(11.10 hodin)

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Je opravdu náhoda, že jste tady, pane Filipe, prostřednictvím pana předsedajícího, řekl zrovna toto, když zrovna dneska se kolegovi Ferimu povedlo to, co se tady zatím ještě nikdy nikomu nepovedlo, a to ve třetím čtení změnit můj názor na to, jak mám hlasovat o nějakém pozměňovacím návrhu. Tak to byl tady projev Dominika Feriho, kde u té dé dvojky jsem skutečně změnil názor. Takže holt musím říct, že tomu pánovi nebo paní, kdo vám poslal tu esemesku, že to není pravda, že by to nemělo smysl, že by to byla nějaká čistá obstrukce nebo něco takového. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Milan Feranec s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, fakt jenom krátce. Nevím, co se povedlo nebo nepovedlo, ale chápu účel dlouhého vystoupení, nedopustit hlasování o zákazu dětských dluhů. A můžeme si říct, v čí prospěch. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostním právem pan poslanec Dominik Feri. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Pane Feranče, prostřednictvím pana předsedajícího. To, že vy chodíte vystupovat jak do houslí, není můj problém. Já mluvím rád, mluvil jsem k věci, tématu se věnuji. To vůbec přece není na škodu. Předkládám k němu pozměňovací návrhy, které jsou věcné. Vás tady pan předseda odhání, abyste nešel mluvit - asi ví proč. Prosím, odpusťte si to.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Hlásí. Pan poslanec Lubomír Španěl s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, když už jsme se tak trochu zasmáli, já bych se zeptal pana kolegy od Pirátů, prostřednictvím pana předsedajícího, jestli by nám mohl stručně říct, o čem pan Feri mluvil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se hlásí pan poslanec Jan Čižinský s faktickou poznámkou. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Já chci možná přece jenom zareagovat. My jsme tady komora zákonodárců. Jestli jsem dobře pochopil předřečníka, tak on se vysmívá tomu, že někdo něčemu rozumí, tady to navrhl a obhájil. Mně přijde tedy upřímně řečeno úplně mimo se tomu tady vlastně posmívat, že tady někdo svůj odborný návrh odborně hájí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Radim Fiala s faktickou poznámkou, pak pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Ke svému předřečníkovi, pane kolego, prostřednictvím předsedajícího. Nevím, čemu se divíte. Přece v této komoře má každý právo říct a vyjádřit svobodně svůj názor a od toho jsme tady. A my tedy rozhodně neposuzujeme, jestli někdo má názor takový nebo makový, ale každý ho prostě svobodně může vyjádřit a přispět nějak k diskuzi, k vyřešení toho tématu. Tak nás prosím vás nekádrujte, starejte se o svoje poslance, o poslance, kteří sedí kolem vás. Myslím, že všichni máme jeden jediný úkol, abychom přispěli k tomu, aby se něco zlepšilo ve společnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Patrik Nacher. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. No, já jsem vystupovat nechtěl, ale mně ten dvojí metr - ano, to jsem dlouho neřekl - mně prostě vadí ten princip toho dvojího metru. Já si pamatuji, jak jsem tady vystupoval čistě k věci - k 545 - a někteří kolegové vystupovali a říkali, že to zdržuji, přitom to bylo čistě k tomu. Dokonce jsem asi patnáctkrát řekl, že ten zbytek řeknu ve třetím čtení.

A teď kolega Feri, kterého si jinak vážím, tady půl hodiny mluvil o pozměňovacích návrzích, o kterých se mluví obšírně v této formě ve druhém čtení, které jsou svého druhu, řekl bych, přílepkem k tomu, protože to hlavní téma jsou dětské exekuce. Takže se nedivte, že to někteří vnímají takto. Fakt to nevnímejte - a vy to tady opravdu hodnotíte tím dvojím metrem. Když někdo mluví 15 minut, tak obstruuje, když někdo mluví půl hodiny k věci, která není přímá s tím obsahem, což jsou dětské exekuce, tak je to najednou v pořádku, protože to je někdo z vás a protože to má nějakou souvislost ne s tímhle bodem, ale zřejmě s nějakými dalšími.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Vlastimil Válek, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já jsem chtěl, prostřednictvím pana předsedajícího, na rozdíl od pana poslance Nachera vystoupit. Chtěl jsem vystoupit, ale abych se hlídal, tak faktická. Naprosto, prostřednictvím pana předsedajícího, souhlasím s tím, co řekl pan předseda Fiala, a je dobře, když poslanec něčemu nerozumí, že sem jde a řekne: Já tomu nerozumím, mohl by mi to někdo vysvětlit? To znamená, vůbec mi nepřipadá vystoupení předřečníka z řad SPD za špatné.

Naopak si myslím, kdyby někteří poslanci, kteří tady nejsou a sedí napravo ode mě v rohu, přišli a řekli, že nerozumí, nechali si vysvětlit, proč se nosí roušky a jaký to má smysl, nechali si vysvětlit, jak některé léky fungují, tak by to hodně pomohlo, zklidnilo by to atmosféru. Je dobře, když někdo něčemu nerozumí, že přijde, zeptá se a je mu to vysvětleno. To je správná cesta a velmi za ni děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následuje faktická poznámka paní poslankyně Heleny Langšádlové, připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěla říci, že se považuje za naprosto legitimní, že se tady obhajují pozměňovací návrhy ve třetím čtení, protože je to ještě příležitost vlastně ostatní kolegy přesvědčit o správnosti těch pozměňovacích návrhů. Takže to, co tady říkal kolega Dominik Feri, kdy vysvětloval, a nakonec se ukázalo, že i přesvědčil jednoho z kolegů, aby jeho pozměňovací návrh podpořil, je opravdu ta pravá příležitost právě ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Kateřina Valachová, poté pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Kolegové, kolegyně, máme 14 minut do dalšího bodu na zákaz dětských dluhů. Prosím, zakažme je.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Čižinský, faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Já jsem chtěl jenom říct, že budu zvědavý, jak bude pan poslanec Španěl hlasovat, když tady před všemi řekl, že tomu vůbec nerozumí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? (Ministryně: Ne. Zpravodajka: Ne.) Nemá ani paní ministryně, ani paní zpravodajka. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku garančního výboru paní poslankyni Kateřinu Valachovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Ústavně-právní výbor jako garanční výbor schválil a doporučil Sněmovně následující proceduru. Doporučil Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 984/2 v následujícím pořadí:

Bod 1. Návrhy technických úprav podaných podle § 95 odst. 2, zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny.

Bod 2, písmeno A. Podotýkám, že písmeno A se týká jednak nahrazení přechodných ustanovení plné svéprávnosti 21. rokem věku. Dále v bodech A je obsažen posun účinnosti na 1. července 2021 a také tam je naše oblíbená žaloba zrušené držby.

Bod 3 je písmeno B. Písmeno B je pozměňovací návrh poslance Výborného a týká se upuštění, prominutí a vymáhání jiného úkonu věřitele, této možnosti umožnit to tak, aby nedošlo k porušení povinností spojených se správou majetku.

Bod 4 je písmeno C, pozměňovací návrh Kateřiny Valachové a Heleny Válkové a týká se opisu z evidence rejstříku trestů. Jde o to, abychom tedy napříště i v opatrovnických věcech měli možnost získat pro soud opis z evidence rejstříku trestů.

Dále bod 4 je písmeno D1. To se týká jednoho z pozměňovacích návrhů Dominika Feriho. Konkrétně se to týká dědické smlouvy, kterou může fyzická osoba uzavřít a (nesroz.) závazek změnit jen osobním jednáním. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP