(18.00 hodin)

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážená paní předsedkyně, přímo vám, prostřednictvím pana předsedajícího. Neotáčejte to, co jsem říkal, to umíte perfektně. Já jsem koninami nazval to, co se tady diskutuje ve věcech, které nejsou vůbec věcné. Tak si tedy dejme na stůl pět záležitostí, pojďme se na nich domluvit, slyšel jsem, že to má být do 19. hodiny dojednáno. Některé kluby chtějí nějaké záležitosti, tak ať se tedy sejdou, když všichni říkáme národu, že mu chceme pomoct, a přitom tady děláme všechno pro to, aby se to nepovedlo. Tak se snad na jednom systému shodneme. Když neshodneme, tak to skončí jako v pátek.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostním právem paní ministryně Jana Maláčová, po ní pan předseda Chvojka. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Já budu skutečně velmi stručná, protože čas běží. Co se týká karantén, rozumím tomu, že vás irituje, že se to mění. Ale jak si to nechávám vysvětlit od odborníků, je to vždy výsledek diskusí klinické a epidemiologické skupiny na Ministerstvu zdravotnictví, které reagují na nejnovější výzkum. Jak jsem to pochopila, ve čtvrtek byla zveřejněna velmi obsáhlá harvardská studie, na základě které pak ta klinická a epidemiologická skupina diskutují jednotlivá opatření. Na základě toho jsme ve čtvrtek schválili 14 dní karanténu, ve čtvrtek večer na vládě, na základě stanovisek těchto dvou skupin, a také 21 dní pro případ, že máte covid pozitivního rodinného příslušníka. Nicméně po diskuzi a vyhodnocení relevantních statistických dat se zjistilo, že těch 21 dní, nebo těch plus sedm dní v případě covid pozitivního rodinného příslušníka, nemá dopad, nebo závažný dopad, na šíření infekce, a vzhledem k tomu, že by to mohlo vést k tomu, že by se nám snížil počet nahlášených kontaktů, tak jsme dnes v poledne na vládě zesouladili počet dní v karanténě na 14 dní tak, aby to bylo pro všechny stejné. Je to matoucí, ale dělá se to za pochodu, tak jak se za pochodu získává a publikuje ten výzkum. Doporučuji sledovat výstupy iniciativy Sníh, protože tam je to velmi podrobně rozepsáno, a myslím si, že i Ministerstvo zdravotnictví se k tomu průběžně vyjadřuje.

Osobně si myslím, že celá ta situace - zaznělo tady pátý den, desátý den a tak dále, že karanténa by mohla být, sice to není můj osobní názor, ale jsou to věci, které jsou diskutovány zejména odborníky iniciativy Sníh - že výstup z karantény by mohl být potvrzen, pokud máte sedmý den negativní test. Ale není to moje kompetence, je to věc, která se diskutuje - a negativní PCR test - a uvidíme, jak se celá situace vyvine.

Teď ale k podstatě a k návrhu toho zákona. Pojďme si říct podruhé, co je cílem té iniciativy. Myslím si, že cílem té iniciativy je, aby v situaci, ve které je Česká republika, a asi nebudu citovat ten článek CNN, americké CNN, Ostrov beznaděje a temnoty, aby se dostala pandemie pod kontrolu. 20 000 mrtvých, obrovská nadúmrtnost, denně přírůstky ve výši 15 000 a více, projekce na příští tři týdny obrovské. V tuto chvíli jediná šance - jediná šance, a myslím si, že bychom měli mít společný zájem na tom, abychom za měsíc nemuseli prodlužovat opět nouzový stav, pevně doufám, že se to nestane a nebudeme to muset dělat - je maximální omezení kontaktů, a jeden z hlavních nástrojů, jak maximálně omezit kontakty, je to, aby lidé netratili na tom, pokud půjdou do sebeizolace. Nesmí prostě vzniknout prostor na úvahu o tom, že se mi nevyplatí zůstat doma, o tom je ten návrh. Měli jsme tu návrh 370 korun, ten ztroskotal, už během projednávání toho návrhu jsme čelili velké kritice, že lidi nad 28 000 doma nezůstanou. A já vás prosím, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, už během těch 370 korun nám spousta lidí říkala: To je výhodné pouze pro 1,4 milionu zaměstnanců. Všichni ostatní, a je jich většina, nebudou motivováni k tomu, aby zůstali doma. Takže hledáme řešení, aby lidé, kteří nemají příznaky, zůstali v karanténě nebo v izolaci, chránili své okolí, pomáháme jim se izolovat, a děláme to cestou, která je velmi složitá. Bohužel, v téhle chvíli dobré řešení prostě neexistuje. Neexistuje.

Myslím si, že je velmi špatně boj s pandemií v době, kdy jsme na tom opravdu kriticky, stavět na nedůvěře k občanům a počítat úspory v řádu 10 milionů, jak to tady zaznělo, když každý den nás stojí boj s pandemií a uzávěra ekonomiky 2 miliardy korun. Neznamená to, že nejsme hospodární, ale v tuhle chvíli nemůžeme ten boj s pandemií stavět na nedůvěře, protože jinak to prostě nezvládneme.

A když mám reagovat na pana poslance Feriho, ten návrh - i když pan poslanec Feri říkal, že se chce dohodnout - to extrémně komplikuje. Myslím si, že ten návrh je prostě úplně - zase to vede diskuzi úplně jinam. Ti lidé, jedno, jestli jsou v karanténě, nebo v izolaci, mají stejné povinnosti, to je potřeba si říci, tak nevím, proč bychom je měli diferencovat částkami - oni mají stejné povinnosti. Zároveň negativní test neznamená, že ten člověk není pozitivní. To znamená, zase nemůžeme rozlišovat ty částky podle toho, zda jste v izolaci, nebo v karanténě. A právě proto se ta karanténa nařizuje, celý návrh je postaven na infekčnosti.

Takže prosím vás ještě jednou, a už budu končit, neztraťme (se) v té košaté diskuzi o detailech, a je tu spousta věcí, které se budou měnit, zvláště délka karantény, možný výstup z karantény, pravděpodobně a tak dál, tak neztraťme hlavní cíl z dosahu očí, to je, že musíme najít takové řešení, kdy ti lidé budou zůstávat doma, pokud mají kontakt s někým, kdo je nakažený, nebo pokud jsou dokonce sami nakažení, nebo si myslí, že - nebo mají příznaky. To je tím hlavním cílem a takové řešení hledáme. Takže pojďme se prosím dohodnout.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Olga Richterová, ale nevidím ji tady. Takže s přednostním právem pan předseda Jan Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji moc za slovo, pane místopředsedo. No, jak můj kolega Jiří Běhounek, tak někteří další říkali: Pojďme se dnes nějak domluvit, aby to nedopadlo jako v pátek. Zároveň máme 18 hodin 6 minut, máme tady avizované nějaké pauzy, včetně toho, že já avizuji také pauzu klubu ČSSD v délce 15 minut, která by navazovala na tu pauzu, kterou si bude brát klub hnutí ANO, to znamená, dohromady to je zatím 25 minut. Takže já bych preventivně, aby nedošlo k nějaké chybě jako například v pátek, navrhl, abychom jako Poslanecká sněmovna jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích dnes po 19. hodině a případně i po 21. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, k tomuto návrhu pan místopředseda Sněmovny a pan předseda klubu. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nerad bych se mýlil, ale mám za to, že pokud jednáme v legislativní nouzi, ty limity jsou tam na nás volnější a prostě to musíme dojednat v každém případě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se obávám, pane místopředsedo, že v tomto případě to tak není, to je pouze u projednávání nouzového stavu. V tomto případě jsme vázáni těmi limity. Pan předseda Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já doufám, že dobrá zpráva. Rozhodně si dneska nebudeme brát pauzu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zazněl procedurální návrh, abychom dnes jednali po 19. i po 21. hodině. Ještě k hlasování pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl dát protinávrh k návrhu pana Chvojky, a to, aby se to týkalo pouze tohoto zákona, protože asi nemáme problém s tím, aby se izolačka doprojednala, naopak to vítáme, ale nemyslíme si, že máme jednat do noci o těch ostatních věcech, které nesouvisejí s pandemií.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zazněl protinávrh. Nechám nejprve hlasovat o protinávrhu, to je, abychom po 19., popřípadě po 21. hodině doprojednali bod číslo 2, tedy ten bod, který máme otevřený, a podle výsledku hlasování pak budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Chvojky. Nenamítá někdo proti tomuto postupu? Nenamítá. Takže hlasujeme o tom, že pouze tento bod budeme projednávat po 19. a 21. hodině (Hlas: Podle návrhu pana Chvojky.) Já jsem řekl, že nejprve budeme hlasovat o protinávrhu. Ptal jsem se, zda někdo namítá, nikdo nenamítal. (Připomínky z pléna.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP