(19.50 hodin)
(pokračuje Aulická Jírovcová)

Je potřeba, abychom si uvědomili spoustu věcí, ale nelze jít tímto způsobem dál. Takže jsem sama zvědava, jak paní ministryně - nebo část vlády, která tady je - dnes odpoví na naše otázky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyně Haně Aulické Jírovcové a to byla poslední přihláška do obecné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Paní zpravodajka a paní ministryně, tak paní ministryně nejdříve. Máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Já bych chtěla velmi stručně říct, že cílem tohoto návrhu je dostat pandemii pod kontrolu. To je hlavní záměr. Rozumím obavám podnikatelů, rozumím obavám zaměstnavatelů, nicméně to je bohužel z tohoto pohledu pouze dílčí zájem. Celkový zájem je dostat pandemii pod kontrolu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní závěrečné slovo zpravodajky. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nebudu dlouho povídat, protože jsem prosila a poprosím pana předsedu našeho klubu, abychom si vzali určitě pauzu. Znovu opakuji, že chci, abychom dneska odhlasovali nějakou verzi, ale na jednu věc se tady ještě zapomnělo. Nikdo neříká o zneužívání - ale paní ministryně připustila, že to může i být - ale já bych chtěla upozornit na jednu věc, že povinností každého občana je hlásit infekční kontakt, a kdo to nedělá, tak se dopouští, myslím si, nejsem si jista, ale nějakého přestupku nebo trestného činu. Takže infekční onemocnění, pokud někdo nenahlásí, tak je potřeba říct, že dělá přestupek nebo trestný čin. Takže i to by si měli všichni uvědomit, že infekční kolegy, spoluzaměstnavatele, rodinu je povinností nahlásit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji za závěrečné slovo i upozornění na přestupkový a trestní zákoník. Ohrožování nakažlivou chorobou je opravdu obsaženo v trestním právu České republiky, ale já zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám zatím žádnou - ale vidím přihlášku pana poslance Dominika Feriho a evidoval jsem ve vystoupení, myslím, Zbyňka Stanjury avízo do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za něj, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se hlásím ke sněmovním dokumentům 7668, 7669, 7670, 7671. Jedná se o čtyři varianty, parametrické varianty, které rozlišují mezi izolací a karanténou, staví tam jasný rozdíl tak, abychom dosáhli férového a spravedlivého funkčního nastavení nemocenské, se kterým nebudou spojeny žádné pochybnosti, které by ohrožovaly buď státní rozpočet, anebo český průmysl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? (K předsedajícímu přichází poslanec Faltýnek.) Moment... Ano, nyní paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. (Poslanec Faltýnek hovoří s předsedajícím mimo mikrofon.)

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já bych chtěla ještě okomentovat jeden ze dvou pozměňovacích návrhů, které jsem tady představovala. Po konzultaci s kolegy jsme identifikovali jedno riziko, které tady vyplynulo evidentně i z debaty, která tady teď proběhla, totiž to, že vláda se - nebo respektive ministerstvo - přiklání k různým délkám karantény v současné situaci, může se to ještě měnit, je tedy tím pádem docela ošemetné do toho zákona dávat nějaký konkrétní časový údaj, když nevíme, jak to nakonec dopadne. Proto jsme pozměňovací návrh upravili tak - jedná se o ten, kterým se navyšuje karanténa na 370 korun na den - že by tam nebylo stanoveno, že se jedná o 14 dní, ale bylo by to bez určení času, to znamená, že by to bylo po dobu trvání nařízené karantény. Tím pádem se hlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou nahrány do systému, a to 7654 a 7678. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Vidím pana poslance Jana Bauera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Pane místopředsedo, dámy a pánové, já se jenom zkráceně chci přihlásit tímto k sněmovnímu dokumentu číslo 7661, jehož obsah jsem už diskutoval a vysvětloval v rámci mého vystoupení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova po podrobné rozpravě. Paní ministryně nemá zájem, paní zpravodajka nemá zájem, ale já se jí zeptám, kolik času potřebujeme na... (Zpravodajka hovoří z prostoru u řečnického pultíku mimo mikrofon: Hodinu.) Hodinu? Hodinu na zpracování. Takže nebudeme pokračovat okamžitě třetím čtením, což nám umožňuje zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, když jsme schválili postup podle § 99 odstavec 5 a následující, a přerušuji tedy toto jednání nejméně do 20.56 hodin s tím, že konstatuji, že nemůžeme pokračovat v bodu číslo 1, který byl přerušen v 17.00 hodin, protože není přítomen navrhovatel, a proto bod číslo 2, vládní návrh krizového zákona, odkládám a dohodneme se na jeho zařazení až po zítřku. A můžeme zahájit, protože bylo schváleno přes ranní nesouhlas s pokračováním po 19. hodině většiny předsedů poslaneckých klubů, ale bylo schváleno, že se bude jednat i po 19. hodině, takže mohu otevřít bod číslo 4, stavební zákon. Ale vidím přihlášku předsedy klubu KDU-ČSL. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vzhledem k tomu, že jednotlivé kluby avizovaly, že se budou radit před závěrečným hlasováním, tak si myslím, že ten čas lze využít teď, protože pozměňovací návrhy jsou načteny do systému, víme, o čem budeme hlasovat, poslanecké kluby se mohou domluvit na strategii, a ne že se načtou pozměňovací návrhy, v devět se tady sejdeme a pak se budou brát další přestávky. Z toho důvodu, abych vám, kolegyně a kolegové, usnadnil tyto porady, beru si za KDU-ČSL hodinovou přestávku do 21.00 hodin, můžete se mezitím poradit, sejdeme se zde po avizované hodině a budeme hlasovat o tomto bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili berete si přestávku do 21.00 hodin, dobře. Mně nezbývá nic jiného než respektovat, vyhlašuji přestávku do 21.00 hodin, a požádám tedy o konzultaci s předsedy poslaneckých klubů ještě teď, než přestávka bude zahájena. Mám na to určitě dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Poprosil bych klub KSČM po zahájení přestávky hned do prostor klubu ke krátké poradě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já bych prosila poslance za hnutí ANO k panu předsedovi Vondráčkovi k jednání.

 

Poslanec Jan Bartošek: Svolávám klub KDU-ČSL do naší místnosti, takzvaně do kina.

 

(Jednání přerušeno v 19.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP