(Jednání pokračovalo ve 12.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Uplynul čas na pauzu, máme 12.45, takže já zagonguji, svolám poslance do sálu a požádám pana zpravodaje, aby si vzal slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Tak teď už je to velmi jednoduché, budeme hlasovat o návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů, které jsme tady odhlasovali, jako celku a pak doprovodné usnesení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás odhlásím, přihlaste se všichni svými hlasovacími kartami. (Hlasy ze sálu: Zagongujte!) Prosím vás, už jsem gongoval několikrát, protože jste v sále, tak to neslyšíte, ono je to totiž slyšet jenom před sálem, víte, ten gong. Ale jestli ještě jednou, tak zagonguji ještě třikrát. (Předsedající gonguje.) Tak ještě jednou. (Znovu gonguje.) Tak jsme tady v dostatečném množství? Všichni spokojeni?

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 149 přihlášeno 96 poslanců, pro 96, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní tedy žádám zpravodaje, aby uvedl návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Návrh doprovodného usnesení v tisku výboru jako K, pod písmenem K. Je to návrh paní poslankyně Kořanové a text zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby do 31. března 2021 vytvořilo pracovní skupinu odborníků složenou především ze zástupců sociálních partnerů, Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí a odborníků z aplikační praxe, a to za účelem vytvoření návrhu moderní, bezpečné a funkční právní úpravy elektronického doručování důležitých pracovněprávních písemností ve snaze o její větší přístupnost, digitalizaci a harmonizaci se zbytkem právního řádu České republiky, zejména zákonem o právu na digitální služby a občanským zákoníkem a v reakci na zvýšenou potřebu vzdáleného jednání účastníků pracovněprávních vztahů on-line z důvodu zásadního nárůstu využívání práce z domova;

2. vládu České republiky, aby do 31. prosince 2021 předložila Poslanecké sněmovně návrh novely zákoníku práce, ve které navrhne nová pravidla pro zjednodušení doručování důležitých pracovněprávních písemností elektronickou cestou."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak všichni rozumíme, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 150 přihlášeno 97 poslanců, pro 90, proti 1. Návrh usnesení byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Já vám všem moc děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Končím projednávání tohoto tisku. Máme tady další tisk a jedná se o

 

332.
Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové,
Daniela Pawlase a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 317/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Stanislav Grospič a... Ano, za navrhovatele paní poslankyně Aulická, a zpravodaj garančního výboru, což je výbor pro sociální politiku, pan poslanec Petr Beitl. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 317/6, který byl doručen dne 12. února 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 317/7.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Máte zájem vystoupit. Tak prosím, paní poslankyně Aulická.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás nebudu zdržovat, myslím si, že všichni víme, o čem se dnes budeme bavit - pět týdnů dovolené pro všechny zaměstnance - a byla bych ráda, kdyby opravdu dnešní změna nebo ten náš návrh prošel ve třetím čtení. Takže za nás zatím děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu, do které se přihlásili zatím čtyři poslanci, jako první vystoupí pan poslanec Stanislav Grospič. Ten zde není, takže další vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP