(18.30 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Dovolte mi také konstatovat, že není překvapující, že podle statistik se 60 % samoživitelů nemělo šanci finančně se připravit na další vlny pandemie a o splácení dluhů ani nemluvě. To jsou všechno argumenty, které nás vedly k tomu, že jsme podali tento návrh zákona.

A dovolte mi také připomenout, že jsme v průběhu projednávání takzvaného rouškovného podali pozměňovací návrh, který sice nebyl přijat zde ve Sněmovně, společně s panem senátorem Hilšerem jsme pak připravili do Senátu pozměňovací návrh, který reagoval na všechny připomínky ministerstev, kdy jsme určili skutečně pouze jenom skupinu samoživitelek, vyjmuli jsme skupinu rodičů s dětmi a další technické a legislativní záležitosti jsou připraveny pro to, abychom takovýto pozměňovací návrh mohli podat ve druhém čtení.

Proto vás prosím o propuštění právě do čtení druhého tak, aby mohl být načten tento pozměňovací návrh. A zároveň navrhuji, abychom zkrátili lhůty na projednávání ve výborech na 30 dnů. Pevně věřím, že se to podaří, a předem děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová s přednostním právem. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, ráda bych za poslanecký klub sociální demokracie vystoupila a řekla několik slov k předloženému návrhu zákona. My podpoříme průchod tohoto zákona do druhého čtení, protože samoživitelé a samoživitelky to nemají jednoduché řekněme v běžné době - slaďovat práci, rodinu, omezené finanční prostředky, a tím spíše toto platí - nelehké zvládnutí situace a těchto výzev - pro dobu covidovou. Děkujeme za to, co tady přednesli jako důvody pro předložení tohoto návrhu zákona předřečníci a předřečnice.

Chci připomenout, že v minulých měsících a letech tato sněmovna k našim návrhům přijala řadu věcí, které měly postavení samoživitelů a samoživitelek zlepšit, a jsem přesvědčena o tom, že zlepšily: ať je to zvýšení rodičovského příspěvku, rodičovské před rokem, takřka o jednu třetinu, ať je to náhradní výživné, které tedy začne mít platnost a účinky, to znamená zlepšení situace samoživitelů a samoživitelek, které velmi těžko nesou právě situaci, která vzniká v jejich rodinách a péči o děti v případě neplacení výživného od 1. 7., ať je to od ledna sdílené pracovní místo. A také víte, kolegové a kolegyně, že společně jednáme ve výborech ohledně zvýšení přídavku na děti a zvýšení počtu rodin s dětmi, které budou moci tento přídavek získat, kdy právě velmi často se zase jedná o samoživitele a samoživitelky.

Aktuálně jedná vláda a podle mých informací se vláda už několik dní zabývá návrhem na navýšení ošetřovného pro rodiče dětí. Ty úvahy jdou zatím podobným směrem, jako jsme schválili na jaře. Věřím, že zvýšení ošetřovného pro rodiče v této době covidové a v situaci velkého omezení, které nyní naši zemi provází, třítýdenního lockdownu a uzavření škol včetně mateřských, což je mimořádná situace, tak že budeme na to reagovat i tímto opatřením pro podporu rodin s dětmi, kdy opět do nejhorších, do nejsvízelnějších situací se logicky dostávají samoživitelky a samoživitelé.

Děkujeme ještě jednou za otevření tohoto tématu. Myslím si, že právě takovýmito věcmi bychom se měli v této době zabývat, a jsme jako sociální demokraté připraveni hledat tu shodu pro mimořádnou podporu samoživitelů a samoživitelek v rámci výboru. Děkuji vám, kolegové a kolegyně, za pozornost. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. V obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Jana Pastuchová. Poprosím vás o klid v jednacím sále a paní poslankyni dávám slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já jsem si počkala, i když jsem svého přednostního práva také mohla využít. Nicméně mnoho předřečníků přede mnou řeklo to, co mám připraveno. Já zde nebudu vystupovat a sdělovat jako poslankyně za hnutí ANO, ale jako poslankyně za vládní koalici. Myslím si, že pro všechny z nás jsou mladé rodiny důležité, a znovu opakuji, že jako vládní koalice jsme my všichni i tady ve Sněmovně navýšili rodičovský příspěvek o 80 000 Kč z 220 000 na 300 000.

Mnoho rodičů - já vím, že tento návrh byl podán myslím v říjnu, pane předkladateli (ten souhlasí) - mnoho rodičů čerpá nebo čerpalo některý z protikrizových programů: ošetřovné, kompenzační bonusy, antivirusy. A tento záměr - já jsem také ráda, že se to otevřelo, ale já jsem si přečetla, proč vláda zaujala negativní stanovisko. Vy jste zde už řekl, že jste na to reagovali změnou, kterou chcete předložit pozměňovacím návrhem. Já bych to úplně v rychlosti zopakovala.

Vláda k tomu zaujala negativní stanovisko zejména proto, že tento zákon je neaplikovatelný, terminologicky nepřesný a rozporný. Není tam patrné, kdo je oprávněnou osobou - osamělý rodič pečující o dítě, a rodič - příjemce rodičovského příspěvku, nebo osamělý rodič, který je zároveň příjemcem rodičovského příspěvku? Není tam jasné ani to, zda se příspěvek týká rodičů pečujících o předškolní děti nebo nezaopatřené děti až do věku 26 let. Návrh zatím nezohledňuje ani skutečnou finanční situaci v rodině, ani počet dětí. Jsou tam vyčísleny náklady ve výši 3 miliardy, ale to může být docela i sporné.

Chtěla bych říct, že určitě nepodceňujeme potíže rodin s dětmi. Děti jsou dlouhou dobu doma, učí se distančně, z domova pracují i mnozí rodiče, což určitě změnilo běh a chod mnoha rodin. A jak říkala paní poslankyně Valachová za ČSSD, jak zdůraznila, já říkám za naši vládu: vláda zvýšila ošetřovné na 70 %. Ošetřovné, musíme zdůraznit, že se nezapočítává jako rozhodný příjem při posuzování nároku na sociální dávky. Přídavek na děti dosáhne vyšší okruh, tím pádem vyšší okruh rodin. Dále je tu navýšení přídavku na děti a kompenzační bonusy. Včera jsme schválili zvýšený příjem osob v karanténě a v izolaci, což také může přinést záruku finanční stability i do rodin s dětmi. Zálohové výživné nám začalo platit, jak kolegyně řekla.

Takže já jsem zde chtěla jenom říct, že opravdu naše Sněmovna i teď, naším schválením, udělala hodně pozitivních kroků pro to, abychom alespoň trochu rodinám s dětmi pomohli, a jsem také pro, abychom tento zákon projednávali v běžném postupu. Ale jestli si můžu dovolit, jako předsedkyně výboru pro sociální politiku nesouhlasím se zkrácením projednávání. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP