(18.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Alena Gajdůšková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji, vážený pane předsedající, za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane předkladateli, paní ministryně, dovolte mi tedy představit z pozice zpravodajky předkládaný a projednávaný návrh.

Skupina poslanců předložila tento návrh Poslanecké sněmovně dne 8. 9. 2020. Navrhovatel navrhuje, jak už zde byla řeč, projednání tak, aby mohl být vysloven souhlas s návrhem již v prvním čtení, to je podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb. Organizační výbor navrhl, aby garančním výborem byl výbor pro sociální politiku, a určil mě zpravodajkou.

Vláda zaslala stanovisko dne 14. 10. 2020, obdrželi jste ho jako sněmovní tisk 1006/1. V tomto stanovisku vláda vyslovila nesouhlas s tímto návrhem zákona.

Pan navrhovatel hovořil o tom, jak je návrh potřebný. Tam si dovolím osobní pozici. Ano, samoživitelé a samoživitelky jsou v podstatě nejohroženější skupinou, na kterou dopadá současná krizová situace. Ale musím se držet své role zpravodajky, a tak mi dovolte za prvé krátce shrnout, o čem ten návrh je, poté sdělit, proč vláda dala negativní stanovisko, zejména k tomu, aby byl návrh zákona projednán a schválen v prvním čtení. Poté řeknu, co by bylo potřeba upravit, když budeme tento návrh dál projednávat.

Takže o čem vlastně ten návrh je? Stanovuje jednorázový mimořádný rodičovský příspěvek ve výši 6 000 korun. Nárok na tento příspěvek mají osamělí rodiče a rodiče pobírající rodičovský příspěvek. Rozhodné období pro posouzení tohoto nároku je stanoveno od března do prosince 2020. Žádost lze podat nejpozději do konce března 2021 na úřad práce a splnění nároku se prokazuje čestným prohlášením.

Není ale možné tento návrh schválit v prvním čtení, protože podávání žádosti by bylo možné podle tohoto návrhu nejpozději do konce března, ale jen vytvoření žádosti a IT úpravy zaberou několik týdnů a nebylo by to zvládnutelné. Další podstatná výhrada je, že cílová skupina a podmínky nároku jsou vymezeny z pohledu administrativy toho návrhu velmi problematicky a Ministerstvo práce a sociálních věcí má k tomuto návrhu řadu legislativně technických připomínek.

Na to, aby návrh fungoval a aby splnil to, co bychom si asi všichni přáli, by bylo potřeba za prvé prodloužit výrazně termín podávání žádosti, dále upravit rozhodné období pro nárok na tento rodičovský příspěvek, lépe a přesněji formulovat cílové skupiny. Takto, jak je to navrženo, vznikne nárok více osobám při péči o jedno dítě, například při střídavé péči by mohli příspěvek nárokovat oba rodiče. Je potřeba upravit nárok pro podporu rodin s malými dětmi - pokud je záměrem podpořit rodiny s malými dětmi, je lepší nárok vázat například na věk dítěte, protože pokud bychom to zase rozebrali, takto, jak je to formulováno, by se mohlo stát, že by někde byly diskriminovány rodiny, které mají přitom stejně staré děti, ale které rychleji vyčerpaly původní rodičovský příspěvek.

Navíc tam není podle vládního vyjádření a Ministerstva práce a sociálních věcí šikovná vazba na rodičovský příspěvek, protože situace těchto rodin může být právě díky již přiznanému rodičovskému příspěvku stabilnější než tam, kde oba rodiče pracují, ale o práci třeba v tu chvíli přišli.

To jsou důvody, proč bychom neměli - a já to jako zpravodajka nedoporučuji - schválit projednávání v režimu § 90, ale dále zvážit další projednávání.

Ještě k tomu možná poznámku, že v podstatě zde již je vládní návrh, který se týká rodičovského příspěvku, a podle toho, když to probereme celé, tak přídavek na dítě představuje stabilní navýšení rodinného rozpočtu na měsíční bázi lépe než jednorázový příspěvek, který je tímto projednávaným návrhem navrhován.

Tolik představení toho návrhu a moje stanovisko jako zpravodajky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu. Pan předseda Faltýnek s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jménem dvou poslaneckých klubů, ANO a KSČM, bych vznesl námitku proti projednávání tohoto tisku podle § 90 odst. 2 čili veto. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak, to jsem chtěl slyšet. Takže tady máme veto a budeme pokračovat podle § 90 odst. 7. S přednostním právem vystoupí pan místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, hnutí SPD dlouhodobě prosazuje systémové změny v podpoře rodiny s dětmi či rodičů samoživitelů. Podpora pracujících rodin a rodičů řádně vychovávajících své děti je jednou z hlavních programových priorit hnutí SPD, zejména co se týče rodičů samoživitelů, kterých se tento konkrétní návrh zákona týká. Jde v současnosti jednoznačně o jednu ze sociálně a ekonomicky nejohroženějších skupin obyvatel, která si zaslouží speciální pozornost a pomoc ze strany orgánů státu, veřejné správy. I proto za SPD v nedávné minulosti předložila několik legislativních návrhů naše poslankyně Lucie Šafránková, které by této skupině našich spoluobčanů pomohly, ať už se jednalo o oblast daňových slev a zvýhodnění, anebo o problematiku ošetřovného.

Proto budeme samozřejmě hlasovat i pro poskytnutí tohoto jednorázového mimořádného rodičovského příspěvku. Pro slušné a pracující rodiče prosazujeme opravdu masivní a motivační porodné, tedy nejlépe v řádu desetitisíců, a to i za třetí dítě, protože klíčem k prosperitě je, když ve společnosti podpoříme porodnost u pracovitých a bezúhonných občanů. Prosazujeme nižší nebo nulové zdanění nízkopříjmových, ale pracujících rodin a samozřejmě kontinuálně prosazujeme a podporujeme co nejvyšší přídavky na děti slušných rodičů s pracovní minulostí. Navrhujeme také zkrátit dobu mezi obdobím poklesu příjmu rodičů pod příslušnou finanční hranici a vznikem nároku na přídavek na dítě a jeho faktickým vyplacením, a to ze současných minimálně tří měsíců na jeden měsíc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP