(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 87. schůze, všechny vás tu vítám. Všechny jsem vás právě odhlásil, poprosím, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s náhradní kartou.

Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou písemně omluveni, se považují za omluvené na základě dohody poslaneckých klubů.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 326, 328, 331, 332, 333 a 334. Jedná se o sněmovní tisky 966, 532, 984, 317, 374, 896. Poté bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku druhých čtení.

Ve 14.30 máme pevně zařazené body, a to 375, dokument 1182 - Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů, bod 468, dokument 7528 - Rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů EU a o jeho provedení na vnitrostátní úrovni, bod 303, tisk 1126 - zákon o realitním zprostředkování, první čtení podle § 90, a bod 485 - Informace vlády ke strategii očkování, dostupných vakcínách a jejich dostatečnosti.

V 18.00 máme pevně zařazený 283, tisk 1006, o jednorázovém mimořádném rodičovském příspěvku, je to první čtení podle § 90 odst. 2.

Z členů vlády se omlouvají: Lubomír Metnar - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody.

Než se pustíme do pořadu, dnes máme 3. března, narozeniny má David Štolpa, takže Davide, všechno nejlepší. (Potlesk.) Doufám, že si dneska ty narozeniny užiješ. Tak.

K pořadu schůze. Pan předseda Faltýnek se hlásí jako první, paní místopředsedkyně Valachová jako druhá, obojí přednostní právo. (V sále je hluk.) A poprosím o klid v sále! Děkuji.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové, pane předsedo. Budu velmi stručný. Dovolte, abych jménem našeho klubu navrhl pevně zařadit na dnešek, středu 3. 3., od 15.30 bod číslo 4, sněmovní tisk 1008 - MMR, stavební zákon, a bod číslo 5, sněmovní tisk 1009 - MMR, stavební zákon související. Čili na dnešek, na středu, napevno na 15.30. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní místopředsedkyně Valachová s přednostním právem.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji. Kolegové, kolegyně, znovu poprosím o zařazení zákazu dětských dluhů. Jde o novelu občanského zákoníku. Zákaz dětských dluhů je důležitá věc. Myslím si, že jsme na to připraveni, na hlasování, a je to důležité. Jedná se o sněmovní tisk 984 a dávám dnes dva návrhy. Buď zákaz dětských dluhů, tento tisk 984, zařadit dnes jako bod třetí, anebo pokud by to neprošlo, v pátek jako bod druhý. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak děkuji. S přednostním právem pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Já bych ještě dal návrh k návrhu paní poslankyně Valachové, aby dětské dluhy se dnes hlasovaly jako první bod dnešního jednání. Jak jsem včera avizoval, jsem přesvědčený, že zákon lex Dukovany bude patrně dlouho projednáván. Jsem přesvědčen, že tento zákon má svoji prioritu a měl by být předřazen na jednání. Z tohoto důvodu dávám svůj návrh na úpravu programu, aby lex Dukovany byl zařazen na konec bloku třetích čtení, protože řada třetích čtení zde čeká, může být projednána a tento zákon je brzdí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak děkuji. Je to bod 331. Pan místopředseda Feri s přednostním právem, je to tak? Ne? Tak já tu mám dvě písemné přihlášky. (Poslanec Feri hovoří mimo mikrofon.) Jenom pro úplnost. Ten bod je v rámci třetích čtení na třetím místě už teď jako třetí bod, takže bychom hlasovali návrh pana Bartoška jako první. Poté bychom hlasovali to zařazení v pátek jako druhý bod. S přednostním právem pan předseda Válek.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Mám návrh na doplnění bodu na pořad schůze a rád bych požádal o zvážení bodu jako prvního v odpoledním bloku - Informace o situaci v Pardubickém kraji a obecně o tom, jak vláda hodlá řešit situaci s kolapsem zdravotnických zařízení. Já teď to fakt nemyslím konfliktně, ale v dalších krajích se ta situace blíží. Řešení, které je v Pardubickém kraji, je, řekněme, velmi složité, já to teď nechci pitvat, mohl bych číst, a řeknu to pak na poradě předsedů klubů v jednu hodinu.

Ale domnívám se, že v současné době nemůže být jediné zdravotnické zařízení - a myslím, že všichni, co jsme tady lékaři, víme, že takováhle zařízení jsou, některé možná plastické chirurgie - které bude mimo systém. Myslím si, že je nezbytně nutné vtáhnout do systému lázně a lázeňská zařízení a je potřeba daleko intenzivněji vtáhnout do systému praktické lékaře. Není možné to nechávat na krajích. Toto by měla udělat nařízením vláda a já bych rád, aby tedy nějaké stanovisko vlády k tomu zaznělo jako první bod v odpoledním bloku. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní místopředsedkyně Valachová.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Kolegové, děkuji panu předsedovi Sněmovny za upřesnění toho, že zákaz dětských dluhů už dnes třetí bod je. A protože mně opravdu záleží na tom, abychom to projednali, dávám ještě modifikaci svého návrhu, to znamená pevné zařazení na 12.00 - zákaz dětských dluhů - dnes.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobře. Tak první budeme asi hlasovat ten protinávrh, aby to byl dneska první bod, pak bychom hlasovali, že to bude ve 12.00, a když neprojde ani jedno, tak ještě je tady návrh, aby to byl druhý bod v pátek. Budeme mít tři hlasování. Pan poslanec Lipavský k pořadu schůze.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předstupuji před vás celkem se třemi návrhy. První návrh vcelku asi nepřekvapí, domnívám se, že bychom měli vyřadit ten lex Rosatom, který bychom nyní měli projednávat v pořadu schůze, tudíž to je návrh první. Myslím si, že ten zákon není v situaci, kdy je na něm shoda. Ten projekt shodu potřebuje a my žádáme o svolání stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů. Včera ten dopis podpořili čtyři členové za opozici. Takže dejme prostor k nalezení shody, k vyjednání nejasných otázek, ať to nemusíme řešit zde na plénu. Můžeme se k tomu potom v klidu třeba za měsíc vrátit, ten projekt to neohrozí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP