(15.30 hodin)
(pokračuje Munzar)

Roušky se začaly nosit pod heslem "moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě". Ale koho chrání moje rouška, když jdu po ulici sám? Přece jen je to také určitá zátěž organismu, hůře se pod ní dýchá a podobně. Takže se vás chci zeptat jako lékaře i jako ministra zdravotnictví, jestli je skutečně nutné vynucovat a ukládat lidem povinnost nosit roušku či respirátor, když jdou po ulici prokazatelně sami a v blízkosti se nikdo cizí nepohybuje.

Upozorňuji na to, že většina lidí povinnost nosit roušku, právě když jdou po ulici sami, ne když jsou kolem nich další osoby, považují za absurdní. A bohužel, pokud vláda vydává opatření, která lidi považují za absurdní, tak to snižuje důvěru nejen v toto opatření, ale ve všechna opatření jako celek. Proto se chci zeptat, zda v tomto povinnost neupravíte, aby se povinnost nosit roušku či respirátor nevztahovala na případy, kdy se člověk pohybuje na ulici sám, respektive v jeho bezpečném okolí nejsou žádní jiní lidé. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče, a slovo má ministr zdravotnictví Jan Blatný.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, je třeba říct, že za aktuální opravdu nepříznivé epidemiologické situace a v souvislosti s výskytem nové mutace nebo nové varianty s takzvanou britskou mutací, která se šíří v populaci s rychlostí o 40 až 70 % větší a snadnější, bylo třeba doporučit používání osobních ochranných prostředků za jiných okolností přísněji a i ve venkovním prostředí. Obecně jenom zopakuji, že z dostupných informací se dá předpokládat, že ke křížení toho infekčního agens může dojít i ve venkovních prostorách při rozhovoru, hře, povídání a tak podobně, při čekání lidí před obchody a tak dále, pokud infekční osoby nedodrží vzdálenost minimálně dva metry a nemají ochranný prostředek. Vzhledem ke způsobům přenosu je zřejmé, že se nejedná o přenos, který by byl pouze omezený na vnitřní prostory, ale i venku.

K vašemu dotazu, vzhledem k tomu, že se ani ve venkovním prostředí ne vždy podaří dodržet ten rozestup, tak bylo třeba doporučit používání osobních ochranných prostředků i na veřejně přístupných místech, v zastavěných územích obce, i mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti více osob na vzdálenost menší než dva metry. Je ale potřeba říct, že v současné době je jakékoliv další zavádění výjimek z různých opatření považováno za kontraproduktivní. Upozorňuji na to, že se na to tedy v tuto chvíli nedívám jenom jako lékař, ale spíše více jako ministr zdravotnictví, vycházím také z toho, že podobná nařízení jsou platná v řadě ostatních zemí a je to prostě naprosto jasné striktně dané pravidlo, ze kterého nechci, aby byly žádné výjimky. Je to stejné, jako když si všichni uvědomujeme, a na to si naši občané zvykli, že když se napiji, tak si nesednu za volant. Pravděpodobně by se taky nic nestalo, když bych se nenapil moc, tak bych asi někam dojel, ale třeba taky ne. A z tohoto pohledu je potřeba jasně nastavit, že toto opatření je bezpečnostní, je dočasné a je potřeba ho dodržovat a jakékoliv další výjimky, které snižují jeho efektivitu, nejsou vhodné, i když obecně s tím, co říkáte, souhlasím, ale tuto výjimku určitě doporučovat nebudu. Snížila by efektivitu toho opatření.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Pane ministře, vy jste mě trošku zmátl, protože jste tady několikrát řekl, že se jedná o doporučení a já se domnívám, že tedy vaše opatření je povinnost. To mi asi odpovíte, jestli se jedná o doporučení, nebo povinnost, protože povinnost je něco jiného než doporučení. Vy jste tady mluvil o případech, kdy lidé jsou v nějaké blízkosti. Nemusíme se bavit o dvou metrech, třeba o pěti metrech. Ale já jsem se ptal skutečně na situaci, kdy se člověk pohybuje sám v nějaké rezidenční zóně po ulici, kde skutečně nikdo není, tak mi, prosím, odpovězte, jak nošení roušky, i když jde člověk sám po prázdné ulici, zlepšuje epidemiologickou situaci a jaké je to riziko pro ostatní lidi. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Slovo má pan ministr.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, dámy a pánové, odpovím na ten první dotaz. Ano, je to nařízení, není to doporučení, omlouvám se, je to nařízení, je to povinnost. A jakkoliv rozumím vaší logické argumentaci, tak jenom říkám, že i s ohledem na kontrolu na to, aby k tomu všichni přistupovali jednoznačně, tak je to prostě nastaveno takto. Ta diskuze byla vedena, souhlasím s tím, co vy říkáte, ve smyslu odborného argumentu, a jenom říkám, že jakékoliv výjimky v tomto opatření by snižovaly jeho efektivitu, proto nyní na dočasnou dobu je nařízeno takto.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Poprosím pana poslance Jakuba Jandu, aby přednesl svoji interpelaci na ministra školství Roberta Plagu. Máte slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji. Vážený pane ministře, dovoluji se vás dotázat na pár jednoduchých otázek týkajících se podpory velmi specifického okruhu vzdělávání, jimiž jsou sportovní gymnázia. Ačkoliv je gesce sportu svěřena Národní sportovní agentuře, Ministerstva školství se stále dotýká oblast sportovní přípravy na školách. V rozpočtu a plánech NSA se bohužel nedočteme, zda agentura v budoucnu počítá s rozvojem sportovních gymnázií, a to jak v oblasti podpory talentovaných žáků, i sportovní infrastruktury těchto škol tak, jak to bylo zvykem v dotacích Ministerstva školství v minulých letech, byť existuje příslib, že z dotačních titulů NSA budou mít možnosti čerpat příspěvkové organizace krajů. Vaše ministerstvo také snad v minulosti neformálně přislíbilo samotný dotační titul, který by byl určen pro rekonstrukce sportovního zázemí těchto gymnázií.

Moje otázky proto zní: Bude nadále Ministerstvo školství nějakým způsobem podporovat sportovní přípravu žáků? A existuje nějaký záměr Ministerstva školství pro obnovu sportovní infrastruktury na sportovních gymnáziích? Děkuji vám za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. A já požádám paní poslankyni Věru Kovářovou, aby přednesla svoji interpelaci na ministra zdravotnictví Jana Blatného.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dobrý den. Vážený pane ministře, předbíhání v očkování se nelíbí rozhodně nikomu, ale v některých případech by stálo za to, zvážit nastavení systému. Právě to je případ lidí, kteří poskytují služby péče o seniory a další ohrožené skupiny obyvatel patřící mezi prioritně očkované skupiny. Zaměstnanci domovů pro seniory patří do prioritní skupiny 1A a jsou již postupně očkováni. Terénní sociální pracovníci oproti tomu spadli až do skupiny 1B a na očkování teprve čekají. Měli by přijít na řadu mezi únorem a červnem tohoto roku. Jsou to přitom právě tito sociální pracovníci, kteří se denně setkávají s desítkami až stovkami klientů z ohrožených skupin, z nichž mnozí ještě nejsou sami naočkovaní. Navíc na rozdíl od pracovníků v domovech pro seniory terénní pracovníci nevykonávají svou práci v ryze sterilních podmínkách s přísnými hygienickými normami. Je samozřejmě logické, že v místě pobytu klienta není možné docílit stejné úrovně sterility jako v pobytových sociálních službách. Riziko přenosu nákazy je zde tedy vysoké. Nákaza se mezi terénními pracovníky a jejich klienty již reálně šíří, a to i při dodržení veškerých ochranných opatření. Proto je otázkou, zdali by se očkování této skupiny obyvatelstva, která má reálný potenciál značně rozšířit nemoc mezi rizikové skupiny, nemělo stát prioritou.

Ptám se vás tedy, pane ministře, zda vy jako ministr zdravotnictví nemáte možnost reálně urychlit průběh očkování a apelovat na to, aby se sociální pracovníci v terénních službách skutečně proočkovali co nejdříve? A přichází také v úvahu úprava pořadníku? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má ministr zdravotnictví Jan Blatný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP