(14.20 hodin)
(pokračuje Okamura)

Je nutné žádat především vyvození osobní odpovědnosti, tedy demisi jednotlivých členů vlády, kteří jsou za tento stav odpovědní, a umožnit rychlý vznik nadstranické vlády odborníků. Tady je podle Ústavy na tahu prezident republiky, protože tato vláda definitivně ztratila důvěru. Letos v první polovině října jsou naplánované volby do Poslanecké sněmovny - je to za půl roku - a tam občané následně rozdají nové politické karty.

Také jsme přesvědčeni o tom, že vláda by měla požádat Poslaneckou sněmovnu o důvěru, protože na základě posledních hlasování je evidentní, že vláda nemá pro zásadní kroky většinu v Poslanecké sněmovně. Vláda by tedy měla požádat Poslaneckou sněmovnu o důvěru, abychom zjistili, zda vůbec tato vláda má ještě většinovou legitimitu.

Takže my bychom chtěli požádat vládu, aby požádala o důvěru Poslanecké sněmovny. Pakliže tak neudělá, budeme sbírat 50 podpisů poslanců, aby to hlasování proběhlo, protože lidé už jsou v koncích, lidé už nemůžou, občané už jsou opravdu totálně zoufalí z této strategie vlády, která spočívá v tom, že tady je a bude nekonečný lockdown. Za SPD říkám - a opakovaně to říkáme a navrhujeme konkrétní konstruktivní alternativu - že lockdown není řešení. Plošné zákazy nejsou cesta.

V této souvislosti bych chtěl zařadit nový bod na schůzi Poslanecké sněmovny s názvem Zrušení nouzového stavu. Navrhuji to zařadit jako první bod schůze dnes, protože si myslíme, že situace nesnese odkladu. Navrhuji, aby se hlasovalo o usnesení: "Poslanecká sněmovna ruší s okamžitou platností nouzový stav." Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poopravím trochu ta jednotlivá přednostní práva tak, jak jsem to řekl na mikrofon. Nevěděl jsem, že jsou zde písemné přihlášky s přednostním právem. Jako první s přednostním právem se přihlásil pan předseda Jurečka, poté s přednostním právem za klub TOP 09 pan místopředseda Feri.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedo. Dva páni ministři, paní ministryně, kolegyně, kolegové, dovolte mi k pořadu schůze. Chtěl bych navrhnout, abychom udělali úpravu programu schůze a abychom tisk pod číslem 7332, sněmovní dokument pod tímto číslem, ať jsem přesný, který pod sebou skrývá návrh na zřízení vyšetřovací komise k havárii na Bečvě, abychom zařadili na program této schůze v tomto týdnu, buď ve středu napevno na 17 hodin, nebo jako první bod jednání v pátek.

Prosím pěkně, abychom tady tento bod podpořili. Může být poměrně rychle projednán a tato vyšetřovací komise může začít pracovat, protože jsme v situaci, kdy napřed bylo avizováno, že znalecký posudek policejního soudního experta bude zveřejněn 20. prosince. Byli jsme potom ujišťováni, že tento expert potřebuje také ještě nějaký čas a že jeho znalecký posudek bude zveřejněn nejpozději, nebo respektive on jej předá dál ke zpracování policejním vyšetřovatelům, nejpozději na konci února. To se také nestalo. Máme tady 2. března a myslíme si, že je potřeba po takovém dlouhém časovém odstupu, aby se opravdu s tom problematikou hnulo kupředu. Zřídit vyšetřovací komisi na půdě Sněmovny je namístě, takže prosím o podporu tohoto bodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Feri. Pak už by se připravil pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády. Vláda přijala nová opatření a jsou s tím jako tradičně zmatky a jsou kolem toho pochybnosti. My bychom proto chtěli nějaké věci postavit najisto a chtěli bychom, aby vláda informovala jak nás, tak především občany, kterých se to týká. Kdybych měl zmínit některé problematické body, které uplynulých několik desítek hodin přineslo.

Tak například máme zkušenosti, že policisté vyžadují pracovní potvrzení pro každý den. To znamená, že zaměstnavatel nemůže vystavit na tři týdny potvrzení: Ano, toto je náš zaměstnanec, ano, jezdí tady z toho místa sem, ale patrně v některých případech chtějí potvrzení platné vždycky jenom na ten den, na tu jednu cestu.

Další otázkou je, proč vláda, která se zaklíná elektronizací státní správy, chce za každou cenu papírová potvrzení. Jistě, můžou s tím být spojena nějaká hygienická rizika. Jenže tiskárnu nemá každý, chytrý telefon má téměř každý. A získat narychlo nějaký papír, když třeba máte naléhavou cestu, to prostě může být pro občany komplikace.

Další problém je například to, jak prokázat, že máte někde bydliště, když tam bydlíte takzvaně na dobré slovo. To znamená, třeba přebýváte po nějakou krátkou dobu u svých rodičů, u svých příbuzných, neplatíte tam energie. Jak to prokážete těm policistům? To je situace, ve které jsou desítky tisíc, možná stovky tisíc lidí, že prostě trpí nějakou důkazní nouzí v této věci.

Konkrétně věc, se kterou se setkalo také množství lidí. máte auto, dali jste ho do servisu, nebo se vám pokazí a chcete ho do toho servisu dát, máte značku, kterou ve vašem okrese nikdo neopravuje, není tam žádný autorizovaný servis. Podle současných opatření to není možné, alespoň takové je vyjádření náměstkyně ministra průmyslu a obchodu. Co STK, můžu jet na STK do jiného okresu? To bychom chtěli vědět.

A například je také ještě otázka závodního stravování. Proč to bylo tak narychlo změněno, nebo respektive proč to bylo vůbec zaváděno? Jaké důvody k tomu vládu vedly?

To znamená, nebudeme vás tady honit klackem, ale chceme informace pro lidi, kterých se to dotýká a další nejméně ještě tři týdny dotýkat bude. Proto navrhuji nový bod s názvem Informace vlády k novým opatřením a navrhuji jeho pevné zařazení po domluvě s panem místopředsedou vlády Hamáčkem na zítra na 9.00. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Nyní s přednostním právem pan předseda klubu ČSSD Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já tady mám několik návrhů, s nimiž jsem s některými neuspěl na grémiu a na některé z nich jsme my všichni, kdo na grémiu seděli, zapomněli. Tak začnu s těmi, na které jsme zapomněli. My jsme se tam velkou část z toho jednání grémia dneska bavili o tom, jak Sněmovna bude jednat a kdy má jednat a v jakém formátu a zapomněli jsme na to, že za prvé bychom měli zařadit ten zákon ve zkráceném jednání, tisk číslo 1152, o krizovém řízení. Poprosil bych tedy zařadit tento tisk na dnešek jako bod číslo 1. Děkuji.

Potom tady máme vládní návrh zákona o zvýšení náhrady příjmů při nařízené karanténě. To jsme na grémiu také nezařadili. Koneckonců se tomu věnoval také ještě sociální výbor. Poprosil bych o pevné zařazení tohoto tisku 1171 na dnešek na 17. hodinu, tedy napevno.

Potom bych tady měl ještě dva návrhy, s kterými jsem neuspěl na grémiu. Musím je načíst tady, přičemž možná jde o návrhy, které, i když projdou, tak jejich projednání je spíše teoretické, protože je možné, že ty dva tisky, které se týkají stavebního zákona, budou natolik dlouhé v rámci bodů z bloku druhých čtení, že na ostatní body z druhých čtení nedojde. Ale i přesto si poprosím navrhnout to, že tak, jak to máme před sebou všichni, ten blok bodů druhých čtení, tak aby za bod číslo 7, tisk 904, což je návrh Ministerstva financí o ozdravných postupech, byl zařazen tisk 1091. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP