(17.50 hodin)
(pokračuje Válek)

To znamená, myslím si, že my se tady bavíme o pravidlech, která jsou velmi důležitá. Ale ta pravidla vycházejí z nějakých opatření Ministerstva zdravotnictví, která se týkají - nebo metodického pokynu, já nevím, jestli každá hygiena to dělá jinak. Předpokládám, že to je jednotný postup pro celou republiku. A je otázka, jestli bychom také neměli aspoň trošičku diskutovat o těch pravidlech, jestli ta pravidla jsou dobře a smysluplně nastavena. Ano, většina z nás tu není doktor, ano, většina z nás jsme nepolíbení laici. A ti, co jsme lékaři, tak bohužel někteří jsme obyčejní fotografové, tak do toho nemáme co mluvit. Rozumím tomu. Na druhé straně, prostřednictvím pana předsedajícího, kolega Kasal velmi dobře ví, že pokud vysvětluje pacientovi - a on je pediatr, tak to má o to těžší, protože k tomu má ještě rodiče, kteří jsou často velmi hysteričtí - pokud mu vysvětluje něco, co se týká jeho léčby, a on to nepochopí, není to chyba toho pacienta a není to chyba těch rodičů a toho dítěte, ale je to jeho chyba, protože to blbě vysvětlil. Musí to umět vysvětlit tak, aby vysvětlil těm rodičům, tomu pacientovi, co ho čeká.

A já bych chtěl, aby nám takhle srozumitelně vysvětlil ministr zdravotnictví, kdokoliv, kdo ta opatření na základě doporučení odborníků navrhuje, aby nám to takhle tady srozumitelně vysvětlil, abych já, a dobře, malé, hloupé dítě, odcházel s tím, že si řeknu: Ahá, a mohl tu pravdu apoštolovat dál. To se bohužel neděje a to je velký problém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Já se jenom musím ujistit: přihláška Davida Kasala a Dominika Feriho s faktickou poznámkou ještě platí? Ano, jsou to nové přihlášky. Takže prosím, pan poslanec David Kasal má slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Já budu reagovat na svého předřečníka, pana profesora Válka, prostřednictvím pana předsedajícího, co se týká té karantény nebo izolace. Tak pokud tam bude opravdu deset členů, tam je právě ta choroba tak řekl bych zvláštní, že z těch deseti členů opravdu může deset onemocnět, anebo onemocní jenom pět, i když jsou v nejbližším kontaktu. Další problém, který každý bude řešit, je: buďto mají deset místností a můžou se odizolovat, a pak tam může být těch 14 dnů, anebo mají jednu místnost, budou si to přenášet a nejsme jim schopni pomoct.

Na tom bych chtěl ukázat i princip těch opatření, která vyhlásí vláda. Vláda dá obecné vyhlášení, ale ty jednotlivosti, které jsou v každé rodině nebo v každé nějaké takové situaci, vytvářejí další varianty toho řešení. Takže co se týká teď 14 dnů nebo 10 dnů - (Poslanec Válek diskutuje v hloučku blízko řečnického pultu.) Jestli tedy pan profesor neposlouchá, protože teď tam diskutuje s dalším nelékařem, ale - (Smích v jednacím sále.) - chtěl jsem jenom říct, že co se týká té 10denní karantény, která byla, tak ta byla jasně daná KS COVID a tam to připravili epidemiologové, a těch 14 dnů, které se teď prodloužily, tak byla jasně reakce na infekčnější formu, která přišla z Anglie a eventuálně z jižní Afriky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Dominik Feri, faktická poznámka, poté pan poslanec Martin Jiránek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Tak to je docela zajímavé. Je to věc, která myslím přesahuje debatu mezi koalicí a opozicí, protože vláda sem poslala nějaký návrh, který řeší nemocenskou, která se dotýká izolace a karantény, to bylo včera. A pak se dneska vláda sejde a změní podmínky toho, jak jsou ty karantény a izolace nařizovány. Tak to je trochu zvláštní. Kolegové, vy jste to věděli, že se něco takového stalo, a viděli jste ten návrh? To je zajímavé. To jste dostali pod rukou, protože na úřední desce nic není, v eKLEPu nic není. To je prostě materiál, ke kterému my jsme se dostali důvěrně, ale veřejnost o něm vůbec netuší. To znamená, my tu o něčem rozhodujeme, co zatíží státní rozpočet, co změní pracovní trh, ale běžná veřejnost a zaměstnavatelé vůbec netuší, v jakém režimu budou fungovat. To je trochu zvláštní. Paní ministryně, je tomu tak, nebo máme špatné informace? (Ministryně Maláčová u stolku zpravodajů mimo mikrofon: Já vám to vysvětlím.) Děkuji, že mi to vysvětlíte.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tak, nyní jenom, aby bylo jasné, jak budeme postupovat. Budou následovat faktické poznámky v pořadí: poslanci Jiránek, Běhounek, Španěl, pak je s přednostním právem přihlášena paní ministryně Jana Maláčová, potom má přednost v obecné rozpravě písemná přihláška paní poslankyně Valachové, pak jsou přihlášeni poslanci z místa Jan Bauer, Pavel Juříček a paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Na řadě je faktická poznámka pana poslance Martina Jiránka. Prosím.

 

Poslanec Martin Jiránek: Dobrý den, kolegyně, kolegové. Děkuji. Já ke kolegovi Válkovi, se kterým jsem se tady domlouval, že mu něco řeknu, tak aby mě poslouchal. Výborně, děkuji. Jak jste říkal před chvílí ten příklad ohledně orchestru, tak jestli jsem si teď dobře zjišťoval od našeho expertního týmu, tak tam opravdu ti lidé nebudou 14 dní v karanténě. Ti lidé půjdou pátý den na PCR test, a pokud bude negativní, karanténa končí. Nebo jsou 14 dní v karanténě? (Nesrozumitelné reakce z pléna.) Už se to změnilo? Aha, tak to se omlouvám. Paní ministryně to vysvětlí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jiří Běhounek s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Lubomír Španěl.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, členové vlády, prosím vás pěkně, nevymýšlejte tady teoretické záležitosti okolo záležitostí, které se týkají karantén a dalších věcí. Za dva měsíce potřebujeme tu současnou situaci zklidnit. Diskutujeme tady o tom, jak lidem, kteří jsou na tom špatně, ty peníze dodat. Když to zmastíme v pátek, nezmastěme to ještě prosím pěkně v pondělí nebo v úterý. Pojďme se bavit věcně a nevymýšlejte koniny. Promiňte.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Lubomír Španěl, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Ano, děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat, vaším prostřednictvím, hlavně na pana profesora Válka a Dominika Feriho. My tu totiž máme dvě veličiny. Jedna veličina je, jestli správně umíme rozlišit, na jak dlouho a kdy má jít negativní člověk, který žil v domácnosti s pozitivním, do karantény. To je jedna veličina. Ale co se mně nelíbí, tak když už my jako stát pošleme někoho do karantény, tak mu prostě nemůžeme dát jiné peníze než třeba tomu, kdo je v izolaci. On totiž v té karanténě není dobrovolně. A pokud je to třeba živitel rodiny, tak zůstane bez peněz nebo s těmi 60 %. To vám lidé budou dělat tak, že se prostě různě budou zapírat a do práce raději chodit budou. Takže nevím, co je větší zlo, ale myslím si, že bych nerozlišoval lidi na červené a modré. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka paní předsedkyně Markéty Pekarové Adamové. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já připomínám svůj dotaz, a prostřednictvím předsedajícího, k panu poslanci Běhounkovi: právě to nám umožní, abychom věděli jistě, jestli neschvalujeme vládní koninu, anebo tedy když budeme polemizovat, tak tu koninu upravenou pozměňovacími návrhy. Prostě je zkrátka velmi nutné, aby kapacity těch, kteří trasují, a nejsou to logicky jenom hygienici, byly okamžitě tak navýšené, že to budou zvládat. To je relevantní dotaz, relevantní věc, která je v kontextu toho, co tady řešíme, a doposud tady na tento relevantní dotaz nezazněla odpověď. Já si myslím, že je pro rozhodování o tom, které cestě dáme zelenou a kterou variantu upřednostníme, zcela zásadní a nezbytná i tato informace. A od kdy přesně budou ty které konkrétní kapacity na těchto místech fungovat. To je nejklíčovější věc, která s tímhletím souvisí. Protože jinak je to jenom takové řešení na oko.

 

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jiří Běhounek s faktickou poznámkou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP