(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do rozpravy se hlásí paní poslankyně Kořanová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom velmi stručně. Dovolte mi, abych uvedla na pravou míru jednu nesrovnalost, ke které došlo. Týká se to bodu F5 a je to pozměňovací návrh 7129. Bohužel, došlo k tomu, že se stalo to, že došlo k písařské chybě, neboť byl nějakým záhadným způsobem - opravdu se za to omlouvám, nevím jak - vypuštěn z textu odstavec 9. Nicméně s legislativou jsme se dohodli, že ho doplníme, schválil to i ředitel legislativy, takže byl doplněn, protože v začátku tohoto paragrafu byly zmíněny odstavce 7 až 9, tedy opravdu došlo k tomu, že nějakým způsobem byl ten bod vypuštěn, takže jenom to uvádím na pravou míru i zde během třetího čtení. Na výboru jsem to taktéž zmiňovala, takže by to mělo být vše v pořádku, ale jenom pro úplnost, je to F5, pozměňovací návrh 7129. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě je prosím zájem vystoupit v rozpravě? Nikdo nemá takový zájem, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Pan ministr nemá zájem o závěrečné slovo, pan zpravodaj také ne. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, pana poslance Ondřeje Profanta, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobrý den, já se předem trošku omlouvám, tato procedura bude trošku delší, čeká nás šedesát hlasování, naštěstí vylučovány jsou maximálně dvojice návrhů, takže nebude tak složitá, jak na první pohled vypadá. Proceduru najdete ve sněmovním tisku 756/6, usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Oproti tomuto tisku jsme však ve spolupráci s legislativou a Ministerstvem vnitra objevili chybu u bodu 15, kde je potřeba za něj přidat bod 15A, kde se bude hlasovat pouze o bodu J2, bod 9, v části týkající se písmene H. Já vím, že to zní nepřehledně, nicméně doufám, že jsem byl ve spojení se všemi zpravodaji klubů, kteří to mají na starost, a vysvětlili jsme si, co to je.

A teď vám tedy přečtu tu proceduru jako celek:

(1.) nejdříve budeme hlasovat o legislativně technických;

2. pozměňovací návrh A;

3. pozměňovací návrh B1, bod 1;

4. B1, bod 2.3;

5. B2, bez bodu 1.2;

6. C;

7. D1;

8. D2;

9. E;

10. F1;

11. F2;

12. F3 a

13. F4;

14. F5, body 1 až 3 a bod 4 v části týkající se písmene k) a m), body 6 až 9.

Tady docházíme do prvního výlučného hlasování.

15. F5, bod 4 v části týkající se písmene l). (Zpravodaj se jde napít ke stolku zpravodajů.) Já se omlouvám.

Pak přijde ten bod 15A, J2, bod 9, v části týkající se písmene h);

16. F5, bod 5 v části týkající se odstavců 7 a 8;

(17.) F5, bod 5 v části týkající se odstavce 9;

18. J2, bod 10 části nového bodu 17;

19. J2, bod 1 a 2;

20. J2, bod 3;

21. J2, body 4 až 8 a bod 9 v části týkající se písmene i), bod 10 v části nového bodu 18, body 11 až 25;

22. J2, bod 26;

23. J2, bod 27 v části k § 131;

24. J2, bod 28;

25. J2, bod 29;

26. J2, bod 30;

27. J2, bod 31 až 34... 43... 31 až 43, omlouvám se;

28. J2, bod 44;

29. J2, bod 45;

30. J2, body 46 a 47;

31. J2, bod 48. Tak, už jsme v polovině.

32. F6;

33. F7;

34. F8, bod 1 a ten je výlučný s bodem

35. J3, bod 2;

36. F8, bod 2;

37. F8, body 3 až 5, a ty jsou zase výlučné s

(38.) J3, body 3 a 4;

39. F8, bod 6, který je opět výlučný s dalším bodem

40. J3, bod 5; další dvojice je také výlučná.

41. F8, body 7 a 8;

(42.) J3, body 8 a 9. A poslední výlučná dvojice:

(43.) F8, bod 9.

44. bod procedury: J3, bod 12;

45. bod procedury je F8, body 10 a 11;

46. J3, body 1, 13 a 16;

47. J3, body 6, 7, 10, 11, 14 a 15;

48. F9;

49. G;

50. H1;

51. H2 kromě části již schválené v jiném pozměňovacím návrhu, jsou to body 4 a 5; pak

52. bod procedury je H3;

53. H4;

54. H5;

55. I;

56. J1;

A pak hlasování o zákonu jako celku a následně o doprovodném usnesení poslankyně Barbory Kořanové.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zazněl návrh procedury. Je zde nějaký protinávrh nebo požadavek na vyjasnění, než přejdeme k hlasování? Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále, současně vás všechny odhlásím, protože zde byla žádost o odhlášení. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

A nyní budeme hlasovat o návrhu procedury, tak jak byl panem zpravodajem přednesen.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 95. Přihlášeno 94 poslanců, pro 94, proti nikdo. Proceduru jsme schválili. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Nyní budeme hlasovat legislativně technické návrhy, které přinesl pan ministr Hamáček.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 96. Přihlášeno 98 poslanců, pro 98, proti nikdo. Návrh jsme schválili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP