(Jednání pokračovalo v 12.04 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, projednávání bodu bylo přerušeno v rozpravě na přestávku poslaneckého klubu TOP 09 a předložení stanoviska legislativního odboru. Stanovisko legislativního odboru jsme obdrželi a já vás s ním nyní seznámím:

"Stanovisko legislativního odboru k otázce, zda do omezení řečnické doby podle § 59 odst. 1 a 2 jednacího řádu mají být započítávány faktické poznámky podle § 60 téhož zákona. Podle § 59 odst. 1 a 2 zákona o jednacím řádu se může Sněmovna k projednávanému bodu usnést na omezení řečnické doby, která nesmí být kratší než deset minut. Omezení řečnické doby se nevztahuje na poslance pověřeného přednést k věci stanovisko poslaneckého klubu. Sněmovna se může bez rozpravy usnést, že k téže věci může poslanec vystoupit nejvýše dvakrát.

Podle § 67 se omezení řečnické doby nevztahuje i na osoby uvedené v tomto ustanovení. Podle § 60 odst. 1 se poslanec může přihlásit k faktické poznámce, kterou reaguje na průběh rozpravy. Za faktickou poznámku se považuje procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu pořadu. V té faktické poznámce nelze uplatňovat věcná stanoviska k projednávané otázce. Podle § 60 odst. 2 přednesení faktické poznámky ani případná odpověď na faktickou poznámku nesmí překročit dvě minuty.

Podle názoru legislativního odboru se ustanovení § 59 odst. 1 a 2 vztahuje na běžná vystoupení poslanců v rozpravě. Ustanovení § 60 odst. 1 představuje případ zcela odlišný. Tato ustanovení nelze směšovat. Omezení řečnické doby podle § 59 odst. 1 a stejně tak i omezení počtu vystoupení podle § 59 odst. 2 se nevztahuje na procedurální návrhy ani na běžné faktické poznámky.

Pokud by mělo dojít k započítávání doby faktických poznámek pro účely omezení řečnické doby, muselo by to být upraveno v jednacím řádu. Výslovné vyloučení práva poslanců vystupovat s faktickými poznámkami je v jednacím řádu Sněmovny upraveno jen ve výjimečných situacích § 100a a 109m.

Závěr. Z výše uvedeného vyplývá, že faktické poznámky nelze započítávat do limitu pro délku řečnické doby ani počtu vystoupení stanovených Poslaneckou sněmovnou podle § 59 odst. 1 a 2, zákona o jednacím řádu."

Tedy budeme dál postupovat podle tohoto stanoviska legislativního odboru. Jsme v rozpravě. S faktickou poznámkou je na řadě pan poslanec Jan Čižinský, připraví se paní poslankyně Helena Langšádlová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Já bych možná ještě právě k té situaci, která tady byla s jednacím řádem, tak bych na ni chtěl zareagovat, protože panu poslanci Filipovi se to stává u tohoto zákona. Je to překvapivé, ale nejvíc se mu to stává u tohoto zákona. Já jsem si vytáhl minulou diskuzi, kdy jsem v reakci na pana poslance Onderku - pan poslanec Onderka, jenom připomenu, říkal, že jsou tady skutečnosti, které poslanci neznají - jsem si vzal faktickou poznámku a dal jsem procedurální návrh na přerušení do doby, než budeme s tím seznámeni.

Předsedající Vojtěch Filip řekl: "Pane poslanče, já vnímám váš procedurální návrh. Je to sice zneužití faktické poznámky ve vystoupení, ale samozřejmě respektuji, že je to procedurální návrh, který se hlasuje bez rozpravy." Načež se mě zastal kolega Lipavský, za to mu děkuji, a pan předsedající Filip řekl: "Vzhledem k tomu, že některé faktické poznámky nejsou pouhou reakcí na vystoupení předřečníka, tak na to reagovat musím jako předsedající. Nechci, aby se tady opakovaly excesy, kterých jsme tady byli svědky u jiných kolegů, kteří potom byli vyvedeni ze sálu. A myslím si, respekt k jednacímu řadu je potřeba udržovat neustále."

Pak proběhla tady přestřelka debat, pan předsedající řekl, že se zapojí do diskuze, že vystoupí mezi body, nevystoupil, teď tady také není. Já jenom přečtu jednací řád, který se vztahuje přesně k této situaci. "Poslanec se může přihlásit k faktické poznámce, kterou reaguje na průběh rozpravy. Za faktickou poznámku se považuje i procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu pořadu."

Takže chci jenom upozornit na to, že se to panu předsedajícímu Filipovi prostě stává pravidelně, a bohužel u tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Helena Langšádlová, připraví se pan poslanec Pavel Plzák. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Já bych opravdu chtěla vyjádřit závažné znepokojení nad tím, co se tady odehrálo, a navážu na slova pana kolegy Čižinského. Pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip je tady mnoho let a těžko ho můžeme někdo podezřívat z toho, že by neznal procedury, jednací řád. Z toho důvodu vnímám a vyhodnocuji jeho postup opravdu jako svévolný a jako zcela úmyslný, protože je zvláštní, že dělá chyby v řízení schůze a projevuje neznalost jednacího řádu právě při projednávání tohoto bodu. Už se to stalo opakovaně. Stalo se to tady opakovaně a já to považuji za mimořádně závažné.

Jinak bych vás chtěla ujistit, že organizační instituce Sněmovny vzhledem k tomu, že nám materiál poslaly v 11.59, tu hodinu na zpracování stanoviska, které pan místopředseda Fiala před chvílí přečetl, opravdu potřebovaly.

To nic nemění na situaci, kdy vlastně tady celou dobu hovoříme o nevyjasněnostech ohledně přípravy projektu, a projednávaný bod zcela bezprostředně souvisí vlastně s těmito nevyjasněnostmi. Jsme tady v situaci, kdy se připravuje největší projekt za posledních 30 let s mimořádně velkým ekonomickým, energetickým, ale i bezpečnostním významem, a je tady pět opozičních demokratických politických stran, které jasně vyjádřily nesouhlas s tím, aby do tendru bylo osloveno Rusko, stejně tak jako naprostá většina české společnosti.

Proto vás, pane vicepremiére, znovu žádám, abyste vysvětlil pozici vlády a to, jak jste se vyrovnal se stanovisky. (Předsedající. Omlouvám se, čas vypršel.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Jakob, faktická poznámka. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP