(Jednání pokračovalo ve 21.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, ty nejasnosti jsou snad pryč, takže opět dávám slovo panu zpravodaji.

 

Poslanec Kamal Farhan: Já se omlouvám za nejasnosti. To, co jsem řekl předtím. Já jsem vlastně postupoval v souladu s legislativou. Takže teď načtu další bod, který se bude hlasovat. Je to 7553 pana poslance Ferjenčíka a jedná se o zjednodušení podmínek pro pěstouny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 68 přihlášeno 156 poslanců, pro 66, proti 61. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Další bod je pozměňovací návrh pod číslem 7556 pana poslance Ferjenčíka, alternativní rozhodné období pro DPČ a DPP.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko paní ministryně? (Souhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 69 přihlášeno 156 poslanců, pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Další pozměňovací návrh je pana poslance Volného pod číslem 7555, rozšíření srovnávacího období.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko? (Ministryně: Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 70 přihlášeno 156 poslanců, pro 151, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Další pozměňovací návrh je paní poslankyně Kovářové pod číslem 7563, rozšíření kompenzací obcím a krajům také o jarní a podzimní kompenzační bonus.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 71 přihlášeno 156 poslanců, pro 41, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Máme tady poslední pozměňovací návrh paní poslankyně Kovářové pod číslem 7562, zvýšení kompenzací pro obce a kraje až na sto procent, nebo na sto procent.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 72 přihlášeno 156 poslanců, pro 47, proti 63. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Pane předsedající, domnívám se, že jsme v tuto chvíli prošli všechny pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. A protože jsme se vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy, přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021, podle sněmovního tisku 1160, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Než začneme hlasovat, byl zde návrh na odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami.

 

Hlasujeme o usnesení, tak jak jsem ho přečetl.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 73 přihlášen 151 poslanec, pro 148, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Projednali jsme stanovený pořad 86. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. Připomínám, že zítra, v pátek 19. února, bude v 9 hodin zahájena 84. schůze Poslanecké sněmovny. Přeji vám pěkný večer.

 

(Schůze skončila ve 21.55 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP