(18.20 hodin)
(pokračuje Pikal)

Nyní je potřeba udělat pauzu na zpracování návrhu. Mám avizováno, že by to mělo být aspoň 40 minut. Tak v tom případě, pokud nikdo není proti, bych navrhl, že přerušíme projednávání tohoto bodu do zpracování a písemného předložení přehledu pozměňovacích návrhů nejméně na 40 minut. (Hlasy z pléna.) Tak pokud není potřeba čas na zpracování návrhu, já nevím, já potřebuji... Paní zpravodajka je připravena, dobře. Tak pan předseda s přednostním právem.

 

Poslanec Pavel Kováčik: V případě, že je paní zpravodajka připravena, tak já jsem avizoval panu řídícímu, že si před závěrečným hlasováním ve třetím čtení klub KSČM chce vzít přestávku a projednat dopodrobna jak pozměňovací návrhy, tak závěrečné stanovisko. Proto nyní teď žádám o pauzu na poradu klubu KSČM v délce trvání 30 minut. A klub KSČM prosím, aby se sešel v kanceláři místopředsedy Sněmovny Filipa teď hned.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. V tom případě teď přeruším projednávání na 30 minut a přeruším také jednání Sněmovny na 30 minut. Takže se zde sejdeme v 18.50 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno v 18.20 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP