(9.20 hodin)
(pokračuje Kopřiva)

My jsme k tomu přijali podle mě pěkné usnesení, akorát že to nebylo k tomu balíčku, nebylo to k tomu bodu, který jsme sem z evropského výboru odkázali, bylo to v bodě Informace předsedy vlády. Takže my máme, myslím si, fakt pěkné usnesení, ke kterému jsme tady společně dospěli, odhlasovali jsme si ho, ale oficiálně za dolní komoru českého parlamentu Evropská komise, Rada a parlament nedostaly vyjádření k jedné z nejdůležitějších věcí, která nám sem z evropské úrovně politiky přicestovala v tomto volebním období, a Sněmovna k tomu nepřijala formálně žádné stanovisko. A já si myslím - ono už je to trochu pasé, už se to schválilo jak na úrovni Evropské rady, tak na úrovni Evropského parlamentu, tady jsme už v podstatě ratifikovali ty vlastní zdroje EU, to nařízení, takže ono už je to v běhu, ten víceletý finanční rámec už se provádí.

Proto navrhuji toto řešení a dostanu se k tomu, proč ten bod chci předřadit. Myslím si, že by to mohlo být v podstatě bez diskuze. Mohli bychom ten bod otevřít, odkázat tam na to usnesení, které jsme přijali - je to usnesení číslo 1218 ze 48. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 10. července loňského roku. Bohužel, v archivu Poslanecké sněmovny, asi kvůli technické závadě, se mi ho nepodařilo stáhnout, ale myslím, že to se dá vyřešit během okamžiku. Myslím, že bychom mohli na to usnesení odkázat, a tím bychom se k tomu oficiálně vyjádřili.

Takže já navrhuji zařadit dnes, respektive kdykoli se bude probírat bod 327, to takzvané DEPO, navrhuji po tomto bodě zařadit bod 304, což je sněmovní tisk 927-E, abychom tam mohli odkázat na naše již existující usnesení. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a prosím o podporu tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze. Jestliže nikoho nevidím, přivolám kolegy z předsálí a vypořádáme se s návrhy, které zazněly. (Předsedající gonguje.)

 

Máme tu nejprve návrh, abychom bod v tuto chvíli označený jako 485 - Informace vlády o strategii očkování zařadili. Nejprve budeme hlasovat protinávrh pana předsedy Kováčika, abychom ho zařadili dnes jako první po třetích čteních. Všichni víme, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 84, přihlášeno je 102 poslanců a poslankyň, pro 94, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Gajdůšková navrhovala, abychom bod 204, tisk 625, zařadili v úterý 9. 3. po pevně zařazených bodech. V tuto chvíli je tam pouze krizový zákon, vratka ze Senátu. Takže bod 204 v úterý po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 85, přihlášeno je 101, pro 36, proti nikdo. Tento návrh přijat nebyl.

 

A nyní pan poslanec Kopřiva navrhuje bod 304, sněmovní tisk 927, zařadit za bod 327, který je v tuto chvíli pevně zařazen v rámci třetích čtení v 11.30.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 86, přihlášeno je 100, pro 30, proti 10. Návrh nebyl přijat.

 

Dle mých poznámek je to vše, o čem mělo být hlasováno, a budeme pokračovat dle schváleného a upraveného pořadu schůze. Já otevírám bod 331, kterým je

 

331.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 984/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů už zaujímá paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová a zpravodajka garančního výboru, kterým je ústavně-právní výbor, poslankyně Kateřina Valachová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 984/2, který byl doručen dne 11. února 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 984/3.

Před zahájením rozpravy ve třetím čtení se ptám paní ministryně, zda má zájem o vystoupení. Vzdáváte se této možnosti, nebo přejete si vystoupit, paní ministryně? Ano. Tak paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Dobré jitro. Já už jsem tady tento vládní návrh zákona uváděla a jenom chci připomenout, co je smyslem této vládní novely. Obecně je cílem zvýšení ochrany dětí v právních vztazích a posílení role zákonných zástupců při právním jednání nezletilých. Dále má za cíl předcházet vzniku takzvaných dětských dluhů a představuje vlastně alternativní návrh k původnímu návrhu poslanců Valachové, Nachera a dalších. Jednalo se o tisk 456. Já se s tímto vládním návrhem samozřejmě ztotožňuji. Je tu celá řada pozměňovacích návrhů, ke kterým se vyjádřím konkrétně, až tady budou hlasovány a předneseny. Takže to je zatím asi krátce vše na úvod. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám rozpravu a do té je přihlášena paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážená vládo, kolegové, kolegyně, nyní projednáváme v posledním čtení novelu občanského zákoníku, která má zakázat dětské dluhy a zabránit tak tomu, aby v České republice v jednadvacátém století probíhaly exekuce dětských dluhů. Dětské dluhy jsou něco, co samozřejmě v naší zemi nechceme, a je s podivem, že teprve teď se nám podařilo najít shodu, abychom dětské dluhy zakázali.

Abyste si konkrétně představili, jaké situace zakážeme a jaké napříště nebudou možné, a já jsem ráda, že jsme dospěli k této shodě, dovolím si připomenout několik konkrétních situací, které právě zákaz dětských dluhů, který předkládá Ministerstvo spravedlnosti a paní ministryně Benešová a navazuje na poslaneckou iniciativu moji a dalších poslanců, jak bylo zmíněno, znemožní, a znemožní tak také exekuce dětských dluhů. Tyto konkrétní příběhy jsou zmapovány různými nevládními organizacemi, které se zabývají ochranou práv dětí, a ochrana práv dětí je také to, o co tady jde především. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP