(16.50 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem pochopil úmysl toho návrhu, nicméně si myslím, že ten návrh zazněl špatně, protože ten návrh měl podle mě znít, abychom dostáli tomu úmyslu, že bod 49 a 50 se předřazuje před bod 44. Jinak by to musel být podmínečný návrh a ten nezazněl. Podmínečný návrh by zněl: pokud bude bod číslo 48 přesunut za bod 43, pak navrhuji za nový bod 44, což je starý bod 48, zařadit body 49 a 50. Protože my jsme o tom rozhodli nezávisle na tom návrhu, který se týká bodů 201 a 211.

Rozumím úmyslu, nicméně máme postupovat přesně a nezazněl podmínečný návrh na přesunutí bodu. Jestli bylo cílem přeskočit body pana ministra Hamáčka občanské průkazy a související, tak to takhle mělo zaznít v rozpravě. Protože kdybychom nepřijali přesunutí bodu 48 za bod 43, tak by hlasování znělo, že navrhujeme, aby bod 49 se stal bodem 49, a to se snad shodneme, že o tom by Sněmovna hlasovat nemusela, protože to nedává žádný smysl. Takže si myslím, že ten návrh není hlasovatelný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo, ale nemohu dát nehlasovat o návrhu, který je legitimně podán, byť jsme si ho museli ujasnit, protože k tomu přeřazení došlo. A já jsem to neprohlásil za nehlasovatelné.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ale pane místopředsedo, to tak není možné! Já jsem proto chtěl stenozáznam, aby bylo úplně jasné, co zaznělo. Ale jsem si jistý, že to nebyl podmínečný návrh, takže nemůžeme hlasovat podle toho, pokud to tak nezazní, podle toho, jak dopadne jiné hlasování. Proti tomu protestuji, ne proti úmyslu to přesunout.

Kdyby bylo úmyslem přeskočit body 44 a 45, tak ten návrh zněl úplně jinak a pak bychom si tu debatu mohli odpustit, ale on tak nezněl. Tak měl zaznít, že to je podmínečné. Mělo se říct: pokud schválíte přesunutí bodu sněmovního tisku 837, pak navrhuji přesunutí bodů 201, 211. Tak ten návrh bohužel nezazněl, ale možná se pletu, proto jsem chtěl vidět ten stenozáznam.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Znovu opakuji, že já nejsem předkladatelem toho návrhu a mojí povinností je dát hlasovat o návrhu jednotlivých poslanců nebo poslankyň, který tady zazněl. Že je formulován třeba nejasně, to se nedá nic dělat, to se s tím musí každý vypořádat.

 

Přesto ale opakuji, že jsem prohlásil hlasování 169 za zmatečné, a budeme tedy o tom hlasovat nově tak, že tisky 201 a 211 ve sloučené rozpravě budou předcházet bodům 44 a 45, to znamená zákona o občanských průkazech. To je návrh, tak jak jsme si ho upřesnili s předkladatelkou. Rozumíme si?

Zahájil jsem hlasování číslo 170 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 170, ze 102 přítomných 52 pro, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Nyní se vypořádáme s návrhem paní poslankyně Dany Balcarové a ta navrhuje, aby tisk 954 byl zařazen za tisk... Pan poslanec Chvojka ještě jednou. (K řečništi přichází poslanec Vácha. V sále je neklid, hluk.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Dobrý den, děkuji za slovo. Já mám na sjetině pro, zdržoval jsem se, hlasoval jsem proti, zpochybňuji hlasování. (Ohlasy ze sálu.) Zdržoval jsem se, mám na sjetině pro, zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, pan poslanec František Vácha učinil námitku proti elektronickému zápisu o výsledku hlasování s tím, že jeho vůle je rozdílná proti zápisu. O námitce dáme hlasovat v hlasování číslo 171, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 171, z přítomných 104, pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu paní poslankyně Ožanové, abychom před body 44, 45, zákon o občanských průkazech, zařadili sloučenou rozpravu o novele občanského zákoníku a o Listině základních práv a svobod. Každý rozumí tomu, co je navrženo? Každý. Děkuji.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 170... (Hlasy ze sálu.) Před! Já jsem řekl... Tak ještě jednou. Prohlašuji hlasování číslo 172 za zmatečné a opakuji ještě jednou srozumitelně.

 

Tisky 201, 211 ve sloučené rozpravě bychom zařadili před občanské průkazy, body 44 a 45. Rozumíme si teď přesně? (Souhlas ze sálu.) Děkuji.

Rozhodneme v hlasování číslo 173, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 173, ze 103 přítomných pro 53, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Nyní znovu budeme pokračovat. V hlasování 174 budeme rozhodovat o tom, že tisk 954 bychom zařadili za tisk 731, je to tedy bod číslo 46, za 6. bod schůze.

Rozhodneme v hlasování číslo 174, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 174, z přítomných 104 pro 94, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Teď budeme hlasovat o návrhu pana poslance Juchelky, který navrhoval zařadit tisk 384, cenzura na internetu, za body 49, za poslankyni Kořanovou. Já vás ještě jednou odhlásím všechny, požádám vás o novou registraci. Až se ustálí počet přihlášených, tak bychom za sloučenou rozpravu k tiskům 201 a 211 zařadili - kolega Marek Výborný se hlásí? Ne, tak dobře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP