(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 148, přihlášeni 103 poslanci, pro 74, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy. Před námi by mělo být hlasování o návrhu zákona jako celku. Bylo požádáno o přestávku pro klub TOP 09.

 

Poslanec Dominik Feri: Já beru zpět svoji žádost v rozsahu 30 minut. To znamená, že žádám o přestávku 15 minut, protože jsme se domluvili s panem ministrem, že pak má vládu. My to stihneme za těch 15 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pan místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Já bych se jenom potřeboval přihlásit ke dvěma chybám v hlasování.

hlasování číslo 105 jsem se chtěl zdržet, na sjetině mám pro. Nezpochybňuji hlasování. V hlasování číslo 98 jsem naopak chtěl být pro a na sjetině mám, že jsem se zdržel. Také nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně Kateřina Valachová k hlasování.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Také, pane předsedající, ve 134. hlasování jsem hlasovala ano, ale na sjetině mám zdržela se. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Vyhlašuji přestávku v délce 15 Minut. Sejdeme se ve 12.45 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 12.31 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP