(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 125 přihlášen 101 poslanec, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: J2, body 46 a 47. Předkladatel Hamáček. Jedná se o zrušovací ustanovení. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 126 přihlášen 101 poslanec, pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: J2, bod 48. Předkladatel Jan Hamáček. Změna účinnosti návrhu zákona. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 127 přihlášen 101 poslanec, pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Tak už jsme za polovinou. 32. bod procedury F6. Předkladatelka Kořanová. Zrušení části návrhu A týkající se zákoníku práce, elektronické komunikace zaměstnanec-zaměstnavatel. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 128 přihlášen 101 poslanec, pro 87, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: F7. Předkladatelé jsou Klára Dostálová, Barbora Kořanová, Martin Kupka. Je to ukotvení informačního systému stavebního řízení do stavebního zákona. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 129 přihlášen 101 poslanec, pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: 34. bod procedury je bod F8, bod 1. Předkladatelé Kořanová, Králíček. Jedná se o datové schránky fyzických osob, zřízení při prvním použití elektronické identity. Stanovisko výboru je nedoporučující a tento bod je konkurenční s následujícím bodem z ministerstva.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 130 přihlášen 101 poslanec, pro 20, proti 34. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Takže budeme pokračovat v bodu 35 procedury. J3, bod 2. Předkladatel Hamáček. To jsou taky datové schránky fyzických osob vracející se de facto do současného stavu oproti pozměňovacímu návrhu A, který už je schválený. Jedná se o ty zapsané v registru obyvatel. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 131 přihlášen 101 poslanec, pro 83, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Teď nastává bod F8, bod 2. Předkladatelé Kořanová, Králíček. To je ponechání variantní větné konstrukce k datovým schránkám fyzických osob, aby se zřizovaly i na žádost. Výbor: bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 132 přihlášen 101 poslanec, pro 20, proti 25. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Teď bude F8, body 3 až 5. Předkladatelé Kořanová, Králíček. Obligatorní zřízení datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám. Výbor: bez stanoviska. A opět je to konkurenční s následujícím bodem J3 od pana Hamáčka.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Ministr Hamáček: F8?)

 

Poslanec Ondřej Profant: Ne. F8, body 3 až 5, 37. bod procedury.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Doporučující, ano. Souhlas.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 133 přihlášen 101 poslanec, pro 85, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Tím pádem je další bod nehlasovatelný a přicházíme k 39. části procedury - pozměňovací návrh F8, bod 6. Předkladatelé Kořanová, Králíček. Obligatorní zřízení datové schránky všem právnickým osobám. Stanovisko výboru je doporučující. Opět je to konkurenční s následujícím bodem předkladatele Hamáčka.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 134 přihlášen 101 poslanec, pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Tím jsme si ulehčili další jedno hlasování, takže rovnou přejdeme k 41. části procedury - pozměňovací návrh F8, body 7 a 8. Předkladatelé Kořanová, Králíček. Zase se to týká datových schránek - automatické dodávání dokumentů fyzickým osobám, všem osobám postupně, na žádost fyzické osoby bude dodávání takových dokumentů znemožněno, to znamená, aby to člověk mohl odmítnout a nebyl do toho nucen. Stanovisko výboru: bez stanoviska. Je to zase konkurenční s následujícím bodem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 135 přihlášen 101 poslanec, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

(Ministr Hamáček se hlásí od stolku zpravodajů: Můžu požádat o chvilku? Minutu pauzu.)

Ano, přerušuji jednání na jednu minutu, protože je potřeba vyjasnit některé legislativně technické věci.

 

(Jednání přerušeno od 12.18 do 12.19 hodin.)

 

Můžeme pokračovat. Prosím, pane zpravodaji. (V sále je rušno.)

 

Poslanec Ondřej Profant: Teď půjdeme ke 43. části procedury. Pozměňovací návrh F8, bod 9. Předkladatelé Kořanová, Králíček. Upravuje situace, za kterých lze získat přístupové údaje k datové schránce na počkání, nebo upravuje, aby šly přístupové údaje získat na počkání, a upravuje tam i nějaké další důležité technikálie. Opět je stanovisko výboru doporučující, ale opět je to konkurenční s následujícím návrhem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím o klid. Pan ministr, stanovisko? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 136 přihlášen 101 poslanec, pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP