(Jednání pokračovalo v 21.39 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Můžeme pokračovat. Nebo nemůžeme pokračovat? Pane zpravodaji, je to jasné?

 

Poslanec Kamal Farhan: Ano, teď jsme si to vyjasnili, takže budeme hlasovat, za čtrnácté, F6 - 7557, pan poslanec Ferjenčík, jedná se o začínající podnikatele, kde se to rozšiřuje ze 6 měsíců na 8 měsíců, a tady bych chtěl uvést, že i v materiálu, který vám byl rozdán na stůl, je překlep, bylo to vedeno pod číslem 7551. Víc k tomu nemám co říct.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, prosím o stanovisko. (Ministryně: Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 64, přihlášeno 157 poslanců, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Bod 15, pozměňovací návrh pod písmenem E2 - 7545 pana poslance Jurečky, tam je stanovení minimální výše kompenzačního bonusu 500 korun na den.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 65, přihlášeno 157 poslanců, pro 67, proti 67. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Bod 16 pod písmenem E3 - 7546, pan poslanec Jurečka, rozšíření předmětu úpravy i na mimořádná opatření.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím, paní ministryně. (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 66, přihlášeno 156 poslanců, pro 68, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Bod 17, pozměňovací návrh pod písmenem F1 - 7549, pan poslanec Ferjenčík, rozšíření kompenzačního bonusu pro osoby v karanténě i na osoby, které nejsou účastny nemocenského pojištění.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 67, přihlášeno 156 poslanců, pro 64, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Bod 18, pozměňovací návrh pod písmenem F3 - 7551, pan poslanec Ferjenčík, prodloužení alternativního srovnávacího období pro případ pozdějšího začátku podnikání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko. (Prodleva.) Prosím o klid, pan zpravodaj.

 

Poslanec Kamal Farhan: Takže já beru zpět tady to 7551. Budeme hlasovat další bod, 19, což je F4, bychom měli hlasovat. To je 7553. (Dotaz.) To mám další jakoby, to byl 20. bod.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, takto nemůžeme postupovat, je 21.44, do 21.46 přerušuji jednání a prosím o vyjasnění. Pardon, je zde požadavek, je to asi složitější problém, takže do 21.49.

 

(Jednání přerušeno ve 21.45 hodin.) ***


Související odkazy


Videoarchiv21:40


Přihlásit/registrovat se do ISP