(12.20 hodin)

 

Poslanec Ondřej Profant: 45. část procedury, pozměňovací návrh F8, body 10 a 11. Předkladatelé Kořanová, Králíček. Přechodná ustanovení o účinnosti navrhovaných změn vztahujících se k datovým schránkám, jedná se o rok 2023. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 137, přihlášen 101 poslanec, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dále J3, body 1, 13 a 16. Předkladatel Jan Hamáček. Jedná se o naplnění judikatury Ústavního soudu, zařazení insolvenčních správců mezi orgány veřejné moci. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 138, přihlášeni 103 poslanci, pro 101, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: J3, body 6, 7, 10, 11, 14 a 15, předkladatel Jan Hamáček. Zase se jedná o úpravy přechodných ustanovení v oblasti datových schránek a zpřesnění zmocňovacích ustanovení. (Místopředseda Fiala: Stanovisko?) Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 139, přihlášeni 103 poslanci, pro 76, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: 48. část procedury. Pozměňovací návrh Mašek, Kořanová. Odstranění duplicitního ustanovení vyvolané paralelní novelizací. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 140, přihlášeni 103 poslanci, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: 49. část procedury. Pozměňovací návrh G Kateřiny Valachové. Změna zákona o sociálních službách, možnost poskytování služeb vzdáleně, návrat do stavu vládní verze návrhu zákona. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 141, přihlášeni 103 poslanci, pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: 50. část procedury. Pozměňovací návrh H1. Předkladatel Ondřej Profant. Orgán veřejné moci může poskytnout úkon jako digitální službu i před uplynutím pěti let účinnosti uvedení zákona. Zde se jedná o čistě dobrovolnou věc a vyřešení nějakých výkladových nejasností, které jsme řešili se samosprávami. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 142, přihlášeni 103 poslanci, pro 102, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Tak teď...

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pardon, jde zde, zřejmě k hlasování, pan poslanec Dominik Feri. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Já chci před závěrečným hlasováním avizovat přestávku na poradu na poradu poslaneckého klubu TOP 09 v délce 45 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Před závěrečným hlasováním, ano? (Ministr Hamáček k poslanci Ferimu: To chcete shodit dneska? - Rozruch v sále.) Budeme pokračovat v hlasování o pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Ondřej Profant: 51. část procedury, H2 kromě bodu 4 a 5 v části zrušené vyhlášky, to už jsme totiž odhlasovali, takže to tam nemůže být. Předkladatel Ondřej Profant. Jedná se o open data v rámci evidencí registrů a podobně. Výbor: doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 143, přihlášeni 103 poslanci, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Tak další je H3. Ondřej Profant. Zde se jedná o úpravu toho, kdy musí úřad používat elektronické podpisy. Výbor: nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 144, přihlášeni 103 poslanci, pro 30, proti 52. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: H4. Předkladatel Ondřej Profant. Tady se upravuje povinnost, která vznikla již v pozměňovacím návrhu A, který jsme odhlasovali, a jsou to open data ze státních fondů. Jenom se zkracuje historické období, za které je mají zveřejňovat. Výbor: nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 145, přihlášeni 103 poslanci, pro 32, proti 39. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: 54. část procedury je H5. Předkladatel Ondřej Profant. Doplnění oprávnění kvalifikovaných správců v systému elektronické identifikace, mít přístup k některým údajům ze základních registrů a dalších informačních systémů veřejné správy. Výbor: nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 146, přihlášeni 103 poslanci, pro 16, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Pozměňovací návrh I Lukáše Koláříka, je to provádění zápisu a výmazu v rámci centrální evidence exekucí exekutorem, nikoliv v přiměřené lhůtě, ale nově bez zbytečného odkladu. Výbor: bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 147, přihlášeni 103 poslanci, pro 40, proti 34. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Poslední pozměňovací návrh z procedury, kterou jsme si odhlasovali, je J1. Předkladatel Jan Hamáček. Posunutí účinnosti ostrého spuštění elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu o jeden rok. Výbor: doporučující. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP