(16.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Já jsem přesvědčen - a mohl bych jmenovat, opravdu jsem tady dost dlouho na to, abych mohl jmenovat ty vyšetřovací komise, které měly význam. Mimo jiné ta pro IPB, pane kolego Jurečko, prostřednictvím předsedajícího, velký výsledek tedy neměla, abychom si řekli pravdu. Ale to byl takový dramatický akt, že když jsme ji zřizovali ve chvíli, kdy došlo k ukončení toho spisu, tak jsme opravdu dbali na to, aby ti lidé, kteří tam jsou, se byli schopni orientovat v bankovních operacích, které tam probíhaly, a odsoudili jsme tenkrát všichni postup policie a ministra vnitra, tehdy to byl Stanislav Gross, který tam nechal nastoupit těžkooděnce, aby přebírali banku. Do bank se chodí v obleku a s malou taškou, a ne s policejní patrolou.

Takže já o to prosím, najděme si způsob, kterým budeme každou sněmovnu, každý výbor jednou za šest týdnů v tom našem cyklu hlídat to, že to všechno probíhá tak, abychom ten cíl, kterého chceme dosáhnout pravděpodobně všichni, doufám tedy, tak abychom ho dosáhli. A potom budeme opravdu ti, kteří pomohli tomu, že tady jsme našli viníka, pomohli jsme nahradit škodu rybářům a znovu zarybnili tu krásnou řeku. To si myslím, že je naším cílem. Možná má někdo jiný cíl, udělat z toho politickou kauzu a na tom profitovat. Ale já mám tento cíl, protože jak jsem ohlásil ten střet zájmů, jsem rybář od osmi let.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní paní poslankyně Balaštíková v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Kobza. Prosím.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já už jsem chtěla vystupovat několikrát, protože Bečvu tady máme asi potřetí, a vždycky jste mě tak otrávili, že jsem se k tomu nedostala, tak jak ty ryby v té Bečvě.

20. září 2020 jsem byla radní za životní prostředí a zemědělství ve Zlínském kraji. Do mé kompetence spadala samozřejmě i řeka Bečva. V 8 hodin ráno jsem obdržela seznam firem, které to v žádném případě být nemohly - nemohly to být proto, že mají statická měření, to znamená, že na jejich výpustích jsou umístěny měřáky, v majetku patrně ČIŽP, které neustále monitorují výtoky do veřejných vod. Mezi nimi, i když si to nepřejete, byla samozřejmě i společnost s názvem DEZA. Nikdy jsem to tady nekomentovala. Tuto informaci měl samozřejmě i hejtman Zlínského kraje, váš kolega za KDU. Nikdy s touto informací nevystoupil a domnívám se, že to neudělal proto, protože bylo pár dnů před volbami. Společnost DEZA se mu nehodila do krámu, do politických hrátek. Hnutí ANO a KDU-ČSL byly dva největší rivalové ve Zlínském kraji. Otřásal námi jeden jediný velký problém, kdo je pro stavbu nemocnice a kdo ne. Ta Bečva, to bylo něco navíc. Mohl jako férový hejtman říct: tyhle společnosti to nebyly. Neudělal to a žádal mě, abych to neudělala také. Já jsem to slovo dodržela.

První, koho jsem kontaktovala, byl samozřejmě ministr životního prostředí a ministr zemědělství. Žádala jsem je o pomoc, o součinnost a samozřejmě o finanční prostředky, protože tato katastrofa překračovala možnosti a rozpočet Zlínského kraje. Kdyby to byla DEZA, tak nás KDU roznesla na kopytech, protože to by mohlo rozhodnout o výsledku voleb v roce 2020. Je mi to líto a to je ta pravda. A že to je politické téma, to slovo DEZA tady řekla řada kolegů a mě to hrozně mrzí, protože někteří jsou starostové, a přesto se nechali zlákat jakýmsi politickým PR, abychom neřešili podstatu, a řešíme ten nesmysl.

I já jsem obdržela výzvu těch občanů. Mně je to strašně líto, ale je to o tom, že vy je neustále politickými aktivitami na svých faceboocích manipulujete a snažíte se jim vtlouci, že se nechce objevit ten viník. Byla jsem to taky já, kdo kontaktoval policii, jak to tedy je. Samozřejmě mi bylo sděleno, že nemám právo nahlížet do ničeho ani být informována, ale že to je rozsáhlá síť a rozsáhlé porušování věcí, které nakonec stálo život člověka. Obávám se, že si život vzal člověk, který za to nejméně možná mohl. Když se podívám na vaše facebooky, tak tam vidím, jak se stavíte za to, jak pomůžete občanům. Ale vy možná sami nejlíp víte, že tato cesta k tomu nevede, a mrzí mě to, že to děláte vy, starostové obcí, kteří jste opakovaně zvoleni. Jestli neznáte své pravomoci a kompetence, tak je to smutné a je to ukázka toho, že jste jenom hráči s tím, kdo je zajímavější, a to mě na vás mrzí, protože byly doby, přestože jsem z jiné politické strany, a vy si sáhněte do svědomí - já nemusím, tak jsem vás podporovala, když vaše nápady byly pro lidi.

Ministr životního prostředí samozřejmě poskytl součinnost, poskytl finance, tak jako Ministerstvo zemědělství. Je mi líto, že i kolegovi Podalovi musím říct, že rybáři byli odškodněni, dostali 7,5 milionu korun z Ministerstva zemědělství, byli spokojeni. Jestli se bavíte, prosím vás, s jednotlivými členy, tak to není o tom, že je vyřešen nějaký problém. Vy se snad musíte bavit s profesními organizacemi, což je Český rybářský svaz a Moravský rybářský svaz, jejich předsednictva, a ty vám mohou říci, jaké jsou dohody a jaké bude čerpání z jednotlivých ministerstev. Mrzí mě to samozřejmě i na pana kolegu, který byl emeritním ministrem zemědělství, který by to mohl vědět, že Ministerstvo zemědělství ty finanční prostředky poskytlo, protože jsme o tom hovořili i na zemědělském výboru. A to je možná ta pravda.

Já bych si taky přála, aby viník byl chycen. Mám stále jenom seznam těch firem, které to být nemohou, protože tam bylo statické měření, které určovalo, co odchází do veřejných vod. Takže prosím, přestaňte tady jmenovat jednotlivé společnosti, protože je to jenom o politice, a to mi vadí ze všeho nejvíc. Já tady často nevystupuji, snažím se být vždycky důsledná a dělat tu práci dobře. Možná jsem někdy až obtížná, protože jdu opravdu na dřeň věcí. Buďte taky takoví a možná změníme názor občanů na politiky, protože o tom to je, o tom, že jsme důslední a přísní sami k sobě. A tady mě o tom bohužel nepřesvědčujete a musím říct, že mě to mrzí a za některé se dokonce musím i stydět, protože jsem si jich vážila a když se nechají tak lehce nalákat na to pozlátko, že budou v novinách, to je to nejsmutnější, co můžete vidět.

Co bych řekla, když tady i slyším, jak někteří z vás předčítají dopisy, a samozřejmě, ti lidé jsou nešťastní, protože mají pocit, že se ta věc nehýbe. Jestli to chcete teď změnit, tak vyvolejme opravdu jinou pracovní skupinu, změňme nějaké zákony, změňme tyhlety věci a pomozme ministerstvům, aby měla v kompetenci to, že tyhlety věci mohou řešit. Určitě to neudělá žádná komise, která bude řešit vyšetřování, protože si myslím, že i policisté s tím mají problém. Nedovedu si představit, jak by někteří kolegové, které jsem teď tady slyšela, vedli opravdu ty rozhovory, protože když si ani nedali tu práci, že si zjistili ty základní věci, jak chtějí zjišťovat ten zbytek? A to je to, co bychom si tady měli uvědomit.

Doufám, už jsem to tady jednou říkala, přála bych si, aby tady vyhrál zdravý rozum. Nemyslím si, že tady není, ale opusťme politický PR a dělejme něco pro lidi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Jurečka. To je v tuto chvíli jediná faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já si dovolím reakci na paní kolegyni Balaštíkovou, prostřednictvím pana předsedajícího. Mě fakt asi nemůžete podezírat z toho, že bych měl problém s nějakým nedostatkem mediálních výstupů a potřeboval bych tady hledat nějaká témata k medializaci. Kdo mě zná dlouhodobě, tak ví, že se prostě vyjadřuji k věcem, které mají smysl, které především působí nebo které souvisí s mou odborností při práci ve dvou výborech této Sněmovny. Takže tady to je opravdu, myslím si, zbytečné a přináší do toho emoci, kterou vy jste teď přinesla. Fakt o to mi nejde. Mně jde o to, že budeme po šesti měsících v situaci, kdy především veřejnost - a já to považuji za odbornou veřejnost, i ten dopis, který podepsali ti lidé, ti čtyři signatáři. To nejsou lidi, o kterých bychom mohli říct, že nejsou odbornou veřejností a jejími zástupci. Když se podíváte na prvního signatáře, který to podepsal, tak je to šéf rybářského svazu v Hustopečích, vysokoškolsky vzdělaný člověk. Nemůžete říct, že to je někdo, kdo by tomu nerozuměl, ten dotyčný to dělá celý život. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP