(10.10 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Když se podíváme na poměr úvěrů, které jsou spláceny po nějaké lhůtě splatnosti, tak se opět v České republice pohybujeme na předních příčkách, co se týče schopnosti klientů bank splácet své závazky. Tedy vůbec nechápu, proč Česká národní banka takto výrazné pravomoci žádá a proč tak výrazně chce zasahovat do hypotečního trhu, když hypoteční trh v České republice je zdravý. A jak už říkal kolega Ferjenčík, jeho problém není v tom, že by Česká národní banka trh hypoték regulovala, ale problém související s trhem nemovitostí v České republice tkví v tom, že se v České republice málo staví, že díky tomu jsou ceny nemovitostí vysoké a svou politikou velmi nízkých úrokových sazeb Česká národní banka motivovala klienty komerčních bank, aby se na tyto drahé nemovitosti zaúvěrovali prostřednictvím hypotečních úvěrů. Čili Česká národní banka chce těmi regulacemi hasit to, co sama způsobuje poměrně uvolněnou měnovou politikou, kterou realizovala v posledních letech.

Dámy a pánové, z obou těchto důvodů nepovažuji za vhodné novelu zákona o České národní bance schválit. Nenechte si namluvit, že jde o nějakou technicistní normu, která nic dramatického nepřinese. Není tomu tak. Je to jeden z vůbec nejdůležitějších, nejvážnějších zásahů do hospodářské politiky, který v rámci tohoto volebního období budeme projednávat. A to, že tady paní ministryně financí ani pan guvernér neřekli na úvod ani slovo, považuji za ostudu, za nepřípustné a prosím, aby to napravili.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobrý den. Já ještě jenom drobnost. Projev před třetím čtením je určen primárně na to, zda navrhovatel si přeje - má poslední možnost - vzít návrh zpět. On se z toho potom zvykově vyvinul prostor, kdy se přednáší nějaké úvodní slovo, ale tak to není myšleno v rámci jednacího řádu.

Mám tady tři faktické poznámky. Pan poslanec Ferjenčík je dokonce dvakrát přihlášen. Víte, proč se to stalo? Protože jsme vás odhlásili a vy jste se znovu přihlásili. My jsme restartovali v důsledku...

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se chtěl připojit k prosbě kolegy Skopečka na pana guvernéra a na paní ministryni především ve dvou oblastech. Chtěl jsem poprosit, jestli by pan guvernér mohl zhodnotit dvě věci, a to jak fungují rozšířené pravomoci nyní, v rámci časově omezeného mandátu, který Sněmovna schválila, takže by mě zajímalo vyhodnocení toho aktuálně platného zákona, který umožňuje to samé, ale je časově omezený. A za druhé bych chtěl požádat o vyhodnocení fungování doporučení České národní banky v oblasti hypotečního trhu, které vlastně umožňuje národní bance velmi podobné věci jako tento zákon, nicméně skrz doporučení a nějakou neformální komunikaci s bankami, případně i formální samozřejmě v případě, kdyby se stanovovaly povinné rezervy. Nicméně mě zajímá vyhodnocení těchto dvou věcí, protože to je velmi podstatné pro náš finální postoj k tomuto zákonu. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuju. Další faktická poznámka, pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně. Já bych chtěl svou faktickou poznámkou doplnit a zareagovat na svého kolegu Jana Skopečka. Ono skutečně, pane předsedající, my jsme dnes ve třetím čtení a dnes definitivně budeme rozhodovat o tom, zda tyto pravomoce České národní bance svěříme, či nikoli. A já si myslím, že je namístě si o tom skutečně detailně promluvit, notabene když první čtení proběhlo zhruba před více než rokem. A já si nejsem jist, že všichni kolegové, kteří se třeba nevěnují tak ekonomickým oblastem, ekonomickým zákonům, zda mají dostatečné informace o tom, co tento návrh zákona způsobí, a pak tady o tom budou hlasovat.

Pokládám také za naprosto neuvěřitelné, že paní ministryně financí zahájila třetí čtení naprosto ohlušujícím mlčením, protože žádný argument, proč bychom to dneska měli přijmout, notabene když v průběhu roku se přijala novela zákona o ČNB, která dala zatím dočasné pravomoci České národní bance na kvantitativní uvolňování. Dnes ještě nevíme vyhodnocení, jak s tím Česká národní banka naložila. A to všechno jsou otázky, které bychom tady měli probírat. A co dělá zástupce vlády, která to předkládá? Mlčí!

Já bych poprosil paní ministryni, aby vystoupila a shrnula ty důvody, proč je nutné tento zákon dnes přijmout. A poprosil bych pana guvernéra, aby teď v diskuzi - ne až na konci, teď v diskuzi - vystoupil, odpověděl na ty výhrady a na ty otázky mých kolegů, které tady přednesli v obecné rozpravě. Děkuji za to.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pane poslanče, samozřejmě plně respektuji diskuzi v rozpravě, to je v pořádku. Já jsem chtěl jenom upozornit na to, že vystoupení před otevřením rozpravy podle § 86 odst. 6 - navrhovatel může vzít zákon zpět až do zahájení rozpravy ve třetím čtení návrhu zákona, poté pouze se souhlasem Sněmovny. Proto je tam vždycky ta výzva k vystoupení. Ale jinak samozřejmě paní ministryně může vystoupit v rozpravě, stejně tak pan guvernér.

S faktickou poznámkou pan poslanec Skopeček.

 

Poslanec Jan Skopeček: Pane předsedající, souhlasím s vaším výkladem. Na straně druhé vy budete určitě souhlasit se mnou, že při tak důležitých a významných zákonech vždycky předkladatel na úvod diskuze vystoupil. Nedovedu si představit například paní ministryni při projednávání státního rozpočtu ve třetím čtení, že by na začátku nevystoupila a neshrnula argumenty, které vedou k tomu, že chce takový zákon Poslaneckou sněmovnou protlačit a schválit.

Novela zákona o ČNB je opravdu razantní, dramatické navýšení pravomocí České národní banky. Je to podle mého názoru opravdu nejzásadnější zákon v oblasti hospodářské politiky, který v tomto volebním období budeme projednávat, a tady i od pana guvernéra, i od paní ministryně ticho. To je prostě zvláštní a nepřípustné vzhledem k vážnosti toho zákona.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já jsem si jenom dovolil trošku informovat o jednacím řádu, jinak respektuji samozřejmě názory druhých. Je pravda, že se to zvykově ustálilo, že někdo vystupuje na úvod, s čímž já nesouhlasím, ale to je asi všechno, co s tím můžu dělat. Jinak se běžně vystupuje.

Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Martínek. Připraví se pan poslanec Jakob.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, projednáváme zákon, který do velké míry rozšiřuje pravomoci České národní banky, a to v několika oblastech. Za prvé zákon rozšiřuje pravomoci České národní banky stanovit horní hranici vybraných úvěrových ukazatelů hypoték. Jde o ukazatele: LTV, loan-to-value, ukazatel poměřující celkovou výši zadlužení zájemce v souvislosti se spotřebitelskými úvěry zajištěnými stejnou obytnou nemovitostí k hodnotě zajištění tohoto úvěru, DSTI - debt service-to-income, to jest ukazatel poměřující výdaje zájemce vyplývající z celkové výše jeho zadlužení k jeho příjmům, a DTI - debt-to-income, to jest ukazatel poměřující výši celkového zadlužení zájemce k jeho příjmům. ČNB se zmocňuje k vydávání opatření upravující způsob a pravidla těchto úvěrových ukazatelů.

ČNB uvádí, že v lednu 2019 bylo možné stanovovat zákonem úvěrové ukazatele ve 20 z 31 zkoumaných evropských zemí. Všechny tři úvěrové ukazatele jsou zákonem stanoveny pouze na Slovensku. LTV je stanoveno zákonem v 16 z 20 zemí, kde to zákon umožňuje. DTI je stanoveno ve 3 z 20 zemí, kde to zákon umožňuje. DSTI je stanoveno v 7 z 20 zemí, kde to zákon umožňuje. I z této statistiky České národní banky je patrné, že ve většině zemí, kde je možnost zákonné nařízení úvěrových ukazatelů, se využívá především LTV. Pokud by bylo LTV stanoveno na hodnotách, které vyhlásila Česká národní banka svým doporučením, mělo by to bance poskytnout dostatečné záruky pro případnou náhradu škody v případě, že by dlužník nebyl schopen splácet svůj úvěr na nemovitost. Metody používané ČNB indikují, že v polovině roku 2018 byly ceny bytů s ohledem na vývoj ekonomických fundamentů nadhodnoceny zhruba o 10 %. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP