(19.00 hodin)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další pozměňovací návrh bude opět od pana kolegy Hrnčíře - pod číslem 7503. A jedná se o přesun částky 3 miliard, řeknu to zjednodušeně, z inkluze na vzdělání dětí se specifickými vzdělávacími požadavky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím o stanovisko ministerstva. (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 33. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 33 je přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 19, proti 105. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh pana kolegy Jakoba pod číslem 7520. Jedná se o úpravu státního rozpočtu tak, že po schválení tohoto pozměňovacího návrhu by zůstaly změny pouze na příjmové části rozpočtu a naopak byly by snížené o 77 miliard. To znamená, že schodek by byl 422 miliard.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře děkuji. Doufám, že je to všem jasné. Zahájil jsem hlasování číslo 34 - (Upozornění, že zapomněl na stanovisko ministerstva.) Pardon, prohlašuji hlasování za zmatečné. Omlouvám se.

 

Poprosím o stanovisko ministerstva. (Nesouhlasné.) Děkuji.

Nyní tedy znovu zahajuji hlasování. Je to hlasování číslo 35. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 35 je přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 72, proti 76. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh pod číslem 7518 pana poslance Víta Kaňkovského. Tady ho přednesl pan poslanec Výborný. Týká se navýšení kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, a sice dotace na sociální služby, částka 3 034 milionů korun.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím o stanovisko ministerstva. (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 36. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 36 je přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 71, proti 8. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh pana kolegy Bartoška pod číslem 7505 a jedná se o navýšení rozpočtu Ministerstva obrany o 5 miliard korun.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím o stanovisko ministerstva. (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 37. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 37 je přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 76, proti 46. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh pod číslem 7537 paní kolegyně Kovářové a pana kolegy Ferjenčíka a jedná se o navýšení příspěvku krajům za výpadky na jízdném na úkor slevy jízdného. Je to ve výši 1 300 milionů korun.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím o stanovisko ministerstva. (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 38. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 38 je přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 52, proti 84. Návrh byl zamítnut.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy? (Zpravodajka: Ano, je to tak.)

Pan místopředseda Filip se hlásí s přednostním právem před hlasováním o návrhu zákona jako celku. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážení členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych před závěrečným hlasováním řekl po vypořádání se s pozměňovacími návrhy stanovisko poslaneckého klubu KSČM k novele státního rozpočtu.

Komunistická strana Čech a Moravy cítí odpovědnost vůči všem občanům naší země. Protože ve státním rozpočtu je obsaženo plnění závazků, které Sněmovna přijala v jednotlivých zákonech, které jsme museli v rámci legislativní nouze a nouzového stavu přijmout, abychom splnili to, co je nutné pro zabezpečení lidí v první linii, pro zdravotníky, pro pracovníky sociálních služeb, pro příslušníky integrovaného záchranného systému, pro vojáky a pro další, abychom splnili to, co jsme slíbili těm, kteří udržují zaměstnanost, abychom se vypořádali s tím, co je potřeba udělat pro ty, kteří ztratili práci a jsou závislí na pomoci státu a byly zajištěny schválené kompenzace, o kterých mnozí mluví, mnozí o ně usilovali, ale nejsou ochotni svá slova přeměnit v činy, tak Komunistická strana Čech a Moravy změnu státního rozpočtu schválí. Jsem přesvědčen, že je to krok, který znamená odpovědný přístup k tomu, jakým způsobem se vypořádáváme s tím, že něco lidem slíbíme. A nejde o slova, jde o činy. A ty jsou mnohdy mnohem těžší, mnohem problematičtější, ale je to odpovědný přístup, který od nás občané České republiky vyžadují. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní se s přednostním právem přihlásil pan předseda Bartošek, jestli jsem dobře viděl. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Volně vaším prostřednictvím navážu na pana místopředsedu Filipa. Ano, nejde o slova, jde o činy. Měl jsem zde drobný pozměňovací návrh, který se týká navýšení rozpočtu armády, a navazoval jsem na slib, který dal pan premiér. A tady dovolte, kolegyně, kolegové, abych ocenil přístup sociální demokracie. Je vidět, že tradiční demokratické strany jsou si vědomy, jaká je cena bezpečnosti a stability České republiky. Jsou si také vědomy toho, co znamená prozápadní orientace České republiky. A ten, kdo zrazuje naši bezpečnost, je tento premiér a hnutí ANO, protože se necháváte vydírat komunisty. To je realita. Protože buď platí to, co říká premiér, a dá se tomu věřit - a premiér řekl, že se začátkem ledna peníze armádě vrátí. Anebo to neplatí a premiér je lhář, protože neplatí to, co říká na kamery, neplatí to, co slibuje, neplatí to, co zaznívá veřejně.

Jste slabá vláda a premiér je slaboch, protože se nechává vydírat komunisty! (Zprava zaznívá potlesk a bouchání do lavic.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Poprosím o klid v sále, abych nemusel přerušovat jednání. Děkuji. V tom případě bychom se mohli přesunout k závěrečnému hlasování, protože o všech návrzích skutečně bylo hlasováno. Takže přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, podle sněmovního tisku 1159, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Poprosím o klid. Všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování číslo 39. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 39 je přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 93, proti 70. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní tedy ještě máme doprovodné usnesení. Poprosím paní zpravodajku.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Máme ještě doprovodné usnesení. Pro jistotu ho zopakuji, abychom věděli, o čem hlasujeme. Je to doprovodné usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby aktivně bojovala proti daňovým únikům nadnárodních korporací, a zvýšila tak daňové příjmy státního rozpočtu. Za dále žádá vládu, aby na jednání Rady Evropské unie podpořila návrh takzvané public country-by-country reporting, který významně zvýší účetní transparentnost velkých firem." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP