(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře. Ostatní členy vlády tady zatím nevidím. Budeme pokračovat v přerušeném jednání po polední přestávce, vracíme se k vládnímu návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 včetně některých souvisejících zákonů. Jsme v obecné rozpravě. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji, že jsou na svých místech.

V rozpravě podle pořadí, protože tady nemám žádnou poznámku, že by někdo uplatňoval přednostní právo, je poslanec Václav Klaus. Já mu hned udělím slovo. Po něm je přihlášen kolega Ivo Vondrák. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Přicházím sdělit stanovisko Trikolóry k pandemickému zákonu, respektive k zákonu o mimořádných opatřeních při epidemii COVID-19, jak jste to nazvali. Naše stanovisko vychází z toho, že odmítáme plošný lockdown. Odmítáme plošný lockdown a odmítáme také nazývat nouzový stav jinými jmény. Tento pandemický zákon není nic jiného než nový název pro nouzový stav, kterýchžto bez toho máme už asi šest typů.

Abych byl upřímný, když sleduji celou tuto debatu a situaci, která je v české společnosti, tak musím říct, že mi je daleko bližší stanovisko třeba pana ministra Hamáčka, který hájí plošný lockdown, opírá to o nějaké svoje názory. Já s ním hluboce nesouhlasím, hlasujeme vždycky proti tomu, ale říká věci tak, o jakých je podle mě přesvědčen, a tak je taky dělá. Oproti tomu drtivá část naší opozice pouze hraje politické pokrytecké hry.

Viděl jsem tady poslance ODS, kteří ve čtvrtek hlasují proti nouzovému stavu, v sobotu jejich hejtmani žádají, ať se nouzový stav neruší, a v pondělí vyhrožují, že nouzový stav je neústavní. Když to přeložím do češtiny, tak ve čtvrtek oni nemají žádný názor na nouzový stav, ale přijde jim, že by bylo dobré zlobit pana premiéra Babiše, tak hlasují jako proti nouzovému stavu. V sobotu se zděsí, ať to radši řeší pan premiér, tu situaci, že oni to řešit nebudou. No a v pondělí jim lidé nadávají, tak zoufale hledají, jak z toho vybruslit, a vymyslí, že když se to dá k Ústavnímu soudu, tak se může ukazovat na někoho jiného a oni zůstanou z obliga. Úplně stejná situace je u strany Pirátské a dalších. Musím říci, že toto je postoj, který mi přijde nehorázný, protože se s pandemií jenom hrají mocenské politické hry.

Názor Trikolóry je ten, že nepotřebujeme další zákon. Máme několik krizových a nouzových zákonů. Vláda podle nich už rok uzavírá celou zemi. Teď zase použije jiný zákon na tenhleten nový nouzový stav. Čili to poslední, co by někomu chybělo, je další legislativa, která někomu něco zakazuje.

Ten pandemický zákon, který dnes projednáváme, tu taky leží od března. Příliš se nezměnil, čili není to žádná reakce na současnou situaci. Co je tedy evidentní, že Piráti a ODS se stávají členem velké lockdownové koalice s vládními stranami. Je to jejich postoj, dobře, oni se snaží tu kvadraturu kruhu, aby to zároveň jako dělali a zároveň před občany zamlčeli, tak tedy nyní na to používají tento pandemický zákon, že říkají, my jsme proti nouzovému stavu, ale teď tady podpoříme něco, kde jsou desetitisícové pokuty pro občany, další drakonické restrikce, aby to obhajovali. Považuji to za vrcholně pokrytecké.

Nicméně ještě tu máme krále všech pokrytců a to je samozřejmě Tomio Okamura, který tady neustále tvrdí, jak on jediný bojuje proti plošnému lockdownu. Zaprvé hnutí Trikolóra šestkrát hlasovalo proti nouzovému stavu, hájíme, že děti patří do školy, lidé patří do práce. My jsme dokonce nabízeli své podpisy pro ústavní žalobu hnutí SPD, nabízeli jsme své podpisy pro svolání mimořádné schůze, ale výsledkem bylo - ne. Protože tady nejde o to, zrušit nouzový stav. Tady jde jenom o to, aby se tady někteří naši místopředsedové Sněmovny bili v prsa, že oni jediní to hájí. Čili vy taky chcete zachovat nouzový stav, vy také chcete zachovat Evropskou unii. (Ukazuje k lavicím SPD.) Tedy teď ukazuji špatně. Myslím, že řadoví členové SPD to takhle nemyslí, ale ta vaše generalita. To je skutečně pokrytectví na n-tou. Jestli z toho bude další věž u toho vilového paneláku, nebo nebude nakonec, to nevím, ale je to smutná zpráva o stavu české politiky. Tady se mohl pan Okamura přerazit o pultík, aby se distancoval od poslance Volného, který ale v jádru říká úplně stejné věci.

Čili naše stanovisko je, že vláda situaci nezvládá. Podle mě plošný lockdown není řešením. A ten zbytek té standardní opozice je spolek pokrytců a asi ta republika musí spadnout na ještě hlubší dno, aby se něco změnilo. Takže Trikolóra tento pandemický zákon v žádném případě nepodpoří, považuje to za lhaní občanům, jenom jiný název pro nouzový stav. Ale dnes jsem tady nepřišel kritizovat vládu, která samozřejmě je v těžké roli, ale spíš ty politické hry, které tady řada z té kvazi opozice s vámi společně hraje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Václavu Klausovi. A ještě než dám slovo poslanci Ivo Vondrákovi, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny od poslance Víta Kaňkovského z dnešního odpoledního jednání. Nyní poslanec Ivo Vondrák v rozpravě. Připraví se Lubomír Volný. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych tady vystoupil se svým pozměňovacím návrhem, který reaguje na schvalovaný zákon o COVID-19. Přiznám se, že to je už rok, kdy tady vlastně bojujeme s tím, co je tady kolem nás. Není to vůbec jednoduché, protože samozřejmě se musejí řešit nouzové stavy loni, nouzové stavy letos. Mezitím ty nouzové stavy skončily, bylo tam jakési vakuum a právě to mě vedlo k tomu, abych připravil tento návrh, který jsem předložil i hejtmanům, kteří se podílejí na řešení pandemie COVID-19. Chtěl jsem se dohodnout na tom, abychom měli k dispozici něco, co by doplnilo ten předkládaný zákon, o roli hejtmanů, protože v tom zákonu tato část řízení chybí. A ona je nezbytná. Ukazuje se to právě za ten uplynulý rok, kolik jsme toho museli učinit a udělat.

Takže abych byl úplně přesný, tak zazněly i námitky. Ta klíčová je, že se domníváme, že možná by ten zákon neměl být nastaven jenom na COVID-19. Ale chápu, že zase tady ve Sněmovně se to kritizuje, že by to mělo být jenom na COVID-19, takže nebudeme asi tady v tomto vést nějakou rozsáhlejší diskusi a přejdeme na to, co považuji za důležité, aby v tom zákonu bylo, abychom dokázali efektivně v rámci krajských samospráv do tohoto procesu řízení, krizového řízení epidemie, abychom tam mohli vstoupit.

Takže ten pozměňovací návrh má celkem čtyři klíčové body. Ten první bod se týká toho, že hejtmani musí být informováni o změnách v podobě různých mimořádných opatření, ať už jsou ustavena, či zrušena. Dám příklad. Bude-li se hovořit o školách, tak kraje musí zajistit odpovídající změny v dopravě. Pokud se uzavírají školy, musíme přejít na letní režim, naopak když se školy otevírají, tak se musíme vrátit zpátky do běžného režimu. A to je věc, která není vůbec jednoduchá, a především není vůbec levná. Proto si myslím, že bychom se měli dostat k těmto informacím, a proto jsme zformulovali s mým týmem právě tento bod jako velmi důležitý.***
Přihlásit/registrovat se do ISP