(9.30 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 216 přihlášeno 95, pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím třetí čtení tohoto tisku a končím tento bod.

 

Dalším bodem pořadu schůze je bod 328.

 

328.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 532/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele místopředsedkyně... Aha, není tady. Paní ministryně Schillerová tady je? S přednostním právem pan předseda Faltýnek. (V sále je ruch.) Prosím o klid. Děkuji.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já se moc omlouvám, ale poprosil bych, paní ministryně už je v budově podle mé komunikace s ní, tak poprosím o přestávku v trvání dvou minut. Nezlobte se, moc se omlouvám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak pokračujeme v 9.33.

 

(Jednání přerušeno od 9.31 do 9.33.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 9.33, budeme pokračovat. Teď jsem obdržel informaci, že pan guvernér České národní banky je na cestě, do 10 minut je zde. Já bych využil tady tohoto prostoru a hned si odhlasoval, že Poslanecká sněmovna souhlasí s přítomností pana guvernéra při projednávání tohoto tisku. Opět jsem přivolal kolegy z předsálí.

 

Všichni víme, o čem hlasujeme - zda Poslanecká sněmovna souhlasí s přítomností guvernéra při třetím čtení tohoto tisku.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 217 přihlášeno 94, pro 83. Návrh byl přijat. Já vám děkuji.

 

Poslední technické sdělení - zpravodajem tohoto tisku je pan poslanec Jiří Dolejš, který je v tuto chvíli nemocný. Přejeme mu brzké uzdravení. Jeho roli převezme předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 532/3, který byl doručen 21. ledna 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 532/4.

Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před zahájením třetího čtení. Není tomu tak. Já tedy otevírám obecnou rozpravu. Pan poslanec Černohorský se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: S přednostním právem v tuto chvíli. Chtěl jsem poprosit, že pokud jsme si v tuto chvíli schválili přítomnost pana Rusnoka, tak bychom na něj asi mohli počkat. Vy jste říkal, že dorazí zhruba do 10 minut, jestli jsem slyšel dobře, takže já poprosím o přestávku v délce 10 minut, aby pan guvernér mohl dorazit, aby tu diskusi, do které se kolegové přihlásí, mohl vyslechnout a diskutovat s nimi. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan guvernér právě vstoupil do sálu. Nechcete ten návrh přehodnotit? (Ano.) Takže budeme pokračovat.

Otevřel jsem rozpravu ve třetím čtení. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rámci rozpravy. Pan poslanec Ferjenčík se hlásí z místa. Znovu poprosím o klid v sále! Děkuji.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tento tisk je jeden z nejvýznamnějších zákonů, které budeme přijímat v tomto volebním období. Bohužel pozornost, která je mu věnována, úplně neodpovídá jeho významu. To je skutečně zákon, který bude mít dalekosáhlé dopady na fungování České národní banky, bude mít velmi významné dopady na to, jak tady bude fungovat měnová politika v budoucnosti, a rozhodně to není jenom zákon, který dává České národní bance nějaké pravomoci v oblasti hypotečního trhu. To je významná část toho zákona, nicméně rozhodně to není rozhodující část toho zákona.

Daleko podstatnější je rozšíření pravomocí České národní banky o nové, takzvané nekonvenční měnově politické nástroje, které rozšíří možnosti provádět takzvané kvantitativní uvolňování, protože tento zákon v řadě oblastí rozšiřuje pravomoci České národní banky, třeba jí například dává nově možnost nakupovat korporátní dluhopisy přímo na českém trhu. My máme za to, že tyto nástroje může být namístě udělit v časech velké krize, jakou teď zažíváme, ale nepovažujeme za šťastné, že v časech velké krize se tyto nástroje schválí jako trvalý instrument, který dlouhodobě promění fungování České národní banky. Aktuálně vlastně podobné znění je nyní schválené, nicméně časově omezeně. A my máme za to, že toto časové omezení je dobrý instrument, který umožňuje legislativu vyhodnotit a potom případně řešit, jaké byly ty reálné dopady nových nástrojů ČNB na jejich fungování. Nemyslíme si, že bez nějaké větší analýzy předložit takhle razantní změnu a prosadit ji s tím, že je vlastně maskovaná druhou významnou změnou, a to skrz debatu o hypotékách, tak to skutečně nepovažujeme za šťastné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP