože se bude hlasovat. (Prodleva.) Slyším ťukání, pan poslanec Ferjenčík. Tak, já vás odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Takže budeme hlasovat a rozhodneme o tom, zda povedeme obecnou rozpravu.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 10 přihlášeno 137 poslanců, pro 135, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Já tedy otevírám obecnou rozpravu. Nyní tedy s přednostním právem předseda klubu SPD Radim Fiala, dále se stanoviskem klubu KDU-ČSL přednostně poslanec Marek Výborný a pak pořadí, které vidíte na... potom předseda klubu Pirátů Jakub Michálek s přednostním právem, to jsou zatím všechna přednostní práva. Takže předseda klubu SPD Radim Fiala. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, hnutí SPD je jedinou politickou stranou nebo hnutím v Poslanecké sněmovně, která se nedohodla s vládní koalicí a zbytkem opozice na tomto pandemickém zákoně. Abych to správně vysvětlil, dovolte mi ještě něco říct k nouzovému stavu, což samozřejmě velmi souvisí.

Hnutí SPD z těch šesti pokusů podpořilo nouzový stav pouze v prvním případě, jinak jsme vždy hlasovali proti. Hlasovali jsme proti, protože podle našeho názoru vláda epidemii neřídí. Začala Semaforem, potom to byl PES, dále to bylo trasování, dále to byla vakcinační strategie a podobně, vakcíny dodnes nemáme. To znamená, podle našeho názoru celá tato strategie řízení epidemie byla k ničemu a to jediné, co z toho zbylo, jsou plošné zákazy. Plošné zákazy, plošná opatření, která likvidují českou ekonomiku, která likvidují lidi, jejich příjmy, ekonomické příjmy těch lidí. Jsme přesvědčeni o tom, že sociálně-ekonomické dopady na celou společnost můžou být v budoucnu ještě větší než ty zdravotní.

Z toho důvodu jsme chtěli zrušit nouzový stav, abychom vládě nedávali bianko šek, aby se vláda zamyslela a změnila strategii boje s epidemií. My rozhodně nechceme žádný chaos ani anarchii, ale vláda to neudělala. Vláda znovu - to jediné, co chce, tak je nouzový stav anebo něco podobného. A v podstatě pandemický zákon, o kterém dnes budeme mluvit, je překlopený nouzový stav. Je to ještě lepší než nouzový stav pro vládu, protože o nouzovém stavu jsme rozhodovali my tady v Poslanecké sněmovně po 30 dnech, dnes už v podstatě Sněmovna, pokud přijmete pandemický zákon, nebude rozhodovat o ničem. Bude o tom rozhodovat jeden člověk, bude o tom rozhodovat ministr, možná si to nechá posvětit vládou, ale to bude tak všechno. To znamená, tento pandemický zákon je obcházení parlamentní demokracie.

Hnutí SPD navrhlo, aby po 14 dnech se k tomu vyjadřovala Poslanecká sněmovna. Tento návrh samozřejmě nebyl do pandemického zákona zapracován. A my jsme nechtěli ani po 30 dnech, protože 30 dnů je přece nouzový stav. Takže toto, pandemický zákon, je věc, která vládě, ministrovi, možná opozici, hejtmanům a všem ostatním vyhovuje daleko víc než nouzový stav. To byl první bod, který jsme chtěli, aby byl zapracován, kontrola, hlasování ve Sněmovně po 14 dnech. Bylo-li by to po 30, byl by to překlopený nouzový stav.

Dále jsme chtěli, abychom v pandemickém zákoně byly kompenzace, nikoli náhrada škody. Náhrada škody se uplatňuje až ex post, ale my jsme chtěli, pokud vláda vyhlásí opatření podle pandemického zákona, aby okamžitě, v tu chvíli, byly vyhlášeny kompenzace pro lidi, kteří prostě na základě vyhlášení těch plošných opatření, která vláda bude dělat, nebo pan ministr, kteří přišli o možnost podnikat, kteří přišli o svoje příjmy, možná dneska už i o svoje firmy. To také nebylo zapracováno. Nakonec se koalice se zbytkem opozice dohodla na jakési náhradě škody, s kterou my nemůžeme souhlasit.

A za třetí, náš požadavek byl, aby přímo v tom zákoně bylo napsáno zdůvodnění. Zdůvodnění, proč vláda dělá která opatření. Mě by zajímalo například zdůvodnění, proč vláda dnes dělá plošná opatření, když evidentně nefungují, když se zvyšují počty nakažených. Tak to je ta správná strategie boje s pandemií? Takže budeme ještě přiškrcovat, zesilovat ta plošná opatření, až tady nezůstane vůbec nic.

Takže na závěr. Dámy a pánové, pro hnutí SPD je - pandemický zákon a pandemická pohotovost se rovná nouzový stav a z hlediska parlamentní demokracie je to ještě horší, protože se k tomu už ani nebudete moci vyjádřit.

Poslední věta, kterou tady řeknu, je, že hnutí SPD pandemický zákon rozhodně nepodpoří.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní s přednostním právem stanovisko klubu KDU-ČSL, poslanec Marek Výborný, připraví se předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Pan poslanec Marek Výborný se mi hlásil před chvílí se stanoviskem klubu KDU-ČSL. Není přítomen? Už běžíte. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP