(11.00 hodin)

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, tady z úst pana předsedajícího zazněla informace, že tyto faktické poznámky se započítávají do onoho schváleného 20minutového limitu. Já mám problém se samotným tím limitem, ale respektuji, že byl tady schválen, zvlášť když jednáme o takto zásadní otázce pro budoucnost naší země a pro její orientaci. Nicméně mám pochybnost o tom, jestli je ten postup správný, zdali je možné faktické poznámky takto započítávat do těchto limitů. Já se domnívám, že to možné není, nicméně jsem tady pořád poměrně nováčkem, ale jak jsem se ptal i zkušených kolegů, tak v tom jasno také nemají.

Proto bych požádal, protože je to klíčové pro tuhle diskuzi, proto bych požádal o stanovisko legislativy k této záležitosti. A vzhledem k tomu, že to ovlivňuje průběh této diskuze, tak aby nebyla zpochybnitelná, tak bych poprosil o přestávku do doby, než budeme mít toto stanovisko. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já nevidím důvod pro přestávku. Je to požadavek poslaneckého klubu na přestávku? Musím říct, že pokud namítáte postup předsedajícího, tak to nechám odhlasovat, protože samozřejmě takový úzus tady byl, protože jde o usnesení Poslanecké sněmovny, že je to dvakrát deset. Netýká se to těch, kteří říkají stanovisko poslaneckého klubu. Ale jinak by to omezení nemělo žádný smysl, kdyby se do toho faktické poznámky nepočítaly. A v tom případě já to beru jako návrh na to, aby postup předsedajícího byl potvrzen Poslaneckou sněmovnou. Chápu vaši obstrukci, ale jako předsedající snad mám právo, abych se Poslanecké sněmovny zeptal, jestli ten postup akceptuje, nebo neakceptuje. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Vystupuji s přednostním právem. Pane předsedo, to už je podruhé v tomto volebním období, kdy jako předsedající máte pocit, že s vámi Sněmovna nesouhlasí, a sám na sebe vyhlásíte nesouhlas Poslanecké sněmovny s postupem předsedajícího. Já si myslím, že to nelze takhle aplikovat. Pak by si každý předsedající mohl svým způsobem legitimizovat svoje jednání. Ten nesouhlas, s tím musí prostě přijít nějaký poslanec, a žádný poslanec s ním nepřišel. Kolega Jakob přišel jenom s tím, že mu není jasný váš výklad jednacího řádu, jestli ty faktické poznámky se nějakým způsobem započítávají do toho 20minutového limitu, a požádal vás o to, abyste přišel a abyste požádal legislativní odbor o výklad tohoto vašeho přístupu, a požádal vás, jestli by bylo možné počkat nebo udělat přestávku do doby, kdy přijde výklad z legislativního odboru.

Jelikož jste to bral jako útok na vaši osobu, já si myslím, že to není útok na vaši osobu, že to byla pouze žádost, takže žádám o přestávku v délce jedné hodiny na to, aby legislativní odbor vypracoval stanovisko k tomu, jestli se faktické poznámky započítávají do 20minutového limitu, který jsme si tady odhlasovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To samozřejmě můžu nechat. Já jsem se ptal, a myslím si, že to je legitimní právo každého předsedajícího, jestli ten postup předsedajícího je správný, protože druhá varianta, která tady byla od kolegy Jakoba, že Poslanecká sněmovna přeruší na dobu toho vypracování. To byla druhá varianta toho, co kolega žádal, přestávku. Jestliže jste si požádal o hodinovou přestávku na poradu poslaneckého klubu, to já musím respektovat. Vyhlašuji do 12.04 přestávku na poradu klubu TOP 09 a... Dobře, ještě než jsem dokončil větu, hlásí se s přednostním právem místopředsedkyně klubu ODS Jana Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Pane místopředsedo, já se omlouvám, ale vy nám teď dokazujete, jak si ohýbáte a upravujete jednací řád Poslanecké sněmovny Parlamentu. Pokud vy chcete sdělovat této Sněmovně nějaké svoje názory, ohradit se proti tomu, že někdo vás osobně kritizuje za nějaké řízení schůze, tak tak máte činit tady u tohoto řečniště, ne tam. A máte si povolat někoho, kdo vás na tu chvíli vystřídá. Takže vás tímto žádám, abyste dodržoval jednací řád, neohýbal si ho, jak to tady předvádíte, a skutečně abyste v případě, že si nebudete něčím jistý, tak abyste to konzultoval s legislativou. Ale nepředvádějte nám tady to, co tady 10 minut předvádíte. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych stejně, přestože to bylo prezentováno jako přestávka klubu TOP 09, já bych poprosil legislativní odbor, jestli by vypracoval stanovisko, jestli faktické poznámky se započítávají do 20minutového limitu, a abychom s tímto stanoviskem byli na konci této přestávky seznámeni předsedajícím schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vyhlašuji přestávku na poradu klubu TOP 09 do 11.04 (správně do 12.04), tak jak jsme avizovali. A požádám zároveň legislativní odbor, aby vypracoval stanovisko o započtení faktických poznámek do limitu dvakrát 10 minut.

 

(Jednání přerušeno v 11.06 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP