(18.10 hodin)
(pokračuje Fiala)

Tak za prvé je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. Pokud jsou nějaké nejasnosti, tak prosím, diskutujme spolu prostřednictvím řečnického pultu, ať se všichni slyšíme. (Hluk v sále, ale dotaz není.) Ne, je to všechno jasné.

 

Takže hlasujeme o protinávrhu pana předsedy Chvojky a ten protinávrh zní, že po 19., popřípadě 21. hodině se budeme zabývat pouze tímto bodem.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 39, přihlášeno 90 poslanců, pro 32, proti 13. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Chvojky, kdy jednání bude pokračovat po 19. i po 21. hodině.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 40, přihlášeno 89 poslanců, pro 57, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Pokračujeme v našem jednání a to vystoupením... Prosím, abychom vrátili zpátky ten bod. Ano, už ho tady máme i na světelné tabuli. (Na tabuli již bod číslo 2.) Nyní je na řadě v obecné rozpravě vystoupení paní poslankyně Kateřiny Valachové. Paní poslankyně Kateřina Valachová je na řadě, protože elektronické přihlášky mají přednost před přihláškami z místa a písemnými.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, vážené ministryně, ministři, také já se zapojím do rozpravy. Přiznám se, že jsem zatím z příspěvků kolegů a kolegyň trochu překvapená, protože ten zákon nedělá nic jiného, než reaguje na situace, ke kterým týdny, měsíce, v podstatě celý rok dochází. Zaměstnanci a zaměstnankyně jsou v karanténě, to je fakt, který je neoddiskutovatelný, a až doposavad jejich náhrada takto vypadlé mzdy činí pouhopouhých 60 %. 60 %! A měla jsem za to, že už jsme týdny, ne-li měsíce ve shodě, že abychom podpořili to, aby lidé, kteří mají podezření, nebo jsou dokonce v karanténě či jsou pozitivní, dodržovali karanténu a nebáli se výpadků mzdy, respektive nevolili nebo nebyli nuceni volit mezi zdravím a výdělkem, tak že je chceme podpořit tak, že na časově omezenou dobu - nejde o změnu systému, ale na velmi časově omezenou dobu - zvýšíme nemocenskou. A teď máme tady různé způsoby, o tom se vlastně bavíme.

Chtěla bych vyzvat k tomu, abychom opravdu dnes našli shodu nad tím zvýšením tak, aby nevybírali, nebyli nuceni vybírat mezi výdělkem a zdravím, a co se týká té řady otázek, které tady padají - a možná tím hlavním adresátem je ministr zdravotnictví či hlavní hygienička - tak to není nic nového, to bylo před tímto zákonem, může to vznikat po tomto zákonu, ten zákon sám o sobě nic takového neřeší, řeší zkrátka jenom to, abychom na mimořádnou situaci po mimořádně krátkou dobu reagovali mimořádnými prostředky.

A ještě bych chtěla říct druhou poznámku, kolegové a kolegyně. Nemám radost, že pokud se bavíme o zaměstnancích a zaměstnankyních - a už se z toho stává nepříjemná tradice - tak víc než o tom, že nebylo spravedlivé ten rok nechat lidi v takové situaci a nezvýšit nemocenskou, se tady bavíme o tom, kdo co by případně mohl zneužít. Naopak pokud se bavíme třeba o jiných lidech a o jiných situacích, firmách, podnicích, živnostnících, tak když tady někdo naznačí nějaké zneužití nebo chce dokládat naopak to, aby vše bylo řádně doloženo, tak je obviněn z toho, že jde o nějakou administrativu, otravování lidí a v podstatě urážku toho stavu, že mu nedůvěřujeme a podezříváme ho dopředu z toho, že něco poruší. Myslím si, že spravedlivé by bylo, abychom si vybrali jednu, nebo druhou cestu. Není možné jen v případě zaměstnanců a zaměstnankyň si vždycky vzpomenout na to, že někdo něco zneužije a podle toho diskutovat obecná pravidla pro všechny. To není fér.

Dokončili jsme úspěšně práci, Sněmovna a Senát, v případě našich živnostníků, já jsem moc ráda, je tady přítomna paní ministryně financí. Myslím si a byla bych moc ráda, kolegové a kolegyně, abychom tu práci dokončili i v případě zaměstnanců a zaměstnankyň. A znovu říkám, bavíme se o tom, jaká má být náhrada mzdy. Není to změna systému, je to časově omezené, je to spravedlivé a myslím si, že na tom jsme se už dávno shodli, že nechceme, aby lidé v této době volili mezi výdělkem a zdravím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nejdřív krátká reakce na to, co zrovna zaznělo z řečniště. Já s tím v zásadě souhlasím, že ať nastavíme jakýkoli systém, vždycky se najde někdo, kdo to zneužívá. Škoda že paní poslankyně Valachová stejný argument nepoužívala u krizového zákona, jak jsme jednali o těch pokutách, kdy mnozí z nás říkali, že drtivá většina společnosti to zdržuje, a nějaká menšina... A k tomu se navrhují drakonické sankce. Takže sociální demokracie popírá sama sebe. V jednom případě je pro to, abychom řešili zneužívání, drakonické sankce, v druhém případě říká, že se nemáme zabývat možným zneužíváním.

Pojďme ale k návrhu zákona. Tak za prvé, proč jsme se dneska vlastně sešli: musíme to pojmenovat a musíme se k tomu vrátit. Sešli jsme se díky politické aroganci paní ministryně, kdy ten zákon mohl být schválen minulý týden. Mohl být schválen! Senátní verze byla komfortní, myslím si, že řešila ten problém, byla domluva se sociálními partnery. Já mám takovou informaci, že těch 370 korun navýšení byla domluva se sociálními partnery. To byla připravená akceptovat většina Poslanecké sněmovny, to získalo většinu v horní komoře v Senátu, Senát vlastně předjímal prodloužení karantény ze sedmi (správně z 10) na 14 dnů - i toto ten návrh obsahoval. Paní ministryně ovšem propašovala do této dohodnuté věci dlouhodobé body socialistického programu, které vůbec neodpovídaly stavu legislativní nouze, vlastně zneužila ten institut. Já respektuji, že levicová strana má takové body v programu, nechci polemizovat o tom, jestli je to dobře, nebo špatně, máme jiné názory. Ale v těchto dnech a týdnech navalovat další a další byrokracii na hlavu nebohých zaměstnavatelů bylo prostě špatně, paní ministryně to nebyla ochotná akceptovat a vedla vládní většinu neomylně do zdi, až do té zdi narazila. Pak tady emotivně pokřikovala, co jste si vy, kteří jste nehlasovali pro její geniální přílepky, dovolili. To je třeba si říct, proto se k tomu vracíme.

A jak paní ministryně s námi pracuje, s námi, s poslanci a senátory. Protože jsem věděl, že to jde na vládu, tak jsme si včera stáhli materiál z eKLEPu, který paní ministryně předkládá na vládu. Je to úplně něco jiného, než projednáváme dnes. Ale úplně něco jiného. Paní ministryně v devět vystoupí na tiskové konferenci, s šarmem sobě vlastním oznámí: zítra to schválí Sněmovna, pozítří Senát, já jsem to zachránila. Ale tak to přece není.

Já mám pár konkrétních dotazů a chtěl bych, aby mi paní ministryně odpověděla, abychom věděli, na základě čeho se vlastně budeme rozhodovat. Myslím si, že úmysl motivovat lidi, aby nepodceňovali příznaky, aby byli ochotni, pokud mají příznaky, absolvovat karanténu, je správný, o tom se vlastně nepřeme. Ale sociální demokraté tady opakovaně vnáší dilema, které nikdo jiný nevnáší, a pořád říkají: buď zdraví, nebo výdělek. Já jsem neslyšel nikoho kromě sociálních demokratů, že by takhle postavil debatu o těchto návrzích zákona. Myslím si, že to je špatná otázka, že takhle to proti sobě nestojí. Podle mě musíme totiž zabezpečit obojí, pokud možno obecnými pravidly, abychom pokud možno ochránili ty, kteří potřebují chránit, a současně abychom řešili ekonomickou situaci těchto lidí, aby měli motivaci chránit sebe a své příbuzné. To nikdo nezpochybňuje, tak prosím neříkejme, pokud máme někdo jiný názor na konkrétní řešení, že tady někdo říká: buď výdělek, nebo zdraví. Tak to prostě není. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP