(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Zahradník, připraví se pan poslanec Pavel Kováčik, potom pan poslanec Vlastimil Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, dovolte mi, abych ve svém vystoupení zareagoval na pana kolegu Čižinského. Ono by skutečně bylo možné se trochu vrátit zpátky a pojmout přípravu na budování jaderného zdroje komplexněji, zvažovat všechny možnosti, které vývoj techniky skýtá. Bylo by to jistě možné, kdyby tady nebyl konflikt s jiným, řekněme, teď nově formulovaným veřejným zájmem, a to je zájem na odchodu naší republiky od uhelné energetiky. To je záměr, který je reálný. Uhelná komise, kterou vláda sestavila a pověřila, aby rozhodla, tak určila termín 2038. Existuje ve vládě skupina, která přemýšlí o časnějším termínu 2033, uvidíme, jak to dopadne.

V každém případě je tady konflikt těchto dvou zájmů velmi zřetelný. Zatímco k dobudování jádra musíme mít jasně definovaný záměr, způsob financování, způsob provozování, projekt, zhotovitele, kopat do země, betonovat, stavět, montovat, to potřebujeme k budování jaderného zdroje, k druhému záměru stačí rozhodnutí vlády. Skončíme s uhlím 2038, signál pro provozovatele uhelné energetiky, kteří už jsou takhle dneska tlačeni cenami povolenek, aby postupně své kapacity uzavírali, přestali provozovat elektrárny, přestali těžit uhlí. Zatím o něco méně než 50 % naší energie vyrábíme z uhlí, našeho tradičního zdroje.

Čili máme tady opravdu takovýto složitý případ. Chceme-li nahradit energii, která nám zmizí tím, že vypneme uhlí, musíme mít jádro, obnovitelné zdroje nás v tomto případě nezachrání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji vám. Pan předseda Pavel Kováčik, poté pan předseda Vlastimil Válek, faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, jenom drobná reakce na průběh rozpravy, jak to vidím já za léta soužití s jadernou elektrárnou Dukovany a za léta pobytu zde v Poslanecké sněmovně. Nač to skrývat? Celá ta rozprava, ty faktické, ty diskuze o tom, jestli se správně řídí, nebo ne, jenom zakrývají spor o to, jestli vůbec budeme pokračovat v jaderné energetice. Do toho se plete ještě geopolitický spor a další a další spory a zakrývá se to pod rádoby ušlechtilý zájem udělat to co nejlépe. Já si myslím, že těm, kdo žijí v bezprostřední blízkosti jaderných elektráren v České nebo také Slovenské republice, těm, kteří tam mají zaměstnané celé rodiny, těm ta diskuze není jedno, jestli bude, nebo nebude pokračovat jejich živitelka v provozu i poté, co vyprší platnost.

A teď mi dovolte jenom jeden drobný pokus o bonmot. Nechte si toho otírání si úst o komunisty. My jsme totiž svého času tři jaderné elektrárny postavili a dodnes fungují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Válek, poté pan poslanec Třešňák, faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já si myslím, že je opravdu zbytečné to hrotit. Ta debata je ne úplně šťastná, ona bude pokračovat. Já jsem si schválně vzal jenom faktickou, abych byl krátký a stručný.

Kdybych to chtěl hrotit, tak řeknu, že jiní komunisti postavili Černobyl, a jak to dopadlo. A nemyslím si to tak, protože holt jaderná elektrárna je bezpečná, jaderná elektrárna je dneska seriózní projekt. Samozřejmě tady může být různý názor na jadernou energetiku, může být různý názor na to, jestli stavět jadernou elektrárnu - a tam si myslím, že je velký spor - s podporou některých zemí, nebo ne, to je meritum toho problému, aspoň z mého pohledu.

Já bych mohl zneužívat nebo využívat znalosti, které mám z doby, kdy jsem seděl v IAEA, kde se hodnotí jaderné elektrárny - děkuji prostřednictvím pana předsedajícího kolegovi Třešňákovi - a myslím si, že to bylo velice racionální shrnutí. K tomu chybí možná ještě ten rozbor, kde je strašně zajímavé... například ty anglické elektrárny, které mají prakticky stejný typ reaktoru a liší se jenom konsorcium, které je stavělo, a kupodivu to mělo velký vliv na rychlost dostavby a na schvalování jednotlivých kroků. Tak to je také velmi zajímavé. Mně by se takováto analýza velmi líbila, kdybychom ji měli k dispozici. IAEA ji má a její data a materiály jsou velmi užitečné.

Nicméně původní důvod, proč jsem se chtěl přihlásit: já si myslím, že bychom měli kultivovat prostředí. Prostě ano, není úplně šťastné, když předsedající jaksi udělá nějakou chybu, každému z nás se to stává, prostě já si myslím, zvlášť když je to v případě, že vystupuje dáma, tak je to o to nešťastnější, já si myslím, že čestný muž a zkušený politik připustí, že udělal chybu, omluví se, poučí se z toho, nehrotil bych to a nijak bych to nekomplikoval. Věřím, že kterýkoli z poslanců, který tady je, patří do kategorie čestných mužů a každý z nich, který tady je, když udělá chybu, tak se omluví a připustí, že tu chybu udělal. Je to základ slušného chování. U dam bych to vůbec nezmiňoval, protože dámy z logiky mé výchovy chyby nedělají.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Petr Třešňák, poté pan poslanec Jan Jakob. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Jenom taková krátká reakce na pana poslance Kováčika. Já nevím, jestli si uvědomuje prostřednictvím pana předsedajícího, že je tu unikátní situace, že ačkoliv je tu rozvleklá rozprava, tak je tu shoda napříč politickým spektrem, že k rozvoji jaderné energie docházet má. Nicméně nad čím není shoda, je nad podobou zákona, který projednáváme, a je takovým zvláštním paradoxem, že zrovna Komunistická strana Čech a Moravy - ano, zmiňoval jste, že se o ni nemáme otírat - tady obhajuje zákon, kde díky poplatku za jistič peníze na tu elektrárnu vybere od babiček s rychlovarkami, od chatařů s cirkulárkami, a vůbec jim to nevadí, jakým způsobem jsou parametry toho zákona nastaveny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Jakob, připraví se paní poslankyně Helena Langšádlová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji. Vážený kolego Kováčiku, prostřednictvím pana předsedajícího, já si o komunisty neotírám ústa a nehodlám si o ně otírat vůbec nic, to vás ujišťuji. Ano, postavili jste v minulosti jaderné elektrárny, to ano. Ale také jste vedli politické procesy, desítky, které skončily ústavními vraždami, a zničili jste tisíce lidských životů. Já říkám ne, děkuji, to už nechci opakovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Helena Langšádlová, faktická poznámka. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Pan kolega Kováčik tady říkal, abychom si řekli na rovinu, o co tady komu jde. Tak já ještě jednou zopakuji, o co mi jde. Jde mi o to, aby vláda plnila svoje vlastní závazky. Vláda, a pan vicepremiér to ví, přijala dvě usnesení, která se týkají bezpečnostních požadavků pro stavbu jaderné elektrárny, bylo to D56 z roku 2000 a V147 z roku 2019. Vláda následně schválila tuto smlouvu - dámy a pánové, kdo ji nemáte, ráda vám ji pošlu. Jmenuje se První prováděcí smlouva o spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany v České republice. V této smlouvě se zavazuje ČEZ a EDU II, že se bude řídit bezpečnostními požadavky, které na základě usnesení vlády a souvisejících dokumentů byly předány, následně, že ČEZ a EDU II se zavazují státu doložit, že plně zapracovaly všechny bezpečnostní požadavky, které získaly.

A ještě jednou: tady je dokument, který zpracovali experti ministerstev vnitra, zahraničí, NÚKIBu, BIS, rozvědky a vojenské rozvědky. Tento materiál říká, že ze 17 těchto bezpečnostních požadavků bylo zapracováno 5. To je to, o co jde mně, a jenom požaduji, opakovaně požaduji a požadovat budu, aby vláda doložila, že byly splněny bezpečnostní požadavky, které ona sama deklarovala. Budeme žádat svolání vládního výboru a budeme požadovat další kroky, dokud nám vláda nebude garantovat, že to naplnila. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP