(17.40 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Takže my dneska vytváříme na Ministerstvu dopravy jakousi architekturu celého digitálního dopravního... řekněme dopravní služby, tohleto v tom samozřejmě musí být akcentováno a dali bychom dohromady pět šest hlavních věcí, počínaje od řidičáku nebo přes registraci vozidel až po toto, a mimo jiné třeba i ten elektronický dálniční systém už známkový, i známky, byl prvním krokem. Nebo teď třeba jednotná jízdenka. A tohleto všechno zabalit, dát to pod jednu střechu, provázat to, a samozřejmě toto v tom musí být.

Takže byl bych rád, aby se teď v následujících týdnech architektura té digitalizace udělala, aby se na tom začalo okamžitě pracovat, a jestli ještě u toho budu, nebo ne, je potom věc druhá, ale mělo by se to v každém případě nastartovat. V momentě, kdy se toto dotáhne, potom na to můžeme plně najet, a to je i jediná cesta, jak to dělat. Mechanicky, manuálně to bude prostě nekonečný proces, budou v tom chyby a totálně přetížíme ty lidi.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku?

 

Poslanec Jaroslav Vymazal: Chtěl bych jenom panu ministrovi poděkovat, že ten problém opravdu vnímá, a byl bych rád, kdyby se opravdu našla řešení a aby i komunikace vůči těm obcím tam nějaká proběhla; aby se našla aspoň dílčí řešení, když už ten systém bude v té dálnici zabudován, aby se nějakým způsobem rozhýbal a co nejdříve potom digitalizoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli má vystoupit pan poslanec Marek Výborný s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka, ale není tady, tudíž jeho interpelace propadá. Další v pořadí je pan poslanec Ondřej Benešík, ten tady také není, takže pan poslanec Martin Jiránek vystoupí se svou interpelací na pana ministra Karla Havlíčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Jiránek: Dobrý den. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, pane ministře. (Ozývají se hlasy z pléna.) Já budu velmi stručný. Měl jsem připravený dotaz na to, jakým způsobem chcete po třítýdenním lockdownu rozvolňovat, protože jste se v neděli vyjádřil, že máme vydržet, dodržovat opatření, což byla určitě dobrá výzva, a pak se bude rozvolňovat. A chtěl jsem se zeptat na ten plán a případné podrobnosti, ale pan premiér nám tady před třemi hodinami řekl, že takový plán není, takže uvolním místo dalším kolegům a vlastně nemusíme pokračovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pan ministr toto bere jako odpověď a my budeme pokračovat dál. Pan poslanec František Kopřiva není přítomen, takže je další pan poslanec Petr Beitl, není přítomen. Pan poslanec Jan Zahradník vystoupí s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, já jsem v odpolední části interpeloval pana premiéra ve věci náhrady chybějící energie ze zavřeného uhlí a neexistujícího jádra plynem a teď k vám mám některé doplňující otázky. Vzhledem k tomu, že uhlí má skončit z důvodu snižování emisí, je klíčové, zda z tohoto pohledu dává nahrazení českého uhlí plynem dováženým z Ruska smysl.

Je totiž velké riziko, že nedává. Je známo, že malé úniky nespáleného zemního plynu do atmosféry mohou zcela vymazat veškeré úspory získané nahrazením uhlí zemním plynem. Podle studie AGU Advances stačí, aby do atmosféry unikla 3 % vytěženého zemního plynu, aby byly zcela vymazány úspory vypuštěných skleníkových plynů oproti spalování uhlí. To je takový úvod.

A teď moje otázky. Dokážete definovat, jak velkou část tuzemského systému centrálního zásobování teplem bude dle vašich předpokladů vykrývat zemní plyn namísto uhlí? Kolik bude stát výstavba plánovaného objemu plynových zdrojů tepláren či elektráren? O kolik by se po realizaci těchto plánů zvýšil objem dovozu zemního plynu? Odkud tento plyn budeme dovážet? Z Ruska, nebo z Norska? Odkud tedy? A jak by se po realizaci těchto plánů zvýšila energetická závislost České republiky? Je v tomto smyslu plánovaná nějaká kvalifikovaná studie, anebo to zkusíme jen tak na první dobrou a uvidíme, jak to dopadne? To jsou moje otázky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Dobrý den ještě jednou. Děkuji za ty otázky a musím říct, že v oblasti energetiky si velmi vážím vašeho přístupu, považuji ho za racionální, odborný a vždycky podložený fakty, takže myslím, že na většině věcí se shodneme. Tady je celá řada poměrně detailních otázek, které bych skoro doporučoval, že by se mohly otevřít v rámci uhelné komise, kde se potkáváme, protože tam jsou i ostatní kolegové.

Já teď tady nemám, protože jsem nevěděl přesně, na co se budete ptát, úplné detaily, ale co se týká plynu, tam se obávám, že se nevyhneme tomu plynu v následujících letech. Protože - ne se obávám, já jsem si jistý, že se mu nevyhneme. Jestliže dekarbonizovat - a můžeme se teď bavit, jak přesně bude nastaven ten jízdní řád, který jsme podle mě férově na té uhelné komisi nastavili - tak než připravíme nové zdroje, a víte, že podpora Dukovan, nebo respektive budování Dukovan, bude někdy v roce 2036 a dále, co se týká obnovitelných zdrojů, tak to budeme dělat někde na úroveň 22 % celkově do roku 2030. To znamená, budeme si muset nějakým způsobem pomoct. V oblasti teplárenství, kde máme, nepletu-li se, 60 % zdrojů z uhlí, přejít jen tak jednoduše na biomasu nebo odpady je v podstatě nemyslitelné.

Tam právě nás bude čekat ta řekněme přestupová doba plynu. A teď se můžeme bavit o tom, jestli to bude přestupová doba na 15 let, 20 let, 25 let. Z čeho mám určité obavy, je z přístupu EU a Evropské komise, která nám se zdviženým prstem jasně říká: Dolů s uhlím. To bych chápal, byť to musí být rozumné. Současně ale krčí rameny nad jádrem, ale v zásadě bych řekl, že se začíná trochu lepšit pozice Evropy vůči jádru. Ne proto, že by měla ráda jádro, ale protože bezemisní Evropa bez jádra je nerealizovatelná. Teď ta doba mezi bude znamenat nějakou přestupovou periodu, a ta podle mého názoru bude vázaná na plyn. Máme kompletní strategii - já vám ji rád představím - přeměny českého teplárenství, kde právě je ta přechodová doba na plyn.

Je k tomu nezbytné schválit to, co děláme teď ve Sněmovně, to je zákon o podpoře obnovitelných zdrojů, kde máme i nastíněnou podporu, mimo jiné právě českého teplárenství. Bylo by špatné, aby jakákoliv další vláda cukla z toho, co tady vytyčujeme my, a to je udržení centrálního systému vytápění, protože absolutní decentralizace by podle našeho názoru v tuto chvíli nebyla šťastná. Umíme centrální vytápění, mají ho i jiné země, například severské země, pouze musíme přejít na jiný zdroj, a to uhlí po nezbytně nutnou dobu bude určitě zajímavým.

Souhlasím i s tou biomasou a v nějaké době nepochybně i odpady. Ptal jste se na to, kolik nás to bude stát. V tuto chvíli předpokládáme, že podpora pro následujících řádově 10 let bude asi 50 miliard korun v rámci teplárenství, kde znovu říkám, bude i ten plyn.

Jestli plyn budeme brát více ze zdrojů východních, nebo ze zdrojů severních, nebo třeba prostě postupně budeme využívat i zkapalněný plyn ze Spojených států, protože se tady bude určitě chystat na to infrastruktura, teď neumím procentuálně popsat. Ale v každém případě stojí za to, vždycky zmínit všem těm, kteří nás upozorňují na vazbu na tu či onu zemi, že samozřejmě na plynu Evropa je závislá, na Rusku dneska. To prostě je fakt a těžko s tím v tuto chvíli něco uděláme, ať se to někomu líbí, nebo ne. Víte, že se buduje Nord Stream 2, de facto se posiluje závislost na ruském plynu. V danou chvíli pro nás je důležité sledovat naše kapacity, to znamená, abychom ten plyn vůbec byli schopni zde v rámci infrastruktury distribuovat, což bychom měli zvládnout, a současně se připravovat na období po uhlí, a to si myslím, že děláme. A jinak to můžeme na té uhelné komisi probrat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Jenom velmi stručně, pane předsedající. Děkuji za odpověď. Rozumím tomu, že ty otázky jsou poměrně speciální. Spíš zkusím vymyslet k tomuto tématu písemnou interpelaci, kde by bylo dost času na to, se tím zabývat, a možná pak bychom mohli i společně se na to podívat v té uhelné komisi, pokud tedy bude pracovat. Pan premiér naznačil odpoledne, že počítá s jejím dalším využíváním. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP