(17.50 hodin)
(pokračuje Blatný)

Moderna - distributor Avenier vysoutěžen 21. 1. - 200 poskytovatelů zdravotních služeb, nyní je nahlášeno do toho systému 103 zájemců. AstraZeneca distributor Alliance Healthcare vysoutěžen 19. 2. - 7 004 poskytovatelů zdravotních služeb, kterým bude vakcína zavážena. To právě počítá i s jednotlivými praxemi praktických lékařů.

Jeden z dotazů, který zde proběhl během včerejška, se týkal i bezpečnosti vakcíny. Chci vám tedy říct, že do 23. 2. bylo přijato 996 hlášení o podezření na nežádoucí účinky. Když si to přepočítáte na 587 526 dávek podaných k tomu dni, tak procento podezření na nežádoucí účinky je 0,2 %. Každý z nás si někdy vezme třeba acylpyrin. Paradoxně když si vezmete acylpirin, nalepí se vám na žaludeční sliznici, může dojít ke vzniku žaludečního vředu a teoreticky z něho můžete vykrvácet. Léky, které mají tak nízké procento, jako je zatím uváděno u vakcín, to znamená 0,2 % podezření na nežádoucí účinky, jsou velmi bezpečné léky. Řada léků, které každý den užíváme, aniž bychom si to uvědomili, mají daleko vyšší riziko nežádoucích účinků. Říkám to tady s vědomím váhy tohoto slova a se svou téměř 30letou praxí lékaře. Z toho většina těch příznaků, které byly: 507 - byly to celkové příznaky jako horečka, zimnice, únava anebo reakce v místě vpichu. 279 - neurologické příznaky: bolesti hlavy, migréna nebo pocity na omdlení. 225 případů - bolest svalů, kostí a kloubů, 150 případů nevolnosti nebo průjmu a 150 případů vyrážky nebo zarudnutí. V podstatě naprosto banální příhody, kterých bylo 0,2 %.

V průběhu toho, od kdy byla zahájena vakcinace, došlo k úmrtí 8 lidí. V počtu jsou zahrnuty i třeba případy úmrtí na vir SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, ke kterému došlo po aplikaci první nebo druhé dávky vakcíny. Jinými slovy, jestliže jste byla léčena pro koronavirus, ale v průběhu této léčby byla třeba aplikována dávka a člověk následně na to onemocnění zemřel - což není v souvislosti s tou vakcínou, ale v souvislosti s tím koronavirem - tak je to počítáno do této statistiky. Takže stejně tak jako u ostatních hlášení, i v těchto případech se jedná jenom o vztah k očkování, kdy časová souvislost rozhodně nemusí znamenat příčinnost souvislou. To znamená, aby zde bylo jasně řečeno: těch 8 - tak, jako je to v klinických studiích: když někdo v průběhu klinické studie nebo v průběhu třeba teď očkování zemře, tak je potřeba, aby se to nahlásilo, a to vůbec neznamená, že ten člověk zemřel v souvislosti s vakcinací. Takže aby to bylo naprosto jasně řečeno. Hlášení nejsou dělena podle typu vakcíny, protože to jsou pravidla, která nejsou takto nastavena, a všechna tato hlášení, ve kterých je nahlášeno úmrtí, jsou samozřejmě důkladně hodnocena jednak v rámci České republiky, následně na celoevropské úrovni takzvaným farmakovigilančním systémem pro hodnocení rizik léčivých přípravků, takzvaným PRAC, Evropské agentury pro léčivé přípravky, kde má Česká republika zástupce. Takže znovu zdůrazňuji 0,2 % nežádoucích účinků. V průběhu toho, co se začalo vakcinovat, zcela pochopitelně i někteří lidé zemřeli, ale nebyla prokázána příčinná souvislost s vakcínou, jenom je to nahlášeno patřičným orgánům, které nadále, stejně tak jako u všech ostatních léků, budou zkoumat, jestli je, nebo není nějaká příčinná souvislost. Je potřeba prosím tato velmi citlivá data dávat vždy do kontextu, nevytrhávat je z tohoto kontextu a nedělat z nich překotné závěry. Když jsem zde citoval onen acylpyrin, tak si představte, jako že když budete užívat acylpyrin a z nějakého jiného důvodu zemřete, tak by to někdo také mohl dávat do souvislosti s acylpyrinem, a vůbec to nemusí být pravda.

Takže snad jsem vysvětlil, snad jsem odpověděl na vaše otázky. A jak to čas dovolí, tak snad odpovím i na další. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji. Jenom upozorňuji, že v 18.00 máme pevně zařazený bod, takže přeruším toto jednání. Nyní prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu, pan poslanec Zdeněk Ondráček, který, bude-li souhlasit, se stane zároveň i jeho zpravodajem. Pane poslanče, souhlasíte s tím, že se stanete zpravodajem tohoto bodu? (Poslanec Ondráček: Souhlasím.) Děkuji.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi nejprve, abych vám poděkoval, že jste svým hlasováním rozhodli o vzniku tohoto bodu a jeho zařazení na dnešní schůzi. Děkuji panu ministrovi za jeho úvodní slovo. V podstatě odpověděl na otázky, které jsem v rámci rozpravy, nebo respektive odůvodňování tohoto bodu, včera zde řekl na mikrofon.

Vzhledem k tomu, že za chvíli přerušíme schůzi a budeme v tomto bodu pokračovat, až nám čas dovolí, tak vás informuji, že stanovisko klubu a informace klubu přednese moje kolegyně, poslankyně Hana Aulická Jírovcová, která je zároveň členkou výboru pro zdravotnictví, protože to je zdravotnická otázka a my jsme se tímto způsobem domluvili. Takže já se ujmu své role zpravodaje a budu sledovat tu rozpravu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Mám tady přednostní práva. První vystoupí paní poslankyně Aulická se stanoviskem klubu KSČM, dále je přihlášen pan předseda Jurečka a paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo, a znovu upozorňuji, že vás nezdvořile v 18 hodin přeruším a budeme pokračovat dalším bodem. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, musím říci, že sice mám připraveno nějaké vystoupení na delší dobu, ale vzhledem k tomu, že opravdu pan ministr i v tom úvodním slově stihl odpovědět na spoustu otázek, které bych zde položila, myslím, že se budu snažit ho zkrátit. Ale předpokládám, že to naše jednání bude v nejbližších dnech ještě pokračovat při tomto bodu.

Chtěla bych říci, že KSČM požádala o projednání tohoto bodu, abychom zde otevřeně prodiskutovali současný stav, a především dostali odpovědi na naše otázky. A to nemyslím jenom KSČM, ale myslím si, že se budou tady tázat napříč politickým spektrem. Ptáme se proto, protože ve velké míře se nám - nebo nejen nám, ale především veřejnosti - nedostávají. Bohužel, jak sledujeme denně aktuální čísla, ale i situaci v jednotlivých krajích, víme všichni, že je zle, a ještě asi všichni očekáváme, že i tato čísla, a především dopad na naše zdravotnictví budou ještě mnohem výraznější.

Nechceme se nyní bavit o současném zavedení opatření, protože samotné vyhodnocení může být provedeno nejdříve až zhruba po třech týdnech, kdy bylo vyhlášeno, ale zajímá nás především další část našeho boje s virem, a tím je očkování a testování společnosti, ale také aktuální situace ve zdravotnictví a další postup a kroky při této výrazně zhoršené situaci.

V České republice jsou nyní schváleny tři vakcíny - AstraZeneca, Moderna a Pfizer, které mají také schválení Evropské agentury pro léčivé prostředky Evropské unie, tedy takzvané EMA. Zároveň se však očkují v dalších zemích i jiné vakcíny, které sice neprošly schválením EMA, ale příslušné státy je podrobily posouzením a dostaly schválení daných zemí.

Ano, chtěla jsem se ptát na vakcínu Sputnik V, ale samozřejmě i jiné, protože ty informace, které se nám nesou, že už nakupují jiné státy, jako je Slovensko, Maďarsko, a to příslušné povolení a udělení výjimky ve svých zemích dali. Pan ministr vlastně v současné době řekl, že věří tomu, že v rámci EMA bude Sputnik schválen, a tudíž tedy pro Českou republiku bude otevřena možnost, aby vakcína byla nakupována a samozřejmě i očkována v České republice. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP