(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já seznámím sněmovnu s další omluvenkou. Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se nám omlouvá z jednání dnes od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

A budeme pokračovat. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavně-právnímu výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 1009/1 až 1009/6. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj hospodářského výboru, poslanec Martin Kolovratník, informoval nás o projednání návrhu ve výborech a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Na hospodářském výboru se logicky dělo to, co se dít mohlo nebo mělo v souvislosti s tímto zákonem, který je tedy změnový, k tomu předchozímu tisku 1008. Byla to rozprava standardní, kde bylo podáno poměrně větší množství pozměňovacích návrhů, ale nebyly to tady ty komplexní, byly standardně vlastně individuální pozměňovací návrhy, z nichž tedy jeden byl o něco širší, paní ministryně o něm mluvila, a ten byl většinově díky kladnému stanovisku nejen MMR, ale dalších dotčených rezortů, ministerstev životního prostředí, dopravy, průmyslu, tak byl hospodářským výborem přijat.

Takže já jako zpravodaj hospodářského výboru konstatuji, že k tisku 1009, v usnesení číslo 356, ze dne 3. února, hospodářský výbor přijal usnesení, kde doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 1009 ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Jejich obsah nebudu číst z časových důvodů, jsou v tomto dokumentu 1009/6.

A v závěru usnesení hospodářský garanční výbor standardně zmocňuje zpravodaje výboru, aby provedl případně legislativně technické úpravy. Za třetí, aby přednesl zprávu o výsledcích projednání tohoto návrhu na plénu Poslanecké sněmovny a doporučil jeho další projednání ve výše znění přijatých pozměňovacích návrhů a pověřil předsedu výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

Pane řídící schůze, protože jsme sloučili rozpravu k těm oběma tiskům, tak předjímám, nebo dovoluji si předjímat, že pokud tedy budeme hlasovat potom o tom přerušení druhého čtení, tak že stejným způsobem jako u tisku 1008 by mělo být přerušeno to sloučené čtení právě i pro tisk 1009. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, já to tak také vnímám. Pokud máme sloučenou rozpravu a přerušíme to u jednoho bodu, tak jsme přerušili u obou bodů, pokud nikdo nebude namítat proti takovému postupu. A nyní prosím, aby se postupně ujali zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, což by měl být poslanec Ivan Bartoš, ale jak chápu, ten je omluven, takže prosím pana poslance Profanta, a poté zpravodaj ústavně-právního výboru poslanec Dominik Feri. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré odpoledne znovu. Já tu opět nahrazuji našeho pana předsedu. Takže stručně. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 47. schůzi dne 4. února 2021 přijal následující usnesení k sněmovnímu tisku 1009.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 47. schůzi po odůvodnění předlohy paní Klárou Dostálovou, ministryní pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě pana poslance Ivana Bartoše a po rozpravě přijal usnesení, kterým

1. doporučuje Poslanecké sněmovně tisk 1009 projednat a schválit v předloženém znění;

2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu;

3. pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

Tak to je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím zpravodaje ústavně-právního výboru, pokud pan poslanec Feri není přítomen, předpokládám, že se toho opět ujme nějaký jiný člen. Prosím, pan předseda Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, ústavně-právní výbor tento tisk neprojednal, takže jsme k němu žádné usnesení nepřijali. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, to bylo jednoduché. A nyní tedy mohu otevřít sloučenou rozpravu k oběma bodům.

 


Sloučená rozprava k bodům 4 a 5
/tisk 10081009/

Takže prosím, aby nám to bylo na zobrazovacím zařízení sloučeno, aby tam všechny ty přihlášky, které již byly doručeny, byly sloučeny. V tuto chvíli mám nahlášeno jedno přednostní právo se stanoviskem klubu ODS, ale nevím, jestli není zájem dříve hlasovat některé ty procedurální náležitosti. To je předpokládám do rozpravy, pan... jestli pan poslanec Kupka dá přednost, tak dám přednost zpravodaji, ale jinak mám přihlášeného pana poslance Kupku, jak jsem to tady převzal. Dobře, pan poslanec Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Moc se omlouvám, teď jsme s kolegy ladili, možná vzácnou, ale rodící se dohodu mezi koalicí a opozicí. Jako zpravodaj jsem k tomu také dával svůj názor. Tak já se teď, pane řídící schůze, dovolím jako zpravodaj přihlásit standardně do obecné rozpravy, to bych měl moci. (Místopředseda Pikal: Ano, jsme již v obecné rozpravě.) Tak ano, a chci reagovat na své předřečníky, byť oni teď mě nemohou poslouchat, protože řeší ty naše protinávrhy, co se týká lhůty nebo délky přerušení druhého čtení.

Ale já ten čas využiji pro krátkou argumentaci, tak jak řekl Martin Kupka, pro náš komplexní pozměňovací návrh, respektive proti tomu opozičnímu. Martin Kupka - já jsem si ty tři argumenty velmi pečlivě zapsal - nejdříve říkal, že náš návrh nevhodně zasahuje do rozdělení státní správy, do subsidiarity. No, ono je do jisté míry pravda, že zásah to je do určité míry velký. Já jsem v materiálu, v knize, která se jmenuje České a československé právo do roku 1945, jsem pátral, kde vznikly katastry, v jakém časovém okamžiku, a kde vznikly samostatné obce se svými rychtáři a se svými samosprávnými pravomocemi, a ono to, přátelé, bylo za Josefa II na konci 18. století, tak od té doby už tady něco takového máme nastaveno. Ale já si myslím, že nemáme být mentálně na konci osmnáctého století, devatenáctého, že se máme dívat do budoucnosti, do století jednadvacátého. A opravdu to, že by tam bylo něco nevhodného, jsem neshledal. Když se podíváte na průměrně velkou obec s rozšířenou působností, tak těch zaměstnanců, kteří jsou dnes v té sekci stavebního úřadu, tak to jsou jednotky procent, možná do deseti procent všech zaměstnanců obcí. Takže opravdu slova, že to je nevhodný zásah, anebo jak řekl Marek Výborný, naprostá destrukce samospráv, toho rozdělení přenesené působnosti na obce, s tím určitě já nemohu souhlasit. Ale souhlasím s tím, že - jak se říká, kdo se bojí, nesmí do lesa - že odvážné to je. A jenom připomenu: v té přenesené působnosti dodnes a dál budou fungovat matriky, evidence obyvatel, občanky, pasy a tak dále. Bavíme se opravdu jenom o právu stavebním.

Martin Kupka také argumentoval, že to přinese zbytečné náklady. Tady se v těch protiargumentech už trochu točíme dokola. My jsme vysvětlovali, že ten systém, jak je v komplexním návrhu jednotné zprávy navržen, že bude nabíhat postupně. Pokud se do toho materiálu podíváte, od 1. ledna 2022 budou ty úřady vybavovány personálně, to znamená nastoupí krajští šéfové a ten nejvyšší, který bude jmenován vládou, ti manažeři v jednotlivých krajích, kteří vstoupí do jednání se stávajícími krajskými úřady, s obcemi, a začnou jednat o tom, jestli ti kteří zaměstnanci přejdou, nepřejdou, jestli prostory budou v nájmu, nebo budou nové a tak dále. Jinými slovy, my stále vycházíme z toho, že těm stávajícím pracovníkům a odborníkům v území se pouze v uvozovkách změní jejich nadřízený nebo pracovní smlouva, ale nic nového, ohromného, robustního určitě nebudujeme. A jak jsem řekl, pokud tedy budeme časově úspěšní v tomto roce, tak vlastně na náběh toho systému je rok a půl, čas do 1. července 2023. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP