Středa 3. března 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

303.
Návrh poslanců Vojtěcha Munzara, Patrika Nachera, Petra Třešňáka
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb.,
o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů
(zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1126/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 1126/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuju. Mám málo času, takže rychle. Dnes končí lhůta pro přechod z volné živnosti na vázanou pro realitní makléře. Jedním ze způsobů, jak mohli naplnit kvalifikační předpoklady, bylo složení odborných zkoušek. Vzhledem ke covidové situaci se ty zkoušky bohužel nemohly provádět, proto mnoho realitních makléřů nemohlo ty zkoušky udělat. My jsme jednou už tu lhůtu prodlužovali, i proto jsme připravili tuto novelu zákona. Bohužel po upozornění legislativy, protože lhůta končí dnes, nemůžeme dnes schválit prodloužení lhůty, protože by to byla zakázaná retrospektiva. Proto žádám, aby se to neprojednávalo v režimu 90, ale abychom to projednali ve standardním režimu se zkrácenou lhůtou na projednání ve výborech na 14 dnů, abychom mohli připravit alternativní text, který naplní vlastně to prodloužení lhůty, ale trochu jiným způsobem, než tak jak je navrženo. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Bláha. A upozorňuji, že v 15.30 máme pevně zařazený bod. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bláha: Takže všechno jste slyšeli. Za zpravodaje souhlasím. Stanovisko vlády souhlasné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které nevidím, že by se někdo hlásil, takže končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Není zájem.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování... (Šum v sále. Poslanec Munzar - připomínka od stolku zpravodajů.) No vy jste to stáhl. Já vím, že jste to stáhl, ale chtěl jsem to projít hlasováním, že s tím tedy nesouhlasíme. Ale jestli... Tak můžeme jít dál.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme... No ale už je půl. (Hlasitá odezva z pléna.) Tak jestli všeobecně s tím souhlasíte, aby mě pak někdo tady nepeskoval, tak nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Ne. No tak mám už to přeskočit celé tady? (S úsměvem a smích v sále.)

 

Takže přistoupíme k hlasování.

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán hospodářskému výboru jako garančnímu? Kdo je pro? Taková shoda už nebyla dlouho, že jo? Kdo je proti?

Hlasování číslo 67, přihlášeno 92 poslanců, pro 88, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo nějaký návrh dalšímu výboru? Nemá. Takže já končím tím pádem... (Nesouhlasný šum v sále.) Zkrácení... Můžete mi říct ještě, na kolik jste navrhoval zkrátit?

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Na 14 dnů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak máme tady návrh na zkrácení lhůty pro projednání na 14 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 68, přihlášeno 92 poslanců, pro 87, proti žádný. Návrh byl přijat, tím pádem končíme první čtení.

 

A otevřeme pevně zařazený bod

Aktualizováno 21. 4. 2021 v 9:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP