(18.00 hodin)
(pokračuje Aulická Jírovcová)

Zároveň však musím říci, že jsem velice zklamána přístupem ministra zdravotnictví do této doby, protože je zajímavé, že Úřad vlády posílal na Státní ústav pro kontrolu léčiv požadavek, aby projednal nebo víceméně řešil otázku Sputniku V, ale samotné Ministerstvo zdravotnictví, které má konečný palec na tom, jestli se udělí výjimka v České republice, se k tomu staví stále odtažitě a do této doby o tuto výjimku nepožádalo. Ano, jsou tam další právní návaznosti, bylo zde uvedeno, že by to nebylo umožněno hradit ze zdravotního pojištění a tak dále, tím pádem ty vakcíny by samozřejmě naši občané asi v této situaci nemohli -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní poslankyně, já se omlouvám, já vás musím přerušit. Zaznamenávám do záznamu, že paní poslankyně Aulická byla přerušena se stanoviskem klubu KSČM, je 18 hodin. Dále s přednostním právem vystoupí pan poslanec Jurečka a paní poslankyně Černochová, které mám v tuto chvíli přihlášené, a já přerušuji projednávání tohoto bodu. Pan ministr Blatný se omlouvá a jde se účastnit jednání vlády, které začíná v 18 hodin.

 

Teď tady máme pevně zařazený bod

 

283.
Návrh poslanců Víta Rakušana, Jana Farského, Petra Gazdíka,
Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona
o jednorázovém mimořádném rodičovském příspěvku
/sněmovní tisk 1006/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 1006/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Vít Rakušan. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Dobrý den. Děkuji vám, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, pane ministře, dámy a pánové, nejprve velké poděkování. Chtěl bych velmi poděkovat, že se mně na čtvrtý pokus, nebo možná na pátý, povedlo zařadit tento tisk na projednávání do Poslanecké sněmovny. My jsme ho poprvé navrhli v září, kdy jsme podle dostupných statistických dat došli k závěru, že právě skupina samoživitelek a samoživitelů v ČR je tou skupinou, na která ta šílená koronavirová krize okolo nás dopadá obzvlášť krutě.

Pokud někdo z vás už viděl a měl k dispozici, vyšla nejnovější čísla od STEMu. STEM se zabýval právě otázkou samoživitelů, z čehož vychází, že tato krize se nějakým způsobem dotkla až 80 % z nich. Já bych byl velmi rád, kdybychom v dalších debatách o tomto zákoně, případných pozměňovacích návrzích, které by přišly, nedebatovali tím pohledem na tuto skupinu jako na potenciální podvodníky. Jistě se mezi nimi najdou promile nebo procenta lidí, kteří se budou pokoušet zneužít státní pomoci, to je koneckonců u každé jednotlivé sociální dávky.

Ale nejdříve se zamysleme nad tím důvodem, zda tato pomoc má nějaké opodstatnění, má nějaký důvod. Z našeho pohledu a podle dat, která vám krátce doložím, jednoznačně ano. Lidé, kteří zůstávají sami na dítě, ať už z důvodu rozvodu, nebo jsou to vdovci nebo vdovy, mají v této době obrovitánské problémy především v těchto segmentech. Zvládání distanční výuky svých dětí - kombinovat péči o dítě, věnovat se dítěti, nemít druhého partnera a zároveň se pokusit zabezpečit živobytí pro svou rodinu je mnohdy věc nesmírně těžká. Co se práce týče, tak 11 % samoživitelů, což je velké číslo, už během jarní vlny pandemie ztratilo svou práci. Polovině rodičů se příjem snížil o částku 3 až 5 000 korun, dalších 20 % rodičů samoživitelů, přišlo o 5 až 10 000 korun měsíčně, což v případě mnohých z nich je otázka skutečné hranice chudoby, pádu do ní, pádu do zadlužení, pádu do exekuční pasti v budoucnosti.

Vysoké náklady na život a neplacení výživného, to je další problém, který se samoživitelů dotkl. Podle statistiky vycházející z průzkumů, o kterých jsem hovořil, v současné době přestalo 13 % bývalých partnerů zcela platit alimenty a výživné. Samozřejmě že to je postižitelné, samozřejmě že to je trestný čin, nicméně k těm penězům se tak snadno samoživitelé a samoživitelky nedostanou.

Zaznamenali jsme také obrovský nárůst této skupiny obyvatel v zájmu o potraviny z potravinové banky. Chtěl bych poděkovat i všem poslancům, kteří podporují potravinové banky, v tomto roce je to potřeba více než kdy předtím. A nezapomeňme na ně ani v dubnu, kdy by měla být plánována další sbírka pro potravinové banky, pravděpodobně možná nebude, tak to alespoň individuálně vyřešme a potravinovým bankám pomozme, jak jen toho jsme schopni.

Dalším reálným problémem, který je uváděn ve výzkumu problému samoživitelů, je to, že děti samoživitelek a samoživitelů musely opravdu omezit své aktivity v průběhu léta, musely omezit nejrůznější sportovní aktivity, nemají dostatek nutricky hodnotných potravin. 40 % dotázaných samoživitelek se shodlo na tom, že svým dětem nekupují v nějaké vyšší kvalitě a větším rozsahu ovoce a zeleninu, což je samozřejmě také potenciální problém i pro prevenci onemocnění těchto dětí, mladých lidí v budoucnu. Až 60 % rodičů samoživitelů se objektivně nemohlo finančně připravit na druhou vlnu pandemie a do toho problému, ve kterém se teď ocitli, v té druhé a nadcházející třetí vlně pandemie, jsou prostě bez vlastního zavinění. Oni už veškeré své životní úspory prostě vyčerpali na ty vlny předcházející a ta situace je skutečně tristní.

Dobrou zprávou je, že se pokoušelo mnoho z nich najít přivýdělek - abych byl objektivní, až 14 % samoživitelů, kteří přišli o práci, se postupem času povedlo najít alespoň nějakou práci, kterou mohou zvládat vedle všech těch těžkých úkolů, které jejich životní úděl s sebou přináší. Vychází z toho celkově, že kolem 20 % lidí samoživitelek a samoživitelů se mohlo dostat na samotnou hranici chudoby, což potenciálně samozřejmě znamená zátěž na sociální systém, i v budoucnu, i v době postcovidové. Samozřejmě to potenciálně znamená už ty zmíněné exekuční pasti, dluhy, velmi nevýhodné, z kterých se prostě nebudou moci dostat, nebudou moci je splácet.

Já už vás nebudu dlouho zdržovat popisem té situace, protože ji většina z vás zná. A já plním i jeden slib, který jsem vám dal. Ten svůj návrh skutečně považuji za nosič, nikoli definitivní návrh, a proto i souhlasím po dohodě s předsedou klubu hnutí ANO, ale i po dohodě s ostatními předsedy klubů, že rozhodně netrvám na projednání v devadesátce. Padne tady za chvilku procedurálně správně vyslovené veto, a je to v pořádku, pokud ministerstvo s tímto návrhem nesouhlasí, pojďme se společně ve druhém čtení - a o to vás žádám, pokud tedy neprojednáváme v devadesátce - zabývat, jak ten zákon vylepšit, jak samoživitelům pomoci. Já vám tady garantuji - a neříkám to často, protože politikem jsem a politické hry jistě často hraji - ale že tady mně nejde o autorství. Mně tady jde opravdu o pomoc jedné skupině lidí, jakkoli tu pomoc na půdě Poslanecké sněmovny vymyslíme.

Chtěl bych vás jenom upozornit na to, že paní poslankyně Kovářová, poté, co přišlo negativní stanovisko k našemu návrhu od MPSV, už začala pracovat na pozměňovacím návrhu, který je těsně před dokončením, a dokonce, což je pozitivum toho pozměňovacího návrhu, na něm pracovala společně se senátory, konkrétně senátorem Markem Hilšerem, a je tedy šance, že by případně ten návrh, který se pokusíme v tom druhém čtení obhájit, měl šanci i na podporu horní komory.

Chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za podporu, ještě jednou bych vás chtěl požádat, aby po těch procedurách, kdy už nebudeme v devadesátce, jste nebyli proti tomu, aby tento tisk postoupil do druhého čtení. A slibuji vám velmi otevřenou komunikaci o tomto návrhu. Pojďme těmto lidem pomoci a pojďme jedné nešťastné skupině obyvatel, který ten život nemají lehký ani za normálních okolností, pomoci se s tím vypořádat, tak jak to v civilizované zemi by bylo, tedy za pomoci státu, který ví, kdo a kdy trpí. Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP