(18.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní tam je jako první pan poslanec Výborný, poté je přihlášen pan poslanec Bartošek z místa. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuju, pane místopředsedo. Tímto bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu kolegy Víta Kaňkovského, který je veden pod číslem sněmovního dokumentu 7518.

A jenom si dovolím v podrobné rozpravě krátce zareagovat na paní ministryni. Děkuji za těch 5 miliard na ty odměny. To je hrozně důležité. A určitě to má naši podporu. Nicméně to, co tady navrhujeme společně s kolegou Kaňkovským, více než 3 miliardy, se netýká těch odměn, ale to se týká dofinancování sociálních služeb, to znamená provoz a platy. A tam skutečně kraje v tuto chvíli tu sekeru mají. Čili pozor, abychom si nepletli ty dvě kupičky. Těžko můžeme z odměn dofinancovávat sociální služby. Proto dáváme tento pozměňovací návrh. A děkuji za jeho podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan poslanec Jan Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se odkazuji na zdůvodnění svého pozměňovacího návrhu z podrobné rozpravy. Je pod sněmovním číslem 7505.

Pouze dodám, jsem moc rád, pane premiére, že jste přišel, protože tento můj pozměňovací návrh umožňuje to, abyste splnil slib, který jste veřejně dal, a to je to, že armádě vrátíte peníze, které jste jí sebrali při schvalování rozpočtu na letošní rok. Armádě jste 5 miliard vrátili, za to díky. Ale slib, který jste dal veřejně, je, že již v lednu jim celou částku vrátíte. Takže v současné době tady máte možnost, abyste podpořil můj pozměňovací návrh, a tím splnil svůj slib. Já pevně věřím, že své sliby, které pronášíte veřejně, myslíte vážně. To by z vás udělalo čestného člověka, kdybyste tento pozměňovací návrh podpořil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní paní poslankyně Kovářová z místa, poté pan poslanec Ferjenčík. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásila ke sněmovnímu dokumentu číslo 7537.

Podstatou tohoto pozměňovacího návrhu je podpora za výpadek tržeb pro kraje. A výpadky tržeb se týkají právě veřejné dopravy. V souvislosti s vlnou pandemie koronaviru a dalšími mimořádnými opatřeními v roce 2020 významně klesl počet cestujících ve veřejné hromadné dopravě. Dále kraje jakožto objednavatelé této dopravy byly několikrát ze strany zástupců vlády opakovaně žádány, aby neomezovaly počet spojů, aby tím nedocházelo k vysoké koncentraci cestujících v autobusech a vlacích. Samozřejmě že tuto výzvu chápeme. Na druhou stranu tržby se významně propadly, ale náklady na veřejnou dopravu zůstaly v nezměněné výši. (Velký hluk v sále.)

V některých zemích Evropské unie stát přistoupil ke kompenzaci krajům za výpadky tržeb z jízdného. Několikrát jsem interpelovala pana ministra Havlíčka a žádala jsem ho, zda by nezvážil také jistou kompenzaci pro kraje právě za výpadky tržeb. Celkové výpadky činí za rok 2020 více než 3,6 miliardy korun. Navrhujeme -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám vaše kolegy v sále o klid. Roste nám tu hladina hluku. Já chápu, že se blíží hlasování. Nicméně tomu tak ve skutečnosti úplně není. A poprosím vás o klid, aby navrhovatelé mohli v klidu přednášet své návrhy. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Několikrát jsem interpelovala pana ministra Havlíčka, zda by nezvážil podporu za výpadky tržeb ve veřejné dopravy. On to odmítal. Několikrát také jednal se zástupci Asociace krajů a na posledním jednání říkal, že by tuto podporu ještě zvážil.

Je jasné, že tak významné výpadky tržeb způsobí, a už se to plánuje v některých krajích, že se budou omezovat některé spoje, a také plánují navýšení, bohužel, navýšení jízdného. Proto si myslím, že by bylo fér, aby vláda a Poslanecká sněmovna, i vy kolegové, zda byste nezvážili přesun 1,3 miliardy korun, což je přibližně jedna třetina toho výpadku, z položky, která se jmenuje kompenzace slev jízdného, která má v plánu, má tam vyčleněnou částku 6 miliard korun. V loňském roce tato částka nebyla vyčerpána a je jasné, že nebude vyčerpána ani v roce letošním. Proto si myslím, že by bylo dobré krajům částečně kompenzovat tyto výpadky tak, aby se nemusely rušit spoje, aby byly spoje zachovány, protože veřejná doprava je rozhodně velmi důležitou součástí pracovní i rekreační mobility.

Prosím vás tedy o podporu svého pozměňovacího návrhu, který dává kompenzaci krajům ve výši 1,3 miliardy korun za výpadky tržeb za rok 2020, které činily celkem 3,6 miliardy korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A v tuto chvíli pan poslanec Ferjenčík je přihlášen ještě z místa. V tuto chvíli je to poslední přihláška, pokud se tedy někdo další nechystá vystoupit. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se chtěl připojit k návrhu na vrácení k přepracování, pokud nepadl. Ale vím, že někteří kolegové ho avizovali, tak ho podávám - se lhůtou, jestli se nemýlím, tak je tam minimální lhůta 20 dní, ale nevím, jestli to platí v tomto formátu projednávání novely, tak v této lhůtě, pokud je to nutné.

Každopádně jsem ještě chtěl stručně zareagovat na paní ministryni ohledně slevy na poplatníka. My jsme hrdí na to, že jsme prosadili navýšení slevy na poplatníka, která nebyla valorizovaná o inflaci. Podle nás to bylo namístě. Ale chtěl bych vás poprosit, abyste si ujasnila, jestli to byl tedy úspěch, protože u sebe na facebooku píšete, že jste nezapomněli ani na živnostníky, anebo jsem to tedy prosadil navzdory vaší vůli. Tak to by bylo asi fajn si vyjasnit, jestli tedy ta sleva byla dobře, nebo špatně podle vašeho pohledu. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ten návrh jsem zaznamenal. A v tom případě to vypadá, že jsme probrali celou rozpravu. Podrobnou rozpravu bych tedy ukončil. A nyní je případně prostor na závěrečná slova po podrobné rozpravě, jestli má zájem paní ministryně nebo paní zpravodajka. Není zájem. V tom případě mám za to, že nezazněly žádné návrhy, které bychom měli hlasovat teď, protože vrácení k přepracování se hlasuje až ve třetím čtení. A já bych tedy ukončil druhé čtení tohoto návrhu, pokud nikdo nic nenamítá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP