(9.10 hodin)
(pokračuje Lipavský)

Druhý návrh je, abychom si nechali přednést informaci vlády o přípravě postupu ve výstavbě nových jaderných zdrojů. Tato informace může být poměrně stručná a krátká. Navrhuji, aby to bylo zařazeno jako první bod pátečního jednání. Věřím, že by to přispělo k informovanosti vzhledem k tomu, že třeba ten návrh v některých výborech vlastně ani nebyl zařazen a nemohli jsme se o něm pořádně bavit zde ve Sněmovně. To je tedy návrh druhý.

Návrh třetí: navrhuji dát jako druhý bod pátečního jednání informaci vlády o projektu takzvané české vakcíny proti koronaviru SARS-CoV-2, protože to je záležitost, kde se zdá, že tedy nejde o 160 miliard, ale pouze o 250 milionů, ale i to je v dnešních podmínkách poměrně hodně. My jsme zastánci toho, že by se Sněmovna aktuálně měla věnovat tématům, která souvisí přímo s řešením koronavirové krize. I proto navrhujeme, aby se lex Rosatom nějakým způsobem posunul v čase a v klidu se o něm bavilo. Podívejme se, co se děje v celé republice. Situace opravdu není lehká, takže abychom zde trávili čas nad tématy, která nejsou palčivá, se domnívám, že není na místě.

Nicméně co se týče informace vlády o přípravě projektu takzvané české vakcíny proti koronaviru SARS-CoV-2, tam si klademe otázky, proč by se měla budovat produkční kapacita, kdo ji bude budovat, k čemu rozpočet vlastně bude sloužit, jaký je časový harmonogram. Vládní dokumentace je děravá, není tam víceméně vůbec nic. Naše místopředsedkyně Olga Richterová v té věci podala poměrně rozsáhlou interpelaci, ale pokud se bavíme o částce čtvrt miliardy, tak jaksi není namístě čekat 30 dnů, než pan ministr Blatný odpoví, ale bylo by asi férové, aby zde vystoupil a s těmi věcmi nás seznámil. Tady už proběhla nějaká studie za 30 milionů, známe nějaký výsledek projektu, ale vlastně není vůbec jasné, o co jde.

Tohle jsou otázky, které si klademe, a myslím si, že je namístě, aby to plénum Poslanecké sněmovny podpořilo. Pokud to nepodpoří, tak to bude dalším důkazem toho, jakým způsobem zde probíhá vládnutí v této zemi.

Takže to byly ty tři návrhy. Abych je zopakoval: vyřadit bod 326, tisk 966, takzvaný lex Rosatom, zařadit návrh číslo dvě, informaci vlády o přípravě výstavby nového jaderného zdroje, pátek první bod, pátek druhý bod - informace o přípravě projektu takzvané české vakcíny proti koronaviru SARS-CoV-2. Děkuji za slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Jenom upozorňuji, že návrh na vyřazení už přednesla včera paní poslankyně Langšádlová, už byl hlasován a je úplně stejný, takže budeme hlasovat o těch dvou dalších. Pan poslanec Volný. Máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já mám čím dál tím větší dojem, že tato Sněmovna se přestává zabývat reálným životem a tím, co se skutečně děje v ulicích našich měst a obcí, řešíme tady věci s nějakým velkým časovým předstihem, ale neřešíme to, co se děje teď. Teď se děje to, že v ulicích našich měst pomaličku doutnají konflikty a probíhají formy občanských protestů a občanské neposlušnosti, na které policie jak městská, tak Policie České republiky reaguje policejní brutalitou.

Já jsem jenom za včerejšek dostal dva videozáznamy se dvěma maminkami, které měly s sebou malé děti, kterým klečeli na krku strážníci a policisté České republiky. Bylo to proto, že nějakým způsobem porušily vládní nařízení ohledně roušek.

Prosím vás, tato situace je kritická a opravdu to vypadá, že se někdo snaží vyvolat krvavý konflikt v ulicích našich měst, aby se tady mohlo zavést stanné právo. Proto já navrhuji jako první bod dnešního jednání zprávu ministra vnitra k policejním metodám používaným při prosazování vládních nařízení. Ta videa byla do dneška k dispozici. Doufám, že ještě na Facebooku budou. Z mého Facebooku bylo to video smazáno. Jsou na nich záběry asi šesti, sedmi, osmi strážníků, kteří obklíčili maminky s dětmi. Ty děti tam nechali brečet. Po zásahu dokonce šestileté dítě nechali na místě. Matce klečeli na krku, spoutali jí ruce za zády a odvezli ji na služebnu. Prosím, tohle se nesmí stávat jenom proto, že někdo si odmítne nasadit roušku anebo se odmítne identifikovat. Tady musí být jiné metody, protože jestli budete pokračovat takto nebo jestli policie bude pokračovat takto, tak se postaví policie proti vlastním občanům, vlastní občané proti policii, a máme tady zárodky občanské války a krvavých konfliktů. Takže žádám, aby se jako první bod dnes řešila zpráva ministra vnitra k policejním metodám, používaným při prosazování vládních opatření.

Jako druhý bod dnes opět navrhuji zprávu ministra zdravotnictví o legalizaci a zajištění distribuce Ivermektinu, protože to je hned po tom policejním brutálním násilí, kdy se zaklekávají maminkám krky před jejich pětiletými dětmi, tak to je nejdůležitější další věc, kterou můžeme ukončit všechny ostatní problémy, které se tady dějí.

Já bych chtěl vyzvat, prostřednictvím pana předsedajícího, pana profesora Válka, kterému jsem včera zaslal randomizované studie Ivermektinu, aby se k nim vyjádřil tady veřejně, protože podle mě včera šířil fejkovou a hoaxovou zprávu o tom, kolik Ivermektinu se má používat, a v rámci této zprávy ministra zdravotnictví by se mohla rozpoutat odborná debata mezi zdejšími odborníky, kterým velice rád zašlu všechny údaje, které jsem zaslal panu profesorovi Válkovi.

Takže vás prosím, nedovolte, aby se Česká republika změnila v krvavý policejní stát, kde se budou zaklekávat maminkám krky před jejich dětmi. Podpořte tento návrh. Zjistěme, jak se na to pan ministr dívá a jaké metody policisté používají, a prosím vás, opravdu zajistěme, aby ministr zdravotnictví se choval k Ivermektinu úplně stejně jako k Bamlanivimabu a Remdesiviru, které byl schopen schválit a do České republiky dopravit v obrovském množství za obrovské peníze během 14 dnů. Neděláte to pro Lubomíra Volného, neděláte to pro Mariana Bojka, neděláte to pro volný blok, děláte to pro své voliče, děláte to pro občany této země. Já vás prosím o podporu těchto návrhu a děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Válek.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Jsem-li vyzván, nemůžu nereagovat. Možná by bylo dobré asi jasně říci, co je to randomizovaná studie a jak se pozná randomizovaná od nerandomizované. Vy z vás, co jste někdy studie dělali, to víte, tak se jim omlouvám, všem kolegům.

Randomizovaná je náhodná studie, nic to neznamená. Každá studie v podstatě dneska má nějaký rys randomizace a v podstatě to znamená, že vyberu náhodně: zavřu oči a z pytlíku vyberu jednoho, dám ho doprava, druhého doleva, doprava, doleva, doprava, doleva. To znamená, mám dva soubory a ty soubory jsou zcela náhodně vybrané. Randomizovaná prospektivní studie znamená, že takhle sestavím dva soubory dopředu a pak ty soubory nějakým způsobem hodnotím. Ony mohou být randomizované studie, ale mohou být retrospektivní i prospektivní. Ale ani randomizovaná prospektivní studie v podstatě není nic, protože záleží na způsobu randomizace, a de facto ve chvíli, kdy uděláte víc randomizovaných studií a z těch výsledků děláte metaanalýzy, tak máte nějaké důkazy, které dokážete použít. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP