(Jednání pokračovalo v 21.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v našem jednání. Než se dostaneme ke třetímu čtení sněmovního tisku 1171, tak vás seznámím s omluvou. Ministr zahraničí Tomáš Petříček se omlouvá z dnešního jednání od 20 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní se podle § 99 odst. 7, zákona o jednacím řádu, budeme věnovat třetímu čtení návrhu zákona, které právě zahajuji. Zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Jana Pastuchová bude se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu. Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se prosím někdo do rozpravy? Do rozpravy se hlásí paní ministryně Jana Maláčová. (Silný hluk v sále.) Dámy a pánové, prosím o klid. Otevřel jsem rozpravu ve třetím čtení. Paní ministryně má slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Já bych teď poprosila. Pokusím se to velmi stručně - ale zároveň je to velmi technické - vysvětlit ty preference, které v tuto chvíli jako navrhovatelka mám. Protože po konzultaci s jednotlivými poslaneckými kluby vnímám, že tu není podpora pro 100% návrh, druhá preference Ministerstva práce a sociálních věcí by byl ten původní návrh 370 korun. Mohu pak vysvětlit proč. Ale protože načtené pozměňovací návrhy nejsou v té přesné vládní verzi, kterou jsme před několika týdny předložili, další logická preference je 90 %.

Já jenom velmi, velmi, technicky řeknu: těch 370 korun - návrh paní poslankyně Pekarové Adamové, který kopíruje vládní verzi - je ale až na pár drobností technicky neproveditelný, protože tam z toho vypadlo těch 14 dní. A protože když příspěvek prvních 14 dní jako náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel a od 15. dne stát, tak 370 korun pro případ, že trvá karanténa, by dával zaměstnavatel i od toho 15. dne, i když od 15. dne vlastně vyplácí nemocenskou stát. Tím pádem by pak zaměstnavatel 370 korun vyplácel k nemocenské, u které ale nezná výši. Z tohoto důvodu je to technicky neproveditelné.

Takže pokud bych měla říct preference: první preference je vládní návrh, druhá preference 370 korun, ale kvůli drobným technickým změnám je z našeho pohledu neproveditelný. Po konzultaci s kolegy proto třetí preference, kterou mám jako ministryně práce a sociálních věcí, je 90 %. Velmi děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Richterové, nebo to je omyl? Ano, tak vás odmažu. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan předseda Zbyněk Stanjura se hlásí do rozpravy a paní poslankyně Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo. (Silný hluk v sále.) Prosím o klid.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se domnívám na rozdíl od paní ministryně, že ten návrh je úplně v pořádku, že tam žádný problém není. Stačí, když si vláda nebude hrát s délkou karantény. To je celý. Takže neumím si představit, že by vláda s tím nějakým způsobem pohnula. Myslím, že ten návrh je úplně v pohodě, že o něm můžeme hlasovat. Kopíruje to tu verzi. Myslím, že v tom skutečně žádný problém není.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Několik přednostních práv. Nejprve jsem viděl paní předsedkyni Pekarovou Adamovou, pak jsem viděl paní zpravodajku Janu Pastuchovou a potom paní ministryni. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: My jsme to právě konzultovali jak s paní předkladatelkou, pak také s paní zpravodajkou, že vlastně nejčistší řešení, abychom měli jistotu, že opravdu nikdo nebude mít pocit, že hlasuje pro něco, co je neproveditelné, je vrátit se do druhého čtení, byť chápu, že se do toho - slyším tu reakci - že se do toho nikomu nechce. Ale vrátíme-li to druhého čtení, předložím to tak, jak to vlastně původně bylo, ale řešili jsme to tady za pochodu.

To znamená, aby tam bylo explicitně uvedeno 14 dní v tom jednom paragrafu - teď ho z hlavy nevím - a pak tedy ve třetím čtení jsme pro toto hlasovali, protože pro to je asi evidentně největší shoda, největší vůle tady, tak to bude asi úplně nejjednodušší a nejčistší, byť to je trošku zase časově náročnější. Chápu to, ale nemyslím si, že o tolik. Tak prosím o vstřícnost tady tomu návrhu, že bychom se tedy vrátili do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Paní zpravodajka - nebo paní ministryně dostane přednost. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Je to samozřejmě na vůli vás zákonodárců. Nicméně pokud máme skutečně zamezit tomu, aby Senát ten návrh opravdu vrátil - a to se může stát poté, co jsem tady řekla - tak navrhuji, abychom se vrátili do druhého čtení, kompletně načetli ten vládní návrh a pak jsme mohli případně rozhodnout v hlasování o hlasovatelné verzi.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já jsem teď dobře nerozuměl, paní ministryně. Taky navrhujete, abychom se vrátili do druhého čtení? (Ministryně Maláčová: Ano.) Ano, děkuji vám. Paní zpravodajka, nebo - takže pan předseda Stanjura dostal přednost. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Kdyby nebylo 21.06 hodin, tak se asi budu smát nahlas. Formálně navrhuji vrátit tento tisk do druhého čtení. Prosím, ať je to načtené během tří minut, žádná přestávka, pojďme hlasovat. Myslím, že paní ministryně má pravdu a nemá cenu se přít s legislativci, nevím kterými, myslím MPSV, těmi, kteří neumí napsat návrh zákona, ale formálně navrhuji vrátit tento tisk do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ještě dám slovo paní poslankyni Aulické Jírovcové. Jsme pořád v rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Za KSČM bych se chtěla vyjádřit, vážené kolegyně, vážení kolegové, že my ať už ten upravený, původní, vládní návrh na těch 370 korun nepodpoříme. My jsme to tady několikrát zdůvodnili a říkáme, že pokud podpoříte tu variantu původního vládního návrhu, tak veškerou administrativní náročnost hodíte prostě na ty firmy, a to je realita. Nehledě na to, že i ti nízkopříjmoví podle těch propočtů opravdu nebudou mít 370, ale 220, 240 korun. Za nás tak, jak jsme opravdu chtěli pomoci především u těch nízkopříjmových, je proto tato varianta nepřijatelná, ale především z toho důvodu, že tu opravdu náročnou administrativu, kterou napsalo Ministerstvo práce, házíte na firmy. A pak nám tady říkejte, že chcete pomáhat firmám. Děkujeme.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní zpravodajka, paní poslankyně Pastuchová. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Vážený pane předsedající, jestli bych mohla dovolit, já bych byla pro vrácení do druhého čtení, ale s žádnou přestávkou, protože původní pozměňovací návrh, kde bylo těch 14 dní, je v systému. Takže jde pouze o to, že se načtou znova pozměňovací návrhy s tím, že paní Pekarová Adamová načte ten původní, kde je 14 dní, a můžeme hlasovat, protože procedura zůstane úplně stejná.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Pan předseda Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo. Radek Vondráček.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já jenom čistě procesně. Myslím si, že návrh pana předsedy Stanjury je hlasovatelný, zazněl v rozpravě ve třetím čtení. Po skončení rozpravy ve třetím čtení bychom hlasovali o vrácení do druhého čtení. Druhé čtení může následovat bezprostředně. Samozřejmě obě dvě rozpravy, jinak to nejde, ale můžeme je pouze otevřít, zavřít. V podrobné se to načte na mikrofon přesně, jak to má být. Vrátíme se zpátky do třetího čtení bezprostředně - nouzový stav to umožňuje - a budeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova v tuto chvíli není. Nejprve budeme tedy hlasovat o návrhu, který zde zazněl, a to je návrh, abychom vrátili tento bod zpátky do druhého čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP