(17.10 hodin)
(pokračuje Hyťhová)

Proto bych ráda navrhla nějaké usnesení, aby tento bod dával smysl. Bylo by to usnesení, které by říkalo - ještě ho zformuluji, ale význam by to mělo takový, abychom byli pravidelně informováni od ministra Plagy, jak probíhá aktuální situace ve školách, jak probíhá proočkovanost učitelů, jestli jsou zajištěné testy ve školách, zkrátka abychom průběžně věděli... Poprosím o klid.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, dámy a pánové, prosím o klid. Ještě jednou prosím o klid, ať může pokračovat tento bod. Děkuji.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji. Abychom zkrátka jako Sněmovna průběžně věděli, jak situace ve školách vypadá. Je to z důvodu toho, že se nás na to ptají učitelé, žáci, ředitelé škol, zkrátka by chtěli vědět, jestli je vůbec šance, nebo jaká je pravděpodobnost, že se v tomto školním roce otevřou školy. Mně opravdu nejde o to, tady grilovat pana ministra Plagu, na druhou stranu musíte uznat jako celá Sněmovna, že pan ministr Plaga zde není přítomen, není to jenom dnes, zkrátka sem do té Sněmovny nechodí, nechodí na interpelace a není prostě prostor, kdy se ho zeptat, a je to potíž. Posílala jsem mu před čtyřmi týdny písemnou interpelaci, dodneška nemám odpověď, což považuji za naprosto skandální, protože ti lidé nemůžou čekat týdny a měsíce, takže proto jsem to tady dneska navrhla, a děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Já jsem ještě neotevřel rozpravu, takže nemohu dát prostor k faktickým poznámkám. S přednostním právem se hlásí... pan předseda Zbyněk Stanjura dává přednost panu předsedovi Faltýnkovi. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Mně se podařilo dohnat pana ministra Plagu, který je zrovna na jednání výboru v Senátu. Já bych navrhl přerušit tento bod do přítomnosti pana ministra. Buď to stihne dneska, anebo tam má ve čtvrtek zařazen bod, mám pocit na 11. hodinu, čili do přítomnosti pana ministra. Děkuji. Ano, je to procedurální návrh.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, návrh na přerušení do přítomnosti pana ministra. Protinávrh? Tak protinávrh pana poslance Ondráčka.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Já si dovolím protinávrh, protože jsme si schválili v rámci schůze, že ve čtvrtek od 11 hodin budeme jednat o maturitách, je to bod pana poslance Pojezného, takže předpokládám, že pan ministr Plaga na ten bod přijde. Takže jestliže přijde na 11. hodinu, projednáme ty maturity a následně hned můžeme přerušit do projednání bodu pana poslance a hned navázat na toto, tímhle způsobem. (Poslankyně Hyťhová hovoří od stolku zpravodajů.) Ano, a tam to bude v podstatě rychlé, předpokládám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Zbyněk Stanjura, také s protinávrhem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám protinávrh, abychom ten bod přerušili do 17.30, aby pan ministr přišel. Jestli si chce Poslanecká sněmovna udržet aspoň elementární důstojnost, tak se sebou nenechá tak cvičit. Před deseti minutami jsme rozhodli, že ten bod bude jako bod číslo 1, teď tu máme dva návrhy, jeden do přítomnosti ministra, a ten už taky nemusí přijít, nebyl tady asi čtvrt roku, takže to může být za čtvrt roku znova - možná se ukáže někde v kuloárech a zašpitá: Já s premiérem nesouhlasím, a radši uteče - a druhý návrh je do čtvrtka, ale to je jiný bod, maturity, to není otevření škol. Z vystoupení pana vicepremiéra jsem nabyl dojmu, že vláda vůbec nic neví. Tak ať přijde ministr školství a řekne: Jsem ministr školství a nevím, nic nevím. Anebo může použít oblíbenou odpověď ministra zdravotnictví, že školy se buď otevřou, nebo neotevřou, situace se buď zlepší, nebo zůstane stejná, nebo bude horší.

Pan poslanec Volný z ANO, protože tu máme dva, na mě pokřikuje: Co jiného může říct? Tak já vám napovím, co může říct. Pan ministr školství může říct: Připravuji otevření škol, podmínkou je například, že bude tolik a tolik proočkovaných učitelů, k dnešnímu dni je tolik, tento týden se proočkuje tolik, příští týden tolik, tolik, tolik, současně jsou další podmínkou pravidelné antigenní testy pro školáky, máme zařízeno tolik, tolik, tolik, tehdy to přijde, tehdy to přijde. A k tomu může říct: a k tomu, pokud bude epidemiologická situace taková, či onaká, tak to spustíme.

Mluví se tady měsíce o otevření škol, pak vláda rozhodne a zjistí, že nemá testy, pak se tady dohaduje premiér s vicepremiérem, kdo udělal větší šméčko při nákupu antigenních testů, ty se nějak nakoupily přes odpor premiéra, který říkal, že to je zlodějna, pak o tom vláda ani nehlasuje a teď se ty testy nepoužijí pro žáky, ale rozdávají se veřejné správě. Takže kde máme zajištěné testy pro testování žáků, když ty, které byly pro žáky, se dneska používají jinde? Kolik máme naočkovaných učitelů? To jsou přece základní věci, které ten ministr musí mít promyšlené a vláda to musí mít promyšlené - nějaké podmínky. Protože pak, až nastane situace, kdy bude vhodná, tak řekne: Jé, my nemáme testy. Že by zase něco Hamáček koupil narychlo v Číně? Nebo já nevím, jak si to představují.

Takže ta debata je legitimní, a pokud chcete udržet elementární důstojnost Sněmovny, odmítněte to odložení na někdy, až přijde pan ministr, až se uráčí dorazit do Poslanecké sněmovny, nebo na čtvrtek, protože ve čtvrtek máme debatovat o maturitách. Máme na to jenom dvě hodiny. Nebudeme za dvě minuty hotoví s tématem maturity, otevření škol, pokud tu debatu nechceme úplně odfláknout, pokud skutečně máme věcně debatovat o podmínkách zabezpečení bezpečnosti učitelů, žáků, aby rodiče věděli, s čím mají počítat a s čím nemohou počítat. To se nedá odbýt za deset minut. Takže já navrhuji vstřícně do 17.30 nebo do 17.45, ať má pan ministr Plaga 30 minut. Myslím, že ze Senátu je sem ochoten dojít. A sám si musí zvážit, co je pro něho důležitější, zda plénum Sněmovny, nebo výbor Senátu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Musíme teď hlasovat o návrzích, jak zazněly. Nejprve budeme hlasovat o protinávrzích, pak budeme hlasovat o návrhu. Ano, prosím. (Dotaz ze sálu.) Protinávrh můžete. Ano, prosím.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych měl protinávrh. Byť tady souhlasím s některými argumenty pana předsedy Stanjury, tak si myslím, že pokud budeme jednat racionálně a věcně, tak bych doporučil sloučit ty dva body, to znamená bod týkající se maturit a bod otevření škol, protože svým způsobem to skutečně spolu souvisí. A také si myslím, že se tak otevře racionální prostor pro debatu o tom podstatném, a nikoliv o tom, jestli tady budeme napadat ministra vnitra za nějaké jeho kroky, protože si myslím, že to je politikaření, nikoliv racionální řešení problému českého školství.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: K tomu pan předseda Stanjura. Budeme muset hlasovat, můžeme jenom protinávrhy. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já tomu rozumím. Pan poslanec Staněk nepřednesl žádný protinávrh, zneužil svého vystoupení, nepřednesl. Návrh na sloučení dvou bodů není procedurální, to prostě navíc není možné, když ten druhý jsme zařadili napevno na jedenáctou, takže toho jenom zneužil. Já jsem nenapadal, pane poslanče, prostřednictvím pana místopředsedy, pana ministra vnitra, já jsem citoval premiéra, já jsem citoval slova pana premiéra o konání pana vicepremiéra. Tak si udělejte pořádek ve vládní koalici. Ty body spolu opravdu nesouvisí, ten bod dostal 55 hlasů před 15 minutami, tak já doufám, že všichni věděli, o čem hlasují. My jsme věděli, o čem hlasujeme, a víme, o čem chceme debatovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já shrnu, v jaké jsme zhruba situaci. Zazněl protinávrh, abychom ten bod přerušili dnes do 17.30. Další protinávrh je, abychom ten bod přerušili do projednání bodu, který je zařazen na čtvrtek, a je to informace vlády o maturitách. Jenom upozorňuji, že tento bod už po tom hlasování, které proběhlo o programu, je bodem, který následuje po bodu číslo 319, sněmovní tisk 973, Ženeva. Takže bychom to zařadili vlastně jakoby za druhý bod čtvrtečního jednání. A původní návrh pana předsedy Faltýnka byl do příchodu ministra školství. (Upřesnění ze sálu.) Ano, takže to jsou dva návrhy - 17.30 a 17.45. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP