(17.10 hodin)
(pokračuje Havlíček)

To znamená, může to být tak i onak. To znamená, v dané chvíli my se kloníme nedělat výjimky. Chápu tam tu situaci, já jsem se bavil s lidmi, kteří tam jsou na magistrátech, bavil jsem se i s místní policií. Bavili jsme se o tom, jakým způsobem to vyřešit. Bavili jsme se i o té paralelní silnici, která vede vedle, protože teď se tam opravuje. To znamená, řešili jsme to, jestli by skutečně a do jaké míry by skutečně hrozilo to nebo hrozí teď to, že ti, kteří nechtějí platit, jezdí vedle. Neumí to změřit úplně přesně ani policie, nejsou si tím jisti, co by to všechno způsobilo, kdybychom tady teď to zrušili, což samozřejmě by bylo efektivní, vypadalo by to hezky, ale za rok nám tam skončí rekonstrukce a co bude dál? Já vám garantuji, že žádná vláda, která tady bude, nebude mít odvahu na to, to tam opětovně dát.

Můžeme se bavit o jiné věci: proč se to tam tenkrát, v době, kdy se to dostavělo - a jenom se mrkněte, kdo tenkrát tahal za nitky - tak proč se to tam tenkrát zpoplatnilo. Řekl bych: ano, bylo to na vážkách, jestli ano, nebo ne. Ale v momentě, když už se to zavede, kdy se to zpoplatní, jsme bohužel v situaci, že se to nesmírně komplikovaně dostává do podoby nezpoplatněné, protože když to uděláme, věřte tomu - a to bude otázka třeba dalších vlád - v tu chvíli všichni ti, kde to jenom trošku bude zavánět tím, že by si to mohli vydupat, budou demonstrovat a budou chtít, aby se tam ty poplatky neplatily, a budeme v hrozné smyčce.

Čili naše doporučení je to tam teď dohrát tenhleten rok, dotrpět to - chápu, že to není příjemné, když se tam ta silnice modernizuje, když se tam investuje. Ale v danou chvíli jsme si i dělali průzkum, jak to vypadá na té silnici vedlejší, a tam žije poměrně hodně lidí a není úplně jednoznačně dáno to, že provoz, který tam je, tak je dán jenom tím, že se ta auta prostě nebo ty kamiony nebo kdokoliv odkloňuje a jezdí po vedlejší silnici. Je to tam komplikované, souhlasím, ale v dané chvíli jsme se shodli i s odborníky, že by to nebylo vhodné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji, mám zájem. Já jenom tady zmíním, jestli pět kilometrů postavených dálnic je progres, ale to nebudeme řešit. Moje druhá část se týkala, jak hodláte pomoci těm obyvatelům, kteří jsou tímto tedy postiženi, jak to budete řešit dále - 10 000 aut denně, to je poměrně velký provoz.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr má zájem o odpověď? Prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: V dané chvíli tam není nějaká zásadní pomoc. V tuto chvíli je to o tom, že tam bude vícero hlídek policie. V tuto chvíli je to o tom, že se bude prostě snažit místní samospráva nebo ta obec si to značit tak, aby jí tam nejezdili. To všechno je teoreticky možné, ale tak jako se opravují jinde silnice, tak prostě tu silnici musíme opravit, to znamená, tam není jiná možnost než v dané chvíli jezdit tou silnicí vedlejší. Ale tam to není, prosím pěkně, tak, že by ti, kteří jezdí tady po té zpoplatněné, najednou přišli na tu vedlejší. My jsme si skutečně udělali ten průzkum a je pravda, že to je zatím jednoduchý průzkum, není nějaký prostě úplně extra detailní, a neprokázalo se, že ti, kteří projíždí těmi obcemi, jsou ti, kteří by za normální situace jeli po dálnici.

To znamená, po dálnici tak jako jinde, kde se opravuje, je provoz zpomalený, ano, to nás tam bude čekat v následujících měsících, ale v dané chvíli tam s tím prostě mnoho úplně nevymyslíme. Rozhodně si nemyslím, že je tady cesta, že se to přestane, přestane zpoplatňovat. Fakt, věřte tomu, že bychom se dostali do smyčky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli vystoupí paní poslankyně Tereza Hyťhová s interpelací na pana ministra Jana Hamáčka, připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Dobrý den. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážený pane nepřítomný ministře vnitra Hamáčku, můj dotaz je velice jednoduchý. Chtěla bych vědět, a občané samozřejmě všichni to chtějí vědět, jaký má vláda plán po 28. březnu. Pokud se nastalá vážná a kritická situace, ve které bohužel jsme, nezmění, nezlepší, jakým postupem bude dále vláda jednat, co bude dělat dál? Není přece možné nechávat občany, naše živnostníky v nejistotě. Měli by znát určitý plán, nějakou strategii, podle které by se mohli dopředu zařídit. Teď například tady je otázka: budou vůbec studenti maturovat? Jednou si přečtete, že budou maturovat, druhý den si přečtu na internetu od pana Babiše, že maturity nebudou, že budou úřední nebo úřednické maturity, takže by mě zajímalo a všechny ostatní také: občané mají dost vašich ukvapených a nesmyslných rozhodnutí, například typu: zavřeme závodní jídelny, druhý den je zase otevřeme, zavřeme, tak je nakonec otevřeme, ale samozřejmě s restrikcemi.

Bylo by dobré opravdu dávat jasné informace občanům včas tak, aby se mohli podle toho nějakým způsobem zařídit. V jiných zemích toto funguje, vezměte si příklad z Velké Británie, která si taky prošla těžkou krizí, a ta strategie byla jiná a dovolím si říct, že mnohem lepší, protože informovanost je opravdu základ a naši občané nevědí v podstatě nic. A není možné ze dne na den říkat nějaké věci - restrikce bude zítra, od zítra a tak dále. Řekněte nám, co přijde po 28. březnu, jak to vidíte vy. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem. V tuto chvíli vystoupí pan poslanec Patrik Nacher s interpelací na pana ministra školství Roberta Plagu, připraví se pan poslanec Ondřej Profant. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Vážený pane nepřítomný ministře školství, samozřejmě bych se vás nejradši zeptal na to, co se bude dít ve školách nejenom za ty tři týdny, jak tady bylo řečeno, to, co se bude ale dít v létě, jak se využijí letní měsíce pro výpadek, který je naprosto bezprecedentní, protože se na to rodiče ptají, děti atd. Nicméně moje interpelace bude směřovat na něco jiného, protože právě v této době, kdy se řeší covid, ministerstvo schválilo materiál, plán rovnosti žen a mužů na roky 2021 až 2024. Hlavním cílem této čtyřleté strategie je, prosím pěkně, dosažení stavu, kdy budou mít rovné podmínky k práci i přístupu ke vzdělání a kariéře nejen ženy a muži, ale také příslušníci a příslušnice sexuálních menšin.

Co je tedy zajímavé, že část toho plánu se týká i způsobu posuzování nových učebnic - to mě tedy velmi zaujalo - pro žáky základních škol a budou posuzovány nejen po odborné stránce, ale také podle toho, jak jejich obsah zohledňuje rovnost žen a mužů. Pokud to nebudou splňovat, nebudou schváleny pro výuku. Navíc plán počítá s genderovou aktualizací. Jak jsem se dočetl, například ve středověku jsou hybateli muži, nikoliv ženy, tak je potřeba to nějakým způsobem vyvážit. Paradoxem situace je, že tento materiál připravily samé ženy, když už jsme tedy u té vyváženosti. Mě by zajímalo, já bych se chtěl pana ministra zeptat, byť tady není, skutečně jestli teď v této chvíli, v této době, kapacity na ministerstvu jsou využity správným směrem a jestli teď je tohle pro nás ta nejdůležitější věc, kterou máme řešit, co je cílem, a jestli to naopak tou absurditou v některých momentech nevyvolá přesný opak toho kýženého. Já děkuji a budu se těšit tedy evidentně na písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. V tuto chvíli vystoupí pan poslanec Ondřej Profant, připraví se pan poslanec Lubomír Volný. Pan poslanec Ondřej Profant není, takže poprosím pana poslance Lubomíra Volného, aby vznesl interpelaci na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové, já bych chtěl, aby pan ministr zdravotnictví buďto potvrdil, nebo vyvrátil informace České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny České lékařské společnosti Josefa Evangelisty Purkyně, která ve svém stanovisku uvádí, že použití Bamlanivimabu u pacientů v ČR je umožněno na základě mimořádného, dočasného rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR k povolení distribuce výdeje a používání tohoto neregistrovaného léčebného příspěvku podle § 8 odstavec 6 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících výkonů.

Také bych chtěl vědět, jestli Ministerstvo zdravotnictví postupovalo stejným způsobem nebo jiným nebo obdobným k legalizaci používání Ivermektinu v České republice, jestli už je nějakým způsobem zajištěn import a distribuce dávek, které jsou nad rámec těch, které byly dodány do Brna. A pak poslední otázka je, jestli pan ministr osobně zhodnotil informace, které jsem jemu osobně zaslal na Ministerstvo zdravotnictví, a jestli s pracovníky Ministerstva zdravotnictví probral košický protokol, používaný panem docentem doktorem Törökem, kandidátem věd, v Košické nemocnici, který má v současné době osmdesátiprocentní úspěšnost při léčbě těch nejtěžších pacientů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP