(18.40 hodin)

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Klidným hlasem, kolegové a kolegyně, jsem jako první místopředsedkyně klubu tady přednesla stanovisko poslaneckého klubu, jinak to ani nejde, pokud je to stanovisko poslaneckého klubu. A jinak, pokud jsem hovořila "my", tak jsem to nějak nespecifikovala. Samozřejmě "my" z hlediska vládních návrhů znamená sociální demokracie a hnutí ANO. Tolik jenom fakta.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho dalšího nevidím přihlášeného do obecné rozpravy ani elektronicky ani z místa, obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan navrhovatel ne, paní zpravodajka? Má zájem o závěrečné slovo? Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Takže děkuji za slovo. V obecné rozpravě padl jeden konkrétní návrh a to byl návrh na zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano, budeme o tom hlasovat v samém závěru. Já zagonguji a pozvu sem do sálu poslance. Jelikož bylo vzneseno veto na projednávání ve zkráceném režimu, budeme projednávat podle § 90 odst. 7.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Já vás všechny odhlásím. Přihlaste se, prosím, svými identifikačními kartami. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Nikoho nevidím.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 73, přihlášeno 83 poslanců, pro 81, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Nikoho nevidím.

 

Takže se ještě vypořádáme s posledním hlasováním, a to je zkrácení lhůty na projednání ve výboru na 30 dnů.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 74, přihlášeno 79 poslanců, pro 36, proti 18. Návrh nebyl přijat.

 

Já vám děkuji a končím první čtení tohoto tisku.

 

Na základě dohody předsedy politických klubů ukončuji dnešní jednací den. Budeme pokračovat zítra v 9 hodin ráno odpověďmi na písemné interpelace. Přeji vám pěkný večer.

 

(Jednání skončilo v 18.44 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP