(11.20 hodin)
(pokračuje Valachová)

Bod 6 je D2, který se týká pozměňovacího návrhu taktéž Dominika Feriho, a jedná se otázky žalobce ochrany rušené držby a určuje se lhůta, že soud o žalobě rozhodne do 15 dnů.

Bod 7 je D3, taktéž pozměňovací návrh Dominika Feriho, kdy se jedná o vyloučení námitek o právu k držbě a její povaze.

Bod 8 - garanční výbor navrhl odhlasovat návrh zákona jako celku z hlediska procedury.

Tolik, pane předsedající, návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je nějaká připomínka nebo protinávrh k té proceduře? Není. Budeme o ní hlasovat, ale byl zde návrh na odhlášení, tak jsem vás všechny odhlásil. Přihlaste se prosím všichni znovu svými hlasovacími kartami. Na hlasování už jsme připraveni.

 

Hlasujeme o návrhu procedury, tak jak byl přednesen.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 87, přihlášeni 104 poslanci, pro 103, proti nikdo. Proceduru jsme schválili. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Nejprve budeme tedy hlasovat podle bodu 2 přednesené procedury, protože nebyly navrženy žádné technické úpravy v rámci rozpravy ve třetím čtení. Bod 2 je tedy písmeno A a jedná se, jak už jsem zmínila, o změnu přechodných ustanovení a nahrazení plné svéprávnosti 21. rokem věku, dále posun účinnosti na 1. července 2021, dále právo na opis v rejstříku trestů stran opatrovnických soudů. A je tam také otázka rušené držby. Stanovisko garančního výboru, ústavně-právního výboru je doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Stanovisko neutrální.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 88, přihlášeni 102 poslanci, pro 88, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Dalším bodem je bod 2 písmeno B. Týká se to pozměňovacího návrhu Marka Výborného, jde tedy o možnost prominutí, upuštění od vymáhání, aby se to nepovažovalo za porušení povinností spojených se správou majetku. Stanovisko garančního výboru je nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Neutrální.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 89. Přihlášen 101 poslanec, pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Nyní přistoupíme k hlasování bodu C. Nyní bohužel, pane předsedající, zjišťuji, že jsem se jako zpravodajka zmýlila a že právě až nyní, v bodě C, budeme hlasovat o oněch opisech z evidence rejstříku trestů pro opatrovnický soud. Prosím vás o sdělení, jestli bylo jasné, o čem jsme hlasovali, nebo se musíme o ten jeden bod vrátit, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Má někdo požadavek, abychom se vraceli zpátky? Nikdo takový požadavek nevznesl. Kolegové a kolegyně věděli, o čem hlasují, můžeme se tedy věnovat bodu C.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji. Jedná se tedy o opis z evidence rejstříků trestů pro opatrovnický soud. Stanovisko garančního výboru je doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 90, přihlášeni 102 poslanci, pro 88, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Bod 4 je písmeno D1. Týká se pozměňovacího návrh Dominika Feriho, dědické smlouvy. Stanovisko garančního výboru - stanovisko nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 91, přihlášeni 102 poslanci, pro 9, proti 12. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Přistupujeme k bodu 5, hlasování písmeno D2. Týká se pozměňovacího návrhu Dominika Feriho a týká se to domáhání se žalobce ochrany rušené držby. Stanovisko garančního výboru je nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 92, přihlášeni 102 poslanci, pro 14, proti 17. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Bod 6 hlasovací procedury, písmeno D3. Týká se pozměňovacího návrhu Dominika Feriho, otázky vyloučení námitek o právu držby a o jejich povaze. Stanovisko garančního výboru - stanovisko nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 93, přihlášeni 102 poslanci, pro 9, proti 16. Návrh nebyl přijat.

 

Hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích. (Zpravodajka: Ano.)

 

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 984, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 94, přihlášen 101 poslanec, pro 101 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Děkuji paní zpravodajce, děkuji paní ministryni a končím projednávání tohoto bodu. (Zpravodajka: Děkuji.)

S přednostním právem pan předseda klubu ANO Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Jenom jedno technické sdělení. Když jsem obešel většinu předsedů poslaneckých klubů, tak příští týden jednání v polovičním formátu, dohodli jsme se. Už od úterka. Děkuji za pozornost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji za informaci. Je 11.28 hodin, na 11.30 hodin máme pevně zařazený bod. Pokud souhlasíte s mým postupem, tak tu minutu počkáme a budeme se věnovat napevno zařazenému bodu v 11.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.29 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP