(15.40 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená paní poslankyně, zaměstnanci sociálních služeb jsou zařazeni mezi přední prioritní skupiny očkování a jejich očkování probíhá v souladu s metodickým pokynem pro očkování, na kterém jsme spolupracovali s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s poskytovali sociálních služeb a to tak, aby byla prioritizace zacílena na ochranu nejzranitelnějších osob a zabezpečení nepostradatelných služeb, jako jsou právě i služby sociální. V současné době v rámci fáze očkování 1A jsou očkováni zaměstnanci, jak jste i vy uváděla, v zařízení poskytujících pobytové sociální služby, kde je s ohledem na charakter těch institucí obecně nejvyšší riziko, a mimochodem jsme díky tomu očkování a jeho efektivitě prokázali výrazný pokles společně s předtím zavedeným testováním. Koneckonců právě tento segment je dokladem toho, že očkování a testování fungují velmi dobře. Dále budou podle metodického pokynu očkováni další pracovníci sociálních služeb, zvláště ti v přímém kontaktu s klienty včetně terénních pracovníků. Očkování podle toho metodického pokynu probíhá ve fázi 1B, která pravděpodobně začne na přelomu měsíce, takže zhruba za dva týdny. Tato skupina potom bude mít zcela nejvyšší prioritu. To samo o sobě je teď už zařízeno a nastaveno. Jednáme o tom i se zde přítomnou paní ministryní, I dnes jsme o tom hovořili. Přípravu očkování těchto pracovníků tedy právě provádíme.

Takže rozumím vašemu požadavku, je oprávněný a bude co nejrychleji realizován, nejpozději v průběhu začátku dubna.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Má paní poslankyně zájem o doplňující otázku? Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, pane ministře. Jsem ráda, že jste si vědom, že terénní pracovníci v sociálních službách jsou také tou ohroženou skupinou, ale to, že by to mělo být až začátkem dubna, mně připadá trošku pozdě. Přece jenom je to měsíc a půl. Tak znovu se tedy ptám, říkal jste duben, to máme za měsíc a půl, zda by nebylo možné skutečně umožnit přednostní očkování právě těch sociálních terénních pracovníků, kteří přicházejí do kontaktu s celou řadou svých klientů. A musím říct, že se na mě obrátily právě charity i zaměstnanci terénních sociálních služeb právě s prosbou, zda by to nemohlo být upraveno ještě v těchto týdnech nebo během několika málo dní tak, aby skutečně mohli být přednostně očkováni. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan ministr Blatný.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Já jenom, vážený pane předsedající, velmi krátce. Za 14 dnů je duben, nebo za dva a půl týdne. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak jsme si vyjasnili, kdy bude duben. Už jsme tady hlasovali, jestli je úterý, nebo pátek. (Veselo v sále.) Poprosím, aby další interpelaci přednesl pan poslanec Pavel Jelínek. Bude interpelovat ministra vnitra Jana Hamáčka.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji. Vážený pane ministře, po sociálních sítích se šíří video ze zásahu městské policie v Uherském Hradišti. Nechci posuzovat celý zákrok, jelikož záznam je až z části, kde dochází k násilnému zadržení osoby. Bohužel, záznam ukazuje traumatizující zážitek dítěte zadržované osoby. Takový silný zážitek může dítě ovlivnit na celý život. Jak mohli strážníci zahájit donucovací zákrok bez zajištění bezpečnosti dítěte?

Zároveň ve sdělovacích prostředcích proběhla reportáž z Řecka, kde silně represivní opatření vyvolaly nejdříve pokojné demonstrace, ale později reakce skupin agresivních obyvatel, které přerostly v pouliční boje. Řecká vláda dle mne moudře rozhodla o zmírnění represí a tím i k zklidnění situace.

Konkrétně k příkladu v Uherském Hradišti a zásahu při nedodržení vládních opatření, v tomto případě nošení ochrany dýchacích cest. Zde by zajisté po reakci na zapomenutí roušky mohlo následovat například poskytnutí roušky strážníky. Při váze jejich výzbroje by pouzdro na roušky jistě nezatížilo sloužící strážníky nadměrně a bylo by to významné výchovné gesto. Následně vzhledem k minimu lidí v okolí by mělo následovat doprovození osoby k jejímu vozu či místu bydliště tak, aby došlo k minimálnímu kontaktu s ostatními osobami. Donucovací chvaty a postup, jež byly zachyceny na videu, by měly být až jako poslední možnost, jak ochránit ostatní občany před potenciálně nebezpečnou osobou, notabene pokud by zadržovaná osoba byla pozitivní, tak by se strážníci vyřadili ze služby na dobu karantény.

V návaznosti na video ze sociálních sítí a reportáž z Řecka se ptám, zda Ministerstvo vnitra České republiky je schopno metodicky ovlivnit chování strážníků městských policií směrem k maximálnímu využití přesvědčovacích metod před donucovacími. Jelikož je tato složka zřizována obcemi, je jediná cesta k takové jednotné metodice právě přes Ministerstvo vnitra, které provádí komisionální přezkoušení těchto strážníků. Děkuji za pozornost. (Předsedající: Váš čas.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Pan poslanec Martin Jiránek nyní přednese svoji interpelaci na ministryni financí Alenu Schillerovou, připraví se paní poslankyně Pekarová.

 

Poslanec Martin Jiránek: Dobrý den, kolegyně, kolegové, dobrý den, paní ministryně. V pondělí vláda schválila základní formát nového kompenzačního bonusu pro podnikatele a firmy COVID - Náklady. Mám k tomu tři otázky.

Za prvé: první kvartál roku je pro zavřené či covidem omezené firmy nejsložitější období, a to nejenom proto, že jsou zavřené už tři měsíce, ale kvůli nižším tržbám obecně. Proč se nyní pro podstatnou část firem kvůli tvrdému nastavení vámi navrhovaných programů snižuje souhrnná výše kompenzace? To prostě situaci mnoha firem jednoznačně zhorší. Celý rok se snažíme kompenzacemi udržet co nejvíc firem živých a teď jim těsně před koncem tunelu, když už vidí to pomyslné světlo v květnu, v červnu, situaci ještě zhoršíme? Dnes možná ušetříme několik miliard, ale v podobě krachu malých a středních firem nás to v budoucnu bude stát několikanásobně víc.

Druhá otázka: proč jste nevyslyšeli volání zástupců firem, že celkové množství peněz pro programy určené je nízké a že by mělo být navýšeno? A prosím, určitě můžeme vynechat argument o zlé opozici, zlobivé opozici, která vám neschválí vyšší schodek. (Ministryně financí má poznámku mimo mikrofon.) 500 miliard je ohromná vata na to, aby se tam našlo pro vládou zavřené firmy trochu víc než 12 miliard.

A proč nejde tyto nové programy - to je třetí otázka - kombinovat s kompenzačním bonusem? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Paní ministryně má slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, tak vidím, že má příprava je zbytečná. Já jsem přesně nevěděla, kam budete cílit, ale to nevadí, já budu mluvit z hlavy.

No, nemůžu vynechat - nebudu říkat zlá opozice, to si vyhodnotí voliči v říjnových volbách, jaká je opozice nebo vládní koalice, to nebudu nikomu podsouvat, ale je to věc diskuze, že to tak je. Tady pořád zaznívají nějaké návrhy na zvyšování - to zvyšte, tam přidejte, to udělejte, ale pro schodek nezdvihl nikdo ruku. A to není 500 miliard. Já jsem to tady vysvětlovala xkrát, ráda vám to vysvětlím znovu, nedělá mi to problém.

Na výdajové straně bylo v rámci 500miliardového schodku schváleno asi 77,5 miliardy, 6,5 miliardy máme ve vládní rozpočtové rezervě, nepočítám tam 5 miliard pro armádu, ty jsou rezervované bokem. Takže máme něco přes 80 miliard. Tyto peníze budou vydány, všechny budou vydány na vládní pomoc. Teď jsme schválili 8 miliard pro Antivirus v pondělí, ale třeba i na odměny zdravotníkům, ty určitě nezpochybníte, že jo, že dáme odměny zdravotníkům nebo do sociálních služeb, to taky nezpochybníte. Takže já si nemyslím, že to je tak málo. Ale kdyby měly restrikce pokračovat třeba i za polovinu tohoto roku, tak to stačit nebude. To jsem už otevřeně řekla do médií a otevřeně to přiznávám do médií. A může se stát - já věřím, že se podaří zvládnout pandemii, jsem optimista, ale nikdo z nás, ani pan ministr zdravotnictví, který sedí tamhle, není schopen říct, kdy ji zvládneme, kdy otevřeme, kdy restrikce pominou, notabene to nemůžete chtít po mně.

Toto pololetí je zajištěno zhruba do června, máme zhruba 20 miliard na kompenzační bonus, navýšili jsme ho z 500 korun na 1 000 korun, nezapomínejte na to, to je pro všechny OSVČ, pro společníky malých s. r. o., dohodářům jsme nechali pětistovku, Antivirus samozřejmě. To jsou ty dva pilíře, nakonec řekla to tady nezávislá parlamentní komise, ve které byli všichni poslanci a kterou šéfoval, pokud vím, pan předseda klubu ODS Stanjura. Řekl, že nejúspěšnější program je kompenzační bonus a Antivirus. Ty zachováváme. A pak jsme vyslyšeli volání celé řady svazů a komor, ale i tady zaznívalo to od vás - nedělejte roztříštěné programy, udělejte jeden sjednocující. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP