(12.10 hodin)

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji. Já bych chtěl v první řadě moc poděkovat legislativnímu odboru za stanovisko, které jsem si vyžádal. Udělal v té věci jasno. I postup, který jsme zvolili, považuji za jediný správný, protože pan řídící schůze Filip chtěl, abych vznesl námitku. Kdybych tak učinil, dal by o námitce hlasovat a nepochybuji o tom, že by nebyla prohlasována, tudíž bychom podle jeho výkladu jednacího řádu pokračovali v našem jednání, a jak se ukázalo, pokračovali bychom v něm v rozporu s jednacím řádem, tedy vlastně protiprávní formou, a pak by mohlo být celé toto jednání tohoto bodu zpochybněno.

Já bych rád panu místopředsedovi Filipovi, prostřednictvím pana předsedajícího, byť tady není, chtěl důrazně říct, ať takto nezneužívá svého postavení předsedajícího. Já to považuji za zcela nepřípustné, zvlášť při takto důležitém bodu. Nelze ohýbat zákony, nelze ohýbat jednací řád Poslanecké sněmovny.

Pane místopředsedo Filipe, prostřednictvím pana předsedajícího, takhle si řiďte a ohýbejte svoje stanovy, když řídíte ÚV KSČM, ale ne, když řídíte Poslaneckou sněmovnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Čižinský s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já bych ještě přece jenom rád zareagoval na pana poslance Kubíčka, který vystoupil, protože vlastně tady z mého vystoupení byla vytržena diskuze o způsobu, a já bych to chtěl ale vrátit zpátky k podstatě tohohle zákona. Podstata tohoto zákona, který je tady předkládán, je, že se garantuje netržní podpora v případě, že se projekt nebude v budoucnu vyplácet. To znamená, jak jsem tady mluvil o atomové dani a podobně, to je podstatou toho zákona. Ale nebyl učiněna, a to je velká chyba celého procesu, tady nebyla učiněna nabídka: Firmy, co jste na světě, my jsme ochotni tuto netržní podporu vám dát za jistotu, když to nebude vycházet, nabídněte nám technické řešení a my posoudíme, jestli je realistické, nebo není. To se vůbec nestalo. To znamená, třeba ČEZ by mohl dokonce nabídnout předělání některých uhelných elektráren na přečerpávací, sodíkové atd., ale nic takového nezaznělo, nic takového tady nebylo. A na to jsem poukazoval.

To znamená, tady neproběhla soutěž na řešení. Tady probíhá jenom vlastně debata o netržní podpoře ČEZu, a já se bojím, že vlastně i o netržní podpoře Rosatomu, a to je na tom to špatně. My tady vlastně budeme hlasovat o budoucí atomové dani, která bude placena všemi daňovými poplatníky, všemi odběrateli elektřiny, pokud se to prodraží. Všichni víme, že se to velmi pravděpodobně prodraží, protože kdyby ne, tak tady nemáme co řešit.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Petr Třešňák, připraví se pan poslanec Jan Lipavský - faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Já si na začátek dovolím takovou poznámku, byť tady nikde pana místopředsedu Filipa nevidím, ale on v závěru svého předsedání řekl něco o obstrukcích faktickými, a já jsem v tu chvíli chtěl reagovat na pana kolegu Plzáka, který zde mluvil někdy zhruba před jedenapůl hodinou. Byť chápu, že to použil jako citaci paní předsedkyně státního úřadu, tak věřím, že šlo o nějakou dezinterpretaci, protože mluvil o malých modulárních reaktorech a o tom, že Čína je lídrem v jejich vývoji.

Já vám můžu říct výčet malých modulárních reaktorů, které zkoumá a poptával v rámci nějakého marketingového průzkumu i sám ČEZ a vláda. Jsou to následující: ACP-100 - jediný z toho výčtu je z Číny. Následuje reaktor CAREM z Argentiny, mPower ze Spojených států od společnosti Bechtel, Nuward z Francie, NuScale - opět americký reaktor, RITM-200 - ten je ruský, pak projekt SMART - jihokorejský, SMR-160 - opět Spojené státy, UK SMR, ten Rolls-Royce 400megawattový - Velká Británie. Malé modulární reaktory vyvíjí i Westinghouse a stejně tak i GE Hitachi s projektem BWRX 300. V tom výčtu například chybí český projekt Energy Well, který je ve fázi výzkumu. Nicméně když se na ten výčet podívám, vidím tam pouze jedinou čínskou společnost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Lipavský, připraví se pan poslanec Jan Zahradník - faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji. Rád bych zareagoval na své předřečníky. Je opravdu fascinující, když si člověk čte ve zprávách, že čísla, která se objevují v posledních dnech, jsou rekordní, 20 000 nakažených, zavřené okresy, a my se zde bavíme o jaderné elektrárně. Já bych spíš čekal, že vicepremiér této vlády bude aktivně pracovat na řešení koronavirové krize bezprecedentní situace, a tohle je záležitost, kterou si můžeme odložit a můžeme se o ní v klidu bavit, až na to budeme mít kapacitu.

Takže to, co tady předvedl Vojtěch Filip, to bylo naprosto skandální, to bylo bezprecedentní. A on to dělá opakovaně, u tohoto zákona zvláště, já s tím mám velké zkušenosti, on si na mně vždycky s velkou radostí smlsne. Takže já se opravdu domnívám, že je v zájmu všech, abychom našli shodu na tom, že projednávání nízkouhlíkového zákona odložíme, anebo vás, pane vicepremiére, pane ministře, vyzývám, abyste zde vystoupil a s těmi informacemi a dotazy, se kterými jste konfrontován, abyste jim čelil a aspoň nějakým způsobem se je snažil vysvětlit. Protože mlčení opravdu není odpověď. Mlčení není odpověď. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP