(10.40 hodin)
(pokračuje Jakob)

Dovolím se vyjádřit rovnou i k balíku pozměňovacích návrhů, když už mám slovo, který se týká výjimek pro vybrané ukazatele u žadatelů o úvěr. Naprosto souhlasím s tím, že to omezení, že oba dva žadatelé musejí být do 36 let věku, je omezující, když jeden z nich je byť o trochu starší, tak už na tu výjimku nedosáhnou, takže to mi určitě dává velký smysl. Na druhou stranu, a ve vší úctě k těm návrhům, které tady jsou předneseny, rozšiřování té výjimky směrem nahoru, co se týká věku žadatelů, tak tady mám obavu, že už by se z výjimky stalo pravidlo a všechno ostatní, tak těch případů by bylo méně než těch výjimek, což už samo o sobě postrádá smysl.

Každopádně vzhledem k závažnosti této novely se připojuji ke kolegům a moc prosím a žádám o tu diskuzi, aby tady ty argumenty padly. Já se také rád nechám přesvědčit, že je to dobrá cesta. Notabene ta novela je potřebná, to je bez pochyby. Otázkou je, zdali ty nastavené pravomoci v tomto rozsahu jsou ku prospěchu věci, a i proto by mě opravdu také zajímaly ty dosavadní zkušenosti, jaký to má dopad, co ta opatření znamenají v rámci politiky České národní banky, tak to by mě opravdu zajímalo a považuji to za naprosto klíčové pro rozhodování o této novele. Takže já se moc těším a doufám, že ta diskuze tady proběhne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Jan Jakob. Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar, ale předtím s přednostním právem, když tady nevidím předsedu klubu, místopředseda klubu Pirátů kolega Černohorský. Máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo, pane předsedající. My jsme hovořili s kolegy, že bychom rádi dali paní ministryni a panu guvernérovi čas na to, aby připravili odpovědi, protože zatím se k tomu nemají. Já bych tedy požádal o třicetiminutovou, nebo 32 minut přestávku na poradu poslaneckého klubu, a v mezičase může pan guvernér s paní ministryní připravit odpovědi, protože ostatní kolegové nejsou vybaveni přednostním právem, a pokud opravdu zareagují až v závěrečném slovu, tak oni už potom nemůžou dále na ně navázat případnými dotazy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vnímám to jako přestávku na poradu poslaneckého klubu, protože neznám podle jednacího řádu přestávku na přípravu ministrů nebo guvernéra národní banky, takhle to vnímat nemohu. Takže mohu vyhlásit jenom přestávku na poradu poslaneckého klubu Pirátů, a to do 11.15. Ano, rozuměl jsem tomu správně? Dobře. Takže do 11.15 je přestávka.

 

(Jednání přerušeno v 10.44 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP