(14.10 hodin)
(pokračuje Vondrák)

Za druhé. Implementace mimořádných opatření se týká celé řady různých institucí, orgánů, ať jsou to správní úřady, právnické osoby, fyzické osoby. A je pravda taková, že právě bez vstupu kraje, vedení kraje, hejtmana do koordinace těchto ustanovení není vůbec... nebo, říkám to špatně - je nezbytně nutná pro to, abychom mohli tato mimořádná opatření uvést v život. Otázka, jak to učinit, tak tady se osvědčuje mechanismus, který máme v krizovém zákoně, přímo v nouzovém stavu, to jsou krizové štáby.

Proto chceme v bodě tři mít možnost, abychom takovéto krizové štáby mohli ustavit a využít toho k řízení celé situace a k její koordinaci. Považuji to opět za nezbytně nutné, protože tam jsou samozřejmě zástupci zdravotnických zařízení, integrovaného záchranného systému. Jsou tam zástupci Hospodářské komory, věci, které jsou tam projednávány, se týkají vlastně celého života v daném kraji.

A poslední, čtvrtý bod se týká toho, že máme samozřejmě také obce s rozšířenou působností, které potom také musí plnit tyto úkoly, a my chceme, abychom jim v podstatě mohli prostřednictvím hejtmanů tyto úkoly také předávat a domlouvat se s nimi na jejich implementaci.

Takže tyto čtyři body předkládám za jakýsi souhrnný pozměňovací návrh, který bych rád, kdybychom tady odsouhlasili. Já jsem rád, že tady zaznělo to, že jsou opoziční strany připraveny to podpořit. Já to vnímám velmi pozitivně, protože covid, dámy a pánové, je bezpartijní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivo Vondrákovi. Nyní přihlášený pan poslanec Lubomír Volný. (Komentáře k chybějící roušce.) Pane poslanče, i já vás musím napomenout za to, že nerespektujete nařízení vlády o tom, že nemáte ani roušku, ani jinou ochranu nosu a úst. Máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Já vám rozumím, pane předsedající, já se odvolávám na výjimku z vládního nařízení.

Já začnu takovým krátkým shrnutím toho, co tady zaznělo v některých předchozích vystoupeních. První, k čemu se vrátím, je názor těch nejlepších z nejlepších českých statistiků, kteří se vyjádřili opakovaně v mediálním prostoru, že tato vláda nejedná na základě skutečných informací a relevantních dat, ale jedná pouze na základě emocí, pocitů, dojmů a přání. A na základě emocí, dojmů, pocitů a přání vznikl i tento zákon, a to v tom lepším případě. Protože pokud je za vznikem tohoto zákona pouze nějaká emoce, nějaký strach, nějaké přání nebo nějaký dojem, tak by to byl jenom jeden z mnoha špatných zákonů, které vznikly v historii této Sněmovny a které nějakým způsobem negativně dopadly na české občany, jako například schválení Lisabonské smlouvy, církevní restituce, které schvalovali vězni, exekuční zákon, který zavraždil spoustu lidí po České republice, protože se dostali do tak zoufalé situace, že si sáhli na život. I tyto zákony byly schváleny tady v této Sněmovně. Ne touto Sněmovnou, ale tady v této Sněmovně. Takže se dá říct, že v mnohém má tato Sněmovna za sebou spoustu hloupých, ale také krvavých zákonů.

A kdyby to byl jenom zákon, který je opravdu podle těchto statistiků vytvořen proto, že někdo podlehl nějakým emocím, přáním a dojmům, tak je to v pořádku. Horší by bylo, kdyby to bylo tak, jak si myslím já, že tento zákon vznikl na objednávku nějakých globálních sil, které se chystají k něčemu, čemu se říká globální reset, a potřebují k tomu vytvořit celospolečenské podmínky po celém civilizovaném světě, Českou republiku nevyjímaje.

Jak jsem tady k tomu názoru dospěl? Přečetl jsem si ten zákon a chybělo mi tam pár věcí. Dneska jsem se dozvěděl, že ten zákon stoprocentně není plánován na žádnou jinou nemoc než na COVID-19 a že stoprocentně není plánován tak, aby byl v budoucnosti novelizován a aby se tam přidávaly nějaké nové nemoci a podobné záležitosti. Proto jsme připravili v našem týmu Volného bloku pozměňovací návrhy, které s tím mají pracovat. Takže pokud chcete přesvědčit voliče, udržet si před nimi tvář a ubezpečit je, že tento zákon se nikdy v budoucnu nezmění na zákon, který by byl zneužitelný proti nim samým, protože se tam budou novelizací přidávat různé nové nemoci anebo ten zákon bude platit navždy, tak podpořte prosím vás naše pozměňovací návrhy, které jsou v systému všechny pod číslem 7532, a ty zákony omezují, nebo ty pozměňovací návrhy omezují platnost tohoto zákona ke konci března, ke konci dubna, ke konci května, června, července, srpna a září. Můžete si vybrat kterýkoliv tento měsíc a můžete platnost tohoto zákona do tohoto měsíce omezit. Mezitím ta epidemiologická situace nějakým způsobem bude pokračovat v České republice v rámci tohoto zákona, který vy schválíte, to už celá republika ví, že vy jste se dohodli a že ho prostě schválíte. Ale vyšlete také signál, že dojde k nějakému přehodnocení, že dojde k tomu, že si tady znovu sedneme a za dva, za tři, za čtyři, za pět měsíců nebo před volbami si řekneme, jestli ten zákon měl úspěch, nebo neměl. A tady vás prosím přesně o to, o co vás prosil pan Stanjura, jednejte v souladu se svým poslaneckým slibem, v zájmu tohoto lidu, podle nejlepšího vědomí a svědomí. Chcete, aby tento zákon pomohl v boji s covidovou epidemií v České republice? Fajn, tak udělejte všechno pro to, aby lidé neměli strach z toho, že ten zákon bude zneužit v budoucnosti.

Jeden z našich dalších pozměňovacích návrhů je ten, že tento zákon se bude týkat jen a pouze onemocnění COVID-19. To znamená, že žádnou budoucí novelizací tam nebudou připisovány covidy 21, covidy 35 nebo jakékoliv jiné infekční onemocnění a že se bude muset ten zákon projednat znovu, protože tento zákon bude zákonem lex COVID-19. Opět, pokud vám v tom nebude bránit osobní zášť anebo příkazy vašich globálních partnerů či nadřízených, nevidím sebemenší důvod v tom, abyste se nad tím minimálně nezamysleli, protože jste tady veřejně proklamovali, že to je opravdu zákon jenom kvůli COVID-19. Podpořte prosím vás ty pozměňovací návrhy, které já později načtu v podrobné rozpravě, uklidněte veřejnost. Stanovme si takové optimální datum, já to chápu, že třeba březen, duben je pro vás brzo, ale v takovém květnu nebo v červnu už budeme vědět, jestli tento zákon funguje, nebo nefunguje. Omezte jeho platnost. To je bod číslo jedna. A za druhé, zaručte lidem, že tento zákon bude jen pro COVID-19 a nikdy v budoucnu nebude použit pro žádnou jinou infekci, čehož se lidé obávají, při nějaké případné novelizaci. To jsou ty důvody, které by i mě uklidnily, a vsaďte se o to, že minimálně statisíce, ne-li možná miliony i vašich potenciálních voličů, že to myslíte vážně.

Četl jsem ten zákon a už jsem nestačil vypracovat pozměňovací návrh, který by hovořil i o prevenci. Prosím vás, mohl byste někdo spočítat, kolikrát zaznělo slovo prevence u tohoto stolíku v rámci debat o COVID-19 z jiných úst než z úst Lubomíra Volného a Mariana Bojka? Kolikrát to zaznělo? Jestli tady je nějaký kolega, který tady zůstal, nebo kolegyně, vidím - jeden. Tohle je slovo o prevenci. A prevence neznamená jenom maska, to je mechanická zábrana, která může a nemusí fungovat. Chtěl bych říct, že dneska ve Švédsku města zakazují nošení roušek, je to oficiální informace konspiračního webu NBC myslím. Takže švédská města zakazují nošení roušek, protože jsou přesvědčena, že čím víc roušek, tím víc covidu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP