(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji také. Další v pořadí je pan poslanec Marek Výborný, ten tady není. Takže pan poslanec Jiří Mihola s interpelací rovněž na pana ministra Karla Havlíčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý večer, vážený pane vicepremiére, pane ministře dopravy, přestože dnešní doba se soustředí především na boj s koronavirovou pandemií a odstraňování následků této pandemie, není možné zastavit ani další oblasti a sféry života, a to už i s ohledem na potřebu dalšího rozvoje mnoha technických oborů v budoucnosti, které budeme i nadále potřebovat, a mezi tím... k tomu patří také další rozvoj silničních sítí.

Chtěl bych se vás tedy zeptat, jak Ministerstvo dopravy nahlíží na významné světové dopravní podujetí v naší zemi, kterým je v tuto chvíli již připravovaný a v odborných kruzích tolik diskutovaný Světový silniční kongres v Praze v roce 2023. Jde o mimořádnou akci, kterou Světová silniční asociace uskutečňuje pravidelně po čtyřech letech ve vybraných zemích celého světa.

Je vaše ministerstvo připraveno takovou věc zaštítit, podpořit a pomoci s financováním? K dotazu mě vede mimo jiné i úspěšná prezentace této akce, tohoto kongresu, která byla nedávno přednesena zástupci České silniční společnosti, právě podvýboru pro dopravu, a předpokládám, že tato akce by mohla být velkým přínosem nejenom pro celosvětovou silničářskou branži, ale i naši republikovou, která je její nedílnou součástí. Děkuji vám za odpověď na tyto otázky.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Ano, děkuji. Vlastní příprava kongresu probíhá. Probíhá, jak už jste zmínil, i s Českou silniční společností. Mimo jiné, je to fajn instituce, se kterou spolupracujeme. Je tam ještě další společnost, která má poměrně slušné zkušenosti s organizováním akcí.

V zásadě bych jenom potvrdil to, co jste řekl, protože to není podle mého názoru vůbec konfliktní téma. Jediné, co je tam konfliktní, je to, aby se to zorganizovalo, protože jsme v situaci, kdy jsme plánovali - mám zde i v podkladech, že v roce 2021 v dubnu jsme chtěli pozvat vedení Světové silniční asociace do Prahy, aby se zde všichni mohli seznámit s místem konání. Chtěli jsme se s nimi potkat v dubnu 2021. Bohužel, to budeme muset přehodnotit, to znamená, my dnes sledujeme organizaci takzvaného Světového zimního silničního kongresu a rok 2022 v Kanadě v Calgary, kde to mělo probíhat.

Čili v tuto chvíli je to spíš o virtuálních konferencích, ale určitě, pokud kolegové přijdou z České silniční společnosti - já neříkám, že zaplatíme všechno, je to otázka vždycky nějakého jednání. Můžeme podpořit i určitou organizační formou, můžeme se s nimi domluvit na využití nějaké techniky a tak dále. Obvykle ty asociace, pokud přicházejí s rozumnými myšlenkami, tak vždycky máme něco pro ně v rozpočtu, abychom dělali smysluplné akce, a tohle určitě je smysluplná akce. Jsem s nimi v kontaktu. Nedávno jsme se potkal s jejich předsedou, tak určitě vždycky u nás budou vítáni.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mihola: Čili teď mně stačí už jenom lehké přikývnutí, že s podporou, s financováním a pomocí vašeho ministerstva mohou počítat. Děkuji.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vy jste, pane Miholo, dobrý obchodník. Já teď samozřejmě neumím říct, kolik dostanou. Musíte přijít s nějakým rozpočtem. Obvykle v tomto případě je to vždycky o nějakém partnerství, nějaké spolufinancování, tak nechť s tím přijdou, ale nechci teď tady z voleje říct, že dostanou se vším, co přijdou, zaplaceno. Ale protože je znám a vím, že jsou seriózní, tak prostě si na to určitě sedneme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další by měl vystoupit pan poslanec Jurečka, není tady. Paní poslankyně Hyťhová, není tady. Paní poslankyně Kořanová, není tady. Pan poslanec Jiránek, není tady. Pan poslanec Profant, není tady. Paní poslankyně Richterová, Kopřiva, Bartoň. Pan poslanec Bartoň je tady. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Ani jsem nečekal, že se na mě tak rychle dostane. Má interpelace je na pana ministra Blatného a bude ve stejném znění jako na nepřítomného pana ministra Plagu, který říká, že vlastně za omezení ve školách, za to, jaké školy jsou v provozu a tak dále, rozhoduje ministr zdravotnictví. Takže bych se vás, pane ministře, rád zeptal, jaký je plán za tři týdny? Co se stane se školami? Které z nich budou otevřené, kteří žáci se vrátí do škol, kteří ne, a za jakých okolností? Platí to, že na tři týdny jsme nyní vypnuli školy, aby se situace uklidnila, a poté se ti žáci, kteří chodili do škol předtím, vrátí za všech okolností, nebo budeme teď tři týdny čekat, vyčkávat na to, co se bude dít, a teprve poté se rozhodneme a ze dne na den vypustíme třeba určitou skupinu žáků do škol a začneme řešit na poslední chvíli, že je budeme testovat, že jejich učitele budeme očkovat a tak dále?

To znamená: Kdy se vrátí žáci do škol, mateřské školy, základní školy první, druhý stupeň, speciální školy či jiné ročníky? Za jakých okolností? Když se situace zlepší, když se zhorší, když bude stejná, nebo za jakýchkoli okolností? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra Blatného o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, pane poslanče, dámy a pánové, k obnovení prezenční výuky u žáků ve školách, a je potřeba to říct, bude přistoupeno na základě stabilizace epidemické situace. V současné době vám neumím říct, kdy to bude. Během tří týdnů nejpřísnějších opatření, která jsou takto nastavena, dojde, jak předpokládají predikční modely, k otočení epidemiologické křivky a situace, a následně, bude-li tento trend pokračovat, potom jenom zopakuji, že návrat studentů do škol - a tady je potřeba opravdu koordinace i s Ministerstvem školství, protože tak jako jsme se doposud bavili o tom, že prioritou jsou studenti maturitních ročníků a studenti posledních ročníků základních škol kvůli přijímacím zkouškám, tak je otázka, jestli dojde během této doby k nějakému přehodnocení ze strany MŠMT - ale to, co se pro to dělá už teď, je očkování pedagogů tak, aby byla tato oblast vyřešena. Dostatečné množství testů, které i díky tomu, že jsou povinně zavedeny v ostatních podnikatelských subjektech a od příštího týdne i ve státní správě, bude dostatek i pro to takzvané samotestování, a rozhodnutí, v kterém konkrétním týdnu to bude, vám teď říct neumím, protože by to bylo slibování termínu, který se může, ale nemusí naplnit. Jsme teprve několik dnů od zahájení těch základních nejkritičtějších opatření a teprve ke konci tohoto týdne, začátkem příštího týdne bude možno vyhodnotit, jak tato fungují, a uvažovat o dalších predikcích. Bude připraveno několik predikčních scénářů podle toho, jak pokračovat, ale minimálně těch 10 dní, které potřebujeme k tomu, abychom vyhodnotili, jestli tato opatření fungují tak, jak předpokládáme, že by měla fungovat, nyní potřebujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za odpověď. Tedy pokud nedojde ke zlepšení situace, tedy pokud situace zůstane stejná nebo bude horší, nemůžeme počítat s tím, že se žáci vrátí do škol alespoň v takovém rozsahu jako před lockdownem.

A ještě bych poprosil o odpověď na testování žáků. V případě, kdyby se to zlepšilo a opravdu jsme vrátili žáky do škol, máme připraveno testování? Máme hotové pilotní projekty na to, abychom byli schopni otestovat statisíce žáků, a máme na to testy, které jsou natolik spolehlivé, že jsou u této skupiny osob, tedy žáků, u dětí spolehlivé alespoň více než těch 50 %, co je teď zmiňováno. Jakou spolehlivost mají u této skupiny ony LEPU testy, které se nakoupily a které dle mého názoru laického vůbec nejsou pro žáky použitelné? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP