(12.50 hodin)
(pokračuje Výborný)

Dovolím si na závěr ještě podnět, který nesměřuje ani tak k panu ministru zdravotnictví jako k vládě a k panu ministrovi vnitra. To, co já považuji za klíčové, je také velmi intenzivní, dospět k nějakému finálnímu výsledku a konsenzu nad krizovou legislativou, rozumějte nad ústavním zákonem o bezpečnosti státu a nad krizovým zákonem, protože nikdo nemůže vyloučit, že nezbude vládě v příštích dnech a týdnech nic jiného než hledat ještě další nástroje nad rámec pandemického stavu, a v tom případě bychom na to měli být připraveni. Já tedy opakuji něco, co jsem říkal posledních deset, jedenáct měsíců, ale budu rád, když to i na tento mikrofon zazní.

Tolik tedy stanovisko klubu KDU-ČSL. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Milan Brázdil.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom technicky reagovat na dva předřečníky. Prosím, nejedná se o pandemický zákon. Pandemie je širší a zasahuje kontinenty. Tady se to jmenuje o mimořádném opatření při epidemii. Tím se myslí v České republice, na Moravě, ve Slezsku. Řeší jenom COVID-19. V případě, že tu bude jiná epidemie, tento zákon nebude platný. Jen jsem to chtěl upřesnit, abyste si to nepletli, ale asi víte, o čem mluvíte. Ale takhle to prostě je.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Kobza. Pan poslanec Marek Výborný se také hlásí s faktickou? Ano, takže se připraví. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Ten zákon v podstatě připomíná precedens francouzské cesty, kdy ve Francii po necelých dvou letech mimořádného stavu upravili zákony tak, že z mimořádného stavu se stal vlastně normální stav. Já se nemohu zbavit dojmu, že tento nový zákon má našlápnuto stejným směrem, a to je něco, s čím já se nemohu ztotožnit. Takže my to opravdu nepodpoříme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Marek Výborný, zatím poslední faktická. Prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Já děkuji panu kolegovi Brázdilovi vaším prostřednictvím. Nebudu řešit terminologii. Samozřejmě, jako lékař máte pravdu, za to se omlouvám. Ale to důležité - vy jste to řekl a já to chci zdůraznit: skutečně, ten zákon je tady pouze na tu situaci nemoci COVID-19. Ano? Na nic jiného. To znamená, že pokud někdo říká, že na věky věků tady budeme mít tento zákon, tak to prostě není pravda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já jsem obdržel to požadované stanovisko legislativního odboru, výklad slova "přednostně" podle § 109m odst. 2 zákona o jednacím řádu. Je to deset vět. Já to asi zkrátím.

Ano, v jednacím řádu je stanoveno, že podle odst. 1 svolá předseda Sněmovny neprodleně schůzi Sněmovny. Koná-li se již schůze Sněmovny, zařadí se projednávání návrhu přednostně na její pořad. Smyslem slova "přednostně" je, aby Sněmovna projednala návrh podle § 109m odst. 1 urychleně na svolané nebo již probíhající schůzi. V ideálním případě by se mělo jednat na začátek schůze jako první nebo jeden z prvních bodů. Pokud by například schůze měla několik stovek bodů, má být tímto ustanovením zajištěno, aby návrh nebyl projednáván po uplynutí celé řady bodů. Jestliže má 86. schůze Sněmovny pouze tři body a byl-li návrh zařazen hlasováním Sněmovny jako bod 4, nejedná se sice o naprosto ideální stav, nicméně projednání tohoto návrhu je v daném jednacím dnu Sněmovny reálné. Vycházíme i z toho, že jednání 86. schůze se může konat jak v případě návrhů v legislativní nouzi, body 1 až 3 schůze, tak i v případě návrhu na zrušení nouzového stavu bez hlasování Sněmovny, pouze podle § 53 odst. 1 i po 19., 21. i po 24. hodině, až do uplynutí jednacího dne, to je až do následujícího dne do 9 hodin. Jelikož na zítřejší den od 9 hodin je svolána další schůze, 86. schůze by musela být přerušena. Závěrem tedy uvádíme, že zařazení návrhu na zrušení nouzového stavu jako bod 4 pořadu 86. schůze sice není ideální, nicméně nepovažujeme ho za takové porušení předmětného ustanovení zákona o jednacím řádu, které by mělo vést k revokaci předchozího hlasování a zařazení tohoto bodu na začátek schůze.

Já jsem to jenom přečetl, vyhodnocení nechám na všech, co si to poslechli.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Marek Výborný. Prosím, dvě minuty, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Já nevím, jestli je úplně košer si brát faktickou poznámku k vlastnímu vystoupení.

Já jsem ale zapomněl na jednu důležitou věc. Kolegyně, kolegové, prostor pro projednávání pandemického zákona, pro tu dohodu, vytvořili také hejtmani. To je velmi důležité připomenout. A my jako poslanecký klub KDU-ČSL také podpoříme pozměňovací návrh pana kolegy Vondráka, který je pozměňovacím návrhem za celou Asociaci krajů, pokud to říkám správně. Zmiňuje i ty klíčové hráče v terénu, kteří bojují s pandemií právě na úrovni krajů, a kde samozřejmě musí existovat nějaký nastavený mechanismus směrem kraj, obce s rozšířenou působností, krajské hygienické stanice. Myslím si, že to je důležité a to, co bylo prostřednictvím pana kolegy Vondráka předloženo, si zaslouží podporu. Znovu říkám, byli to nakonec i hejtmani spolu s vládou, kteří ten prostor vytvořili pro nás, abychom tady k tomu dnešnímu konsenzu dospěli. Já jim za to děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Jenom, vážený pane předsedo, upozorňuji, že ve 13 hodin budu vyhlašovat pauzu. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dohoda na pandemickém zákonu je velký posun směrem k tomu, abychom se dostali od nekonečného prodlužování nouzového stavu směrem k normálnějšímu životu. To se podařilo jenom díky tomu, že po čtyřech měsících prodlužování nouzového stavu se ve Sněmovně našla většina, která už ho prodlužovat nechtěla a chtěla změnu řízení pandemie v rámci České republiky.

Návrh zákona Piráti a STAN odeslali ministerstvu 20. ledna a ve vyjednávání se nám podařilo dosáhnout velkého posunu. Je sice pravda, že ten zákon měl být přijat již v březnu minulého roku, následně v červnu, potom v září a nepodařilo se nám ho přijmout doteď, v tomto samozřejmě lze vnímat určitou kritiku vlády, na druhou stranu pořád je lepší to udělat teď, když nám hrozí další prodlužování nouzového stavu a jiný režim, který by byl adekvátní pro zvládnutí té situace, nemáme. Čili nejde o žádný konec demokracie, jde o použití metod, zákonů, které jsou běžné i v ostatních západních státech a parametricky odpovídají té úpravě, kterou jsme dohodli.

V rámci toho návrhu koalice Pirátů a STAN prosadila jednak, že ten zákon i ve spolupráci s dalšími kolegy, zejména z koalice SPOLU, bude vůbec projednáván a přijat, protože to rozhodně nebyla samozřejmost. Uvědomme si, že ten zákon tady ležel velmi dlouho od doby, kdy ho předložilo minulý rok Ministerstvo zdravotnictví v naprosto nevyhovující podobě. Nicméně ten zákon je skutečně potřeba, protože jinak by došlo k masivnímu rozvolnění, k zbytečným úmrtím a poškození zdraví.

Za druhé, vláda vyhověla našemu návrhu na umožnění povinného testování ve firmách, které je vitálně důležité pro omezení šíření viru.

Za třetí, poškození, zejména živnostníci, budou mít nárok na náhradu skutečné škody, která sice nezahrnuje ušlý zisk, což vláda kategoricky odmítla, ale současně se jí nerozumí ani škoda na věci. Podle judikatury Ústavního soudu může skutečná škoda zahrnovat i vzniklé náklady. Ty se nebudou hradit pouze v případě nákladů na pořízení dezinfekce.

Za čtvrté, podařilo se nám prosadit proporčnost horní hranice pokut za jednorázové porušení povinnosti nosit roušku mimo zdravotnická zařízení na 30 tisíc korun z původních 100 tisíc korun, aby to odpovídalo pokutě 30 tisíc korun za přestupek ublížení na zdraví.

Za páté, ministr zdravotnictví se skutečně nestane diktátorem, jeho opatření budou podléhat souhlasu vlády. Vláda bude povinně všechna opatření každé dva týdny přezkoumávat, předkládat zprávu o opatřeních Poslanecké sněmovně. Sněmovna bude mít pojistku, že bude moci vypnout pandemickou pohotovost, pokud vláda zneužije svá oprávnění nebo pokud se nám podaří pandemii zvládnout. Zákon je časově omezený do konce února 2022. Poslanci a senátoři budou dostávat informace o pandemii ve zkrácené lhůtě.

Za šesté, každé opatření bude přezkoumatelné soudem. Prosadili jsme tam rychlejší přezkum, takže Nejvyšší správní soud bude posuzovat opatření, která vydalo Ministerstvo zdravotnictví. Bude tam přednostní projednání, bude skutečná rychlejší spravedlnost. Vláda bude mít výslovně uloženou povinnost odůvodňovat opatření včetně epidemiologického modelu a zásahu do práv občanů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP