(17.10 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Celý návrh je postaven na infekčnosti, to znamená na karanténě nařízené hygienou nebo praktickým lékařem, a týká se i jiných infekčních chorob, než je COVID-19, to znamená tuberkulóza, žloutenka, salmonela a podobně. Těch je ale samozřejmě v tuto chvíli v porovnání s diagnózou COVID-19 minimum.

Závěrem dovolte ještě k nákladům: za březen a duben počítáme s náklady zhruba 2,3 miliardy korun za tyto dva měsíce. Téměř polovina z toho jsou však výdaje, které by byly jinak vypláceny prostřednictvím programu Antivirus na karantény tak, jak to fungovalo posledních 12 měsíců.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pevně doufám, že návrh podpoříte. Velmi děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Výbor pro sociální politiku, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny, jej projednal a přijal usnesení, které nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1171/1. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku, paní poslankyně Jana Pastuchová, a informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Výbor pro sociální politiku se k tomuto sněmovnímu tisku sešel dnes v jednu hodinu. K tomuto sněmovnímu tisku byl výboru pro sociální politiku předložen jeden pozměňovací návrh, který výborem pro sociální politiku nebyl přijat.

A nyní vám přečtu usnesení, které výbor pro sociální politiku přijal:

"Usnesení výboru pro sociální politiku ze 72. schůze 2. března 2021 k vládnímu návrhu zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě, sněmovní tisk 1171.

Po úvodním slově ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby své jednání k tomuto návrhu zákona ukončila nejpozději do 19.00 hodin dne 2. března 2021;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě, sněmovní tisk 1171;

V. zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní zpravodajce. Teď musíme rozhodnout o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. (Předsedající gonguje.) Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále.

 

Budeme hlasovat o tom, zda chceme vést obecnou rozpravu. Myslím, že jsme připraveni na hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 38 přihlášeno 99 poslanců, pro 81, proti nikdo. Návrh jsme schválili.

 

Povedeme tedy obecnou rozpravu a já obecnou rozpravu otevírám. Písemně nemám nikoho přihlášeného a hlásí se paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážené dámy, vážení pánové, na výboru pro sociální politiku jsem předkládala jenom jeden pozměňovací návrh, ale od té doby byl čas a příležitost, víc, než jsme ji dostali dopoledne, k tomu, abychom ještě dopilovali i další pozměňovací návrhy, takže dnes budeme mít příležitost tento vládní návrh, který považuji za nešťastnou cestu, zlepšit a budeme si moci vybrat cestu, která je podle mého soudu lepší. Proto si dovolím k té debatě rovnou avizovat, že navrhujeme pozměňovací návrhy, ale než se dostanu k jejich odůvodnění, tak velmi krátká vzpomínka na minulý týden. To, že lidé nehlásí své kontakty ve chvíli, kdy jsou testováni na koronavirus a vyjde jim pozitivní výsledek, je považováno dlouhodobě za velký problém a souhlasím s tím, že je nutné motivovat k nahlašování kontaktů a motivovat lidi k tomu, aby se do karantény uchylovali. (V sále je obrovský hluk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, paní předsedkyně. Na chvíli vás přeruším. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid. Není zde slyšet. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Hovoří se o tom samozřejmě ve veřejném prostoru, nejenom v Poslanecké sněmovně, ale obecně, opravdu dlouhé týdny, měsíce, a vláda konečně po těch dlouhých diskuzích nakonec přišla s návrhem, který jsme tady minulý týden projednávali znovu, protože se nám vrátil ze Senátu, a který jsme měli možnost schválit, a ten volil formu pomoci ve výši jednorázového příspěvku na den 370 korun. Tuto cestu, jak tady bylo zřejmé z hlasování o senátní verzi, podpořila i naprostá většina opozičních stran. Proč jsme nepodpořili původní sněmovní návrh, asi netřeba připomínat - tu vzrušenou debatu (o) přílepku, který si ve Sněmovně prosadili sociální demokraté, a jednalo se o snahu v tomto zákoně rozšířit povinnost podnikatelů, firem, zaměstnavatelů - byrokratické úkony, kterou jsme nepovažovali za šťastnou. Forma přílepku v legislativní nouzi k takové normě zkrátka dle nás je cesta vždycky nešťastná, ale teď dvojnásob ve věcech, které řešíme. Víme, jak to dopadlo, že tady o jeden hlas neprošla verze, kterou jste prosazovali ze Sněmovny, ale zásadní je, že ten princip, totiž nikoliv 100 % ušlé mzdy, ale 370 korun na den, tady ve své podstatě měl většinovou podporu, a jenom kvůli tomu, že na misky vah se v jednom okamžiku dávalo, jestli budeme řešit tu podporu lidí, anebo podporu plus šikanu firem - a mnozí z nás nechtěli tu šikanu - tak se k podpoře nedostalo. Ale myslím si, že je nejrozumnější cestou - a mrzí mě, že se vláda nerozhodla tou cestou jít sama - abychom prostě neměnili ten přístup, ten princip, který byl zvolen, o kterém víme, že tu podporu by tady měl, ale zachovali právě ten jednorázový příspěvek, částku 370 korun.

Na výbor se mi to ještě nepodařilo tak rychle připravit, teď už se to zadařilo, protože já na rozdíl od úřadů samozřejmě nemám k dispozici stovky zaměstnanců, úředníky, kteří na tom mohou pracovat, a proto tedy až teď pozměňovací návrh, který se vrací k tady tomu principu, to znamená změna vládní cesty, kterou teď zvolila nově, a snaha dostat se ke kompromisu. Ta cesta byla ve své podstatě už i v rámci tripartity akceptována, možná někdy s výhradami zaměstnavatelů, možná někdy ne úplně s nadšením, ale prostě víme, že to byla cesta, která byla pro všechny skousnutelná a pro řešení situace asi nejlepší. Já bych vás tedy chtěla požádat o to, abychom se touto cestou znovu vydali, abychom se díky pozměňovacímu návrhu, který tady máme příležitost přijmout, pustili do toho, že budeme zpátky u řešení, které tady už jednou mělo velkou šanci projít, a budeme mít tento úkol, troufnu si říct, z krku, lidově řečeno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP