Středa 10. března 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Petr Fiala)

328.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 532/ - třetí čtení

Připomínám, že jsme rozhodli, že dnes se budeme třetími čteními zabývat až do 14. hodiny. Na řadě je faktická poznámka pana poslance Vojtěcha Munzara, připraví se pan poslanec Jakob. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já chci reagovat vaším prostřednictvím na pana místopředsedu Filipa. On tady v té své plamenné řeči zapomněl na začátek toho projednávání, a to, že u tak důležité novely na začátku třetího čtení paní ministryně neřekla ani slovo. Zapomněl na to, že jsme sice odhlasovali přítomnost pana guvernéra, ale zatím pan guvernér bohužel, z mého pohledu bohužel, tady fungoval zatím jako divák. Mě to hrozně mrzí, protože jak jsem tady řekl už jednou v té rozpravě, my spolu nemusíme souhlasit, ale měli bychom o tom spolu diskutovat. O tom je parlamentní demokracie. A jestli styl, vážený pane místopředsedo, váš styl je takový: Vždyť jste všechno slyšeli v prvním čtení. Od té doby už uběhl rok! Tak nás tady nezdržujte, neptejte se, nediskutujte a my si to na sílu odhlasujeme - tak já tomu rozumím, že vy k tomu takto přistupujete, ale já s tím zásadně nesouhlasím, protože to skutečně není o parlamentní demokracii. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Jakob, připraví se pan poslanec Skopeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, pan místopředseda Filip tady řekl: Jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá. No, ono se bohužel neozývá vůbec nic. Nebudu vám předvádět, jaké vládní ticho panuje, to už bych se opakoval.

Padlo tady od pana místopředsedy to, že tady obstruujeme. No, to rozhodně není pravda přece. Vždyť tady probíhá jasná věcná diskuze, jasné věcné dotazy, na které se z vládního lesa opravdu nic neozývá, a to mě opravdu zaráží. Je tady celá řada poměrně komplikovaných pozměňovacích návrhů, které nejsou jednoduché. Já jsem moc rád, že tady o nich diskutujeme, že byly řádně vysvětleny tak, aby pro všechny poslance tady nebyla žádná španělská vesnice. Takže my neobstruujeme, jenom žádáme normální parlamentní diskuzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Skopeček, poté pan poslanec Jan Volný, pak pan předseda Jan Bartošek, faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já bych také chtěl zareagovat na pana místopředsedu Filipa, který svoji argumentaci postavil na tezi, že opozice nemá většinu k tomu, aby tento návrh nebyl přijat, a že pouze obstruuje. Nicméně už samotná teze, na které stavěl další argumentaci, je lživá nebo chybná. Možná si to pan místopředseda Filip neuvědomuje, ale my dneska projednáváme novelu zákona o České národní bance, aby mohla platit v uvozovkách na věčné časy, protože při dřívějším projednávání neměla vládní koalice většinu na to, aby tento zákon v této podobě schválila. Proto se přijala na kratší dobu do konce roku 2021 osekaná část tohoto zákona jako jakási kompromisní varianta. K mé lítosti není schopno Ministerstvo financí a Česká národní banka dojít k nějakému rozumnému kompromisu, na kterém by se shodla vládní koalice s opozicí, tak tu prostě opozice proti tomuto zákonu vystupuje.

Ale celá ta vaše argumentace prostě nemá jakoukoliv logiku, protože je to vládní koalice, u které se už několikrát ukázalo, že pro tuto verzi zákona nemá většinu. Proč by jinak musela být v minulosti schvalována verze, která je osekaná a která platí na omezenou dobu? Protože vládní koalice na to neměla většinu. Tak si to uvědomte, přistupujte k tomu projednávání s větší vstřícností a třeba se posuneme někam dál.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Volný, poté pan předseda Jan Bartošek. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jen dvě, tři poznámky tady ke kolegům.

Pro pana kolegu Jakoba, vaším prostřednictvím. Prosím vás, do lesa tady nevolal pan předseda KSČM, ale do lesa tady volal pan Bartošek. Tak to bych jenom chtěl upozornit, že do lesa volal a voláte do lesa všichni. A to, že to nazval pan předseda Vojtěch jako obstrukce, je naprostá pravda.

Podtrhuje to i rčení pana kolegy Ferjenčíka, který tady pláče nad tím, že neví, jak probíhala ta krátkodobá, nebo respektive ten dočasný zákon, jak to všechno fungovalo. Vždyť to projednáváme rok! Kdykoli jste mohl na rozpočtovém výboru toto téma otevřít a nechat si to znova a znova vysvětlit, tak jak to děláte naprosto běžně, a dokonce někdy i správně.

A třetí věc je, vy se tady navážíte do pana guvernéra. Já si myslím, že to bylo od něj velice pěkné, že se přišel podívat, nechce zasahovat do těchto věcí, protože on byl několikrát v rozpočtovém výboru, a vy to všichni víte, a tyto věci tam diskutoval i on, i paní ministryně. Takže nevidím důvod, proč takto naháníte pana guvernéra. Beru to tak, že on se přišel podívat, jak probíhá hlasování, a přišel vám poděkovat za to, že tento zákon schválíme. Já v tom jiný problém nevidím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Bude následovat několik faktických poznámek, nejprve pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, pak pan předseda Zbyněk Stanjura, pan poslanec Vojtěch Munzar, pan předseda Válek, pan poslanec Skopeček a tak dál. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jen stručně zareagovat na kolegu Volného. Přiznám se, že jsem trochu naivně očekával, že když už se na nás pan guvernér přišel podívat, že třeba bude i odpovídat na ty otázky, které klademe. Jinak skutečně mi přijde trochu nehospodárné nakládat s časem guvernéra České národní banky tak, že jen tak z plezíru se jde podívat do Sněmovny a k ničemu se tam nevyjádří.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Zbyněk Stanjura, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jednak bych ocenil odvahu pana poslance Volného z ANO - jsou tady dva poslanci, abychom věděli kterého - že vlastně první zastánce zákona promluvil, bohužel mluvil jenom o tom, kdo volá do lesa a co se z lesa ozývá. K zákonu samotnému se nevyjádřil. Nicméně já jsem v druhém čtení, pane poslanče Volný, prostřednictvím pana místopředsedy, kladl ty samé dotazy na pana guvernéra: jaké jsou zkušenosti s novelou, kterou jsme schválili, jaké jsou konkrétní výsledky. Nedočkal jsem se odpovědi ani ve druhém čtení, ani dneska. Takže když kladete otázky, někdo má týdny na odpovědi, pak sem přijde pan guvernér, sedí tu jak pecka, mlčí jako zařezaný, tak se nám nedivte, že se nám průběh této debaty nelíbí.

Ano, my ten zákon považujeme z mnoha důvodů za nedobrý, o tom podrobně mluvili kolegové, já to nebudu opakovat, a čekal jsem ze strany příznivců tohoto zákona podobně silnou argumentaci, proč je ten zákon dobrý. Ticho. Ticho. Rychle, rychle, schvalme, schvalme. Myslím si, že to není dobře.

Poslední věc. Je 13.02, jsou naplánované výbory, mnozí z nás mají naplánované jednání, protože obvykle se končí ve 13. Takže jménem poslaneckého klubu občanských demokratů žádám o pauzu v délce 58 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Já samozřejmě této žádosti vyhovím a vyhlašuji přestávku na jednání poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. To ale samozřejmě znamená, že končí dopolední jednání Poslanecké sněmovny. Sejdeme se tady znovu ve 14.30 hodin, kdy máme napevno zařazený bod číslo 53. Členům organizačního výboru připomínám, že bude probíhat jednání organizačního výboru, které začne ve 13.08 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 13.03 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké odpoledne. Otevírám pevně zařazený bod, jedná se o

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 21. 4. 2021 v 9:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP