(17.20 hodin)
(pokračuje Volný)

Slečno, nemusíte chodit, já si to po sobě vydezinfikuji sám. (Dezinfikuje stolek a mikrofon.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Musím potvrdit, že to pan poslanec dělá důkladně. Děkujeme. Poprosím pana ministra zdravotnictví o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové, jak už myslím bylo uvedeno dříve v rámci interpelací, je pravda, že jsem včera na základě kladného stanoviska Ústavu pro kontrolu léčiv podepsal opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se povoluje distribuce, výdej a používání neregistrovaného humánního přípravku Huvemec s obsahem léčivé látky ivermektin s tím, že přípravek je určen pro hospitalizované pacienty starší 18 let. Byl dovezen do lékárny Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně, která ho může dále poskytovat ostatním nemocničním lékárnám dalších poskytovatelů zdravotních služeb.

Zatím Státní ústav pro kontrolu léčiv, který vydal své stanovisko, na jehož základě byl tento lék povolen v mimořádné výjimce, podobně jako je tomu třeba u toho druhého preparátu, o kterém jste mluvil, protože všechno jsou to léky, které jsou v České republice neregistrované. V případě Ivermektinu navíc je to lék, který původně byl vyvinut úplně za jiným účelem. Rád bych chtěl právě k tomu Ivermektinu uvést, že se opravdu jedná o experimentální léčbu a není zatím podložena dostatečným důkazem nebo dostatečným počtem důkazů na základě medicíny na důkazech založené, té takzvané evidence-based medicine. Co se týká použití toho přípravku u ambulantních pacientů, tak jak jsem řekl, je to rovněž plánováno za poměrně přesně daného protokolu, který by měl standardizovat tuto léčbu v rámci České republiky, a zejména umožnit, aby byly dostupné informace o tom, jakým způsobem ten experimentální lék vlastně působí a jakým způsobem jsou třeba jeho účinky, což může mít užitečnou váhu pro další léčbu v budoucnu, aby mohly být zhodnoceny. Samozřejmě jsou všechna tahle data sbírána, jak o efektivnosti, tak o bezpečnosti tohoto léku, což může v budoucnu potom přinést jak národně, tak mezinárodně další informace pro jeho použití v této indikaci.

Pokud se týká toho Bamlanu, nebo jak jste říkal, generickým názvem Bamlanivimabu, tak ano, přijetí výjimky je vlastně úplně stejné. Jedná se o monoklonální protilátku, která cílí na část viru, kterou je schopna inaktivovat a zastavit nebo zmírnit projev toho onemocnění. Oba tyto léky se používají ve chvíli, kdy ještě není závažný průběh onemocnění s tím, že potence toho protilátkového léku je samozřejmě větší, protože funguje cíleně na tento virus, a podává se často tam, kde by hrozil zejména velmi těžký průběh onemocnění.

První lék se dá podávat i ambulantně, je to perorální podání ve formě tablet. Druhý lék se podává ve formě infuze v infuzních místech, která byla nadefinována tak, aby pokryla všechny kraje České republiky. Takže oba tyto léky jsou v současné době k dispozici v České republice a oba jsou opravdu na základě stanoviska SÚKLu umožněny, dočasně jejich podávání, díky výjimce, kterou udělilo Ministerstvo zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji za částečnou odpověď, pane ministře. Nicméně bych chtěl ještě, abyste mi zopakoval, respektive řekl odpověď na jinou otázku, kterou jste neodpověděl: Jak je to s importem Ivermektinu, jestli byl nějaký další už objednán? Potom jestli jste osobně hovořil s panem docentem doktorem Törökem z košické nemocnice, jehož léčebný protokol jsem vám - košický protokol - zaslal. A jestli součástí toho našeho léčebného protokolu, o kterém jste hovořil, jsou také nitrožilní dávky vitamínu C ve velikosti 1 gram na kilogram první den, 0,5 gramu na kilogram druhý den tak, jako je tomu u toho košického protokolu docenta dr. Töröka, CSc., který v současné době uvádí a pravděpodobně je schopen i doložit z lékařských výpisů, že zatímco jinde z desíti osm pacientů umírá, tak u něj z deseti pacientů odchází osm domů zdravých. (Krátká pauza na dezinfekci mikrofonu.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak, děkuji. Pan ministr nemá zájem o odpověď, takže přistoupíme k další interpelaci a tím je pan poslanec Jan Čižinský s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Vážený pane ministře, už popáté interpeluji ohledně opatření, které omezuje přicestování nesezdaných partnerů za jejich protějšky do naší země. Leccos se už povedlo vyřešit, ta to jsem rád a děkuji za to. Teď řešíme situaci cizinců z třetích zemí s dlouhodobým pobytem u nás. Dostal jsem vyjádření od vaší náměstkyně, ve kterém uvádí, že pro tuto skupinu se žádné rozvolnění nechystá. Argumentuje, že v České republice pobývá dlouhodobě cca 650 000 cizinců a umožnit přicestovat jejich nesezdaným partnerům by bylo v rozporu s přijímanými opatřeními. Z tohoto vyjádření, které jsem dostal, mám bohužel dojem, že jsme zpátky na začátku, když mi tu interpelovaný premiér vzkazoval od ministra Vojtěcha, že u třetizemců se to nechce. To byla citace: "U třetizemců se to nechce."

Nerozumím tomu uváděnému číslu. Podle údajů Českého statistického úřadu tu na konci roku 2019 žilo necelých 600 000 cizinců. Paní náměstkyně uvádí 650 000, možná má trošku jiná data. To je ale celkový počet cizinců, kteří tu dlouhodobě žijí. Cizinců ze třetích zemí, o které nám jde, tu bylo necelých 350 000, což je už tak dost podstatný rozdíl. A pak by mě zajímalo, jestli máte nějaký odhad, kolik z těchto cizinců má někde nesezdaného partnera, který sem nemůže přicestovat. To bude určitě jenom velmi malá část z toho celku. Takže vůbec nerozumím tomu, proč vaši lidé operují s číslem 650 000.

Pokud jde o šíření nákazy, ti lidé jsou přece ochotni po příjezdu podstoupit karanténu nebo jakékoliv jiné opatření, které jim nařídíte. Váš předchůdce profesor Prymula ostatně už loni v říjnu připustil, že omezení pro nesezdané páry z epidemického hlediska nedávají žádný smysl. Takže mám dvě otázky: Máte kvalifikovaný odhad, kolik lidí by sem mohlo přicestovat, kdyby zbylá cestovní omezení pro nesezdané partnery padla? A co vedlo ministerstvo ke změně názoru, že, cituji: "Skutečně jde nastavit režim, kdy ten člověk, když přijíždí do České republiky, by tady po určitém karanténním režimu mohl normálně pobývat," jak to za resort 1. října uvedl ministr Prymula. (Předsedající: Čas!) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, pane poslanče, dámy a pánové, já si vážím toho, že se nám už tak, jak jste i vy řekl, řada těch věcí podařila vyřešit. A teď jenom bych se vyjádřil ke stávající situaci, k tomu třítýdennímu omezení, které tady je a které zase do toho vneslo z tohoto pohledu nějaké větší restrikce. Ale já asi nebudu teď tady se zabývat konkrétními čísly, ale spíš řeknu jednu zásadní větu. V současné době při omezení volného pohybu, které je, bez ohledu na to, jestli je člověk z té či oné země, tak ani dva partneři v České republice, kteří spolu nežijí, ať už jsou sezdaní, nebo nesezdaní, se nesmějí navštěvovat mimo okres. To znamená, v současné době je zavedena taková restrikce i pro lidi, kteří jsou uvnitř nebo mezi dvěma jednotlivými okresy, že by nebylo správné ani logické, aby vlastně méně razantní opatření patřila pro lidi ze třetích zemí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP